Dyżury dr Witolda Zontka

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż piątkowe dyżury dr Witolda Zontka zostały przeniesione do końca roku akademickiego na poniedziałki na godz. 15.00 i będą odbywać się w sali nr 2.
 

Prawo karne materialne - terminy egzaminów/kolokwiów 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że EGZAMINY z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędą się w następujących terminach:

24 czerwca, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
28 czerwca, godz. 9-13, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
2 września, godz.15-19, sala 1, 219, 223, 316, 314, 315, Kolegium Wróblewskiego (albo nowy budynek wydziału)
15 września, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum

Uprzejmie informujemy, że KOLOKWIUM KATEDRALNE z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się w następujących terminach:

8 czerwca 2016 r., godz. 16.45-19.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum
14 czerwca 2016 r., godz. 15.00-17.30, Aula Duża A, Auditorium Maximum

Studenci uczęszczający na ćwiczenia w trakcie zjazdow dla studentów zaocznych mogą przystąpić do kolokwium w jednym z dwóch podanych powyżej terminów albo w dniu 12 czerwca 2016 r. (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Szerzej na temat możliwości przystąpienia do kolokwium katedralnego, i zasad jego przeprowadzania zob. regulamin ćwiczeń z prawa karnego. Przypominamy, że do kolokwium mogą przystąpić tylko osoby, które zostaną do niego dopuszczone przez prowadzących ćwiczenia.

 

 

Dyżur dr Agnieszka Barczak-Oplustil

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż zaplanowany na 29 kwietnia 2016 r. dyżur dr Agnieszki Barczak-Oplustil odbędzie się wyjątkowo w czwartek, 28 kwietnia 2016 r., o godz. 13.00, w sali 118
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.