Egzaminy z Podstaw Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż planowane są następujące terminy egzaminów z Podstaw Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń:

Przedtermin: 01.06.2015 godz. 16 30, Col. Olszewskiego 2, s. 223 - zapisy od 18 maja 2014 r. do 29.05.2015 r. do godz. 9.00

Terminy egzaminów odbywających się w trakcie sesji:
16.06.2015 - godz. 17.00, Col. Olszewskiego 2, s. 218 - zapisy od 8.06.2015 r. do 15.06.2015 r. do godz. 10.00
22.06.2015 - godz. 17.00, Col. Olszewskiego, 2 s. 218 - zapisy od 10.06.2015 r. do 19.6.2015 r. do godz. 10.00
1.09.2015 - godz. 17.00, Col. Olszewskiego 2, s. 314 - zapisy od 15.08.2015 r. do 28.08.2015 r. do godz. 10.00
 

Wyniki egzaminu z Podstaw prawa karnego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia - listy wyniki zostały opublikowane wyniki egzaminu z Podstaw prawa karnego.
 

Kolokwia z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że kolokwia zaliczeniowe z prawa karnego materialnego w roku akademickim 2014/2015 odbędą się w nastepujących terminach:

8 czerwca 2015 r., godz. 9.00-12.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum
12 czerwca 2015 r., godz. 9.00-12.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum

Do kolokwiów w tych terminach mogą przystąpić zarówno studenci uczęszczajacy na zajęcia co tydzień, jak również w trakcie zjazdów dla studentów zaocznych.

Kolokwium przeznaczone tylko dla studentów uczęszczajacych na ćwiczenia w trybie niestacjonarnym odbędzie się w sobotę, 13 czerwca 2015 r. o godz. 10.30 w sali 219, Olszewskiego 2.

Do kolokwium można przystąpić tylko raz w wybranym przez siebie terminie. MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE NA JEDEN TERMIN KOLOKWIUM! Warunkiem udziału w kolokwium jest uprzednie dopuszczenie przez prowadzącego ćwiczenia, na które uczęszczało się w roku akademickim 2014/2015. O szczegółach można dowiedzieć się z regulaminu ćwiczeń.

Uwaga!! Kolokwia z dnia 12 czerwca 2015 r. NIE zostaną sprawdzone przed I terminem egzaminu. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w tym terminie powinny przystąpić do kolokwium w dniu 8 czerwca 2015 r. lub - jeżeli uczęszczały na zajęcia odywające się w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych - w dniu 13 czerwca 2015 r.

 

Terminy egzaminów z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z przedmiotu Prawo karne materialne - część ogólna odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
29 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
7 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
15 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33