Seminarium dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ - IV i V rok

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że seminaria dla IV i V r. studiów prawniczych u dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ, które zostały przeniesione na dzień 19 marca 2015 r. (czwartek) na godz. 13.00 i 14.30 odbędą się w innym terminie. Najbliższe seminaria odbędą się w normalnym terminie, to jest w dniu 27 marca 2015 r. Tam zostanie ustalony nowy termin odrobienia zajęć.
 

EPK

Drukuj PDF
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami uprzejmie przypominamy, że w dniu dzisiejszym (16 marca 2015 r.) nie ma zajęć z Europejskiego Prawa Karnego.
 

Część szczególna prawa karnego - wyniki egzaminu z 18 lutego 2015 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały / Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 18 lutego 2015 r. (środa)
Poszczególne pytania sprawdzali (celem obejrzenia pracy należy udać się na dyżur do sprawdzającego):
pytanie 1 - dr Agnieszka Barczak-Oplustil
pytania 2 i 5 - dr Grzegorz Bogdan
pytania 3 i 4 - prof. Andrzej Zoll
pytania 6 i 7 - prof. Piotr Kardas
pytania 8 i 9 - prof. Maria Szewczyk
pytanie 10 - prof. Włodzimierz Wróbel

 

Część szczególna prawa karnego - wyniki egzaminu z 19 lutego 2015 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały / Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 19 lutego 2015 r. (czwartek)
Poszczególne pytania sprawdzali (celem obejrzenia pracy udać się należy na dyżur do sprawdzającego):
1) prof. M. Szewczyk - pytania 1, 2 i 3
2) prof. P. Kardas - pytania 4 i 5
3) dr G. Bogdan - pytanie 6
4) dr M. Bielski - pytanie 7
5) prof. A. Zoll - pytania 8 i 9
6) prof. J. Raglewski - pytanie 10

 

Wyniki egzaminu z cz. szczególnej prawa karnego z dnia 5 lutego 2015

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 5 lutego 2015 r.
Poszczególne pytania sprawdzali (celem obejrzenia pracy udać się należy na dyżur do sprawdzającego):
pyt 1 - dr Agnieszka Barczak-Oplustil
pyt 2, 7 i 8 - dr Grzegorz Bogdan
pyt 3 - dr hab. Janusz Raglewski
pyt 4 i 5 - prof. Andrzej Zoll
pyt 6 - dr Marek Bielski
pyt 9 i 10 - prof. Piotr Kardas
 

Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 30.01.2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 30.01.2015 r. W razie zapomnienia lub zgubienia numeru kodowego prosimy o maila na adres: wojciech.gorowski@uj.edu.pl z podaniem imienia i nazwiska i numeru indeksu.

Poszczególne pytania sprawdzali (celem obrzejrzenia pracy udać się należy na dyżur do sprawdzającego):

1,2,7 - dr Grzegorz Bogdan
3 - dr Marek Bielski
4 - dr hab. prof UJ Janusz Raglewski
5,6 - prof. Andrzej Zoll
8 - dr Agnieszka Barczak-Oplustil
9 - dr hab, prof. UJ Włodzimierz Wróbel
10 - prof. Piotr Kardas

 

Terminy egzaminów z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z przedmiotu Prawo karne materialne - część ogólna odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
29 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
7 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
15 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33