wyniki z dnia 24 czerwca 2014 r

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w systemie zostały zamieszczone wyniki z egzaminu z prawa karnego z 24 czerwca 2014 r. Jednocześnie informujemy, że:
1. osoby, których prace kazusowe opatrzone były numerami 91, 205 i 214, posiadające w systemie NZAL z kazusu, proszone są o przyjście na dyżur do dr W. Górowskiego w piątek 11 lipca, celem odczytania nieczytelnych fragmentów rozwiązań;
2. osoby, których argumentacja opatrzona była numerami 579 i 689, proszone są o zgłoszenie się do dr T. Sroki do sekretariatu Katedry we wtorek 8 lipca o godz. 11 lub na dyżur w piątek 11 lipca;
3. prace argumentacyjne opatrzone numerami 336 i 339 były sprawdzane przez prof. P. Kardasa (a nie dr T. Srokę, jak to widnieje w systemie);

4. Żadna z nadesłanych wątpliwości do testu nie została uwzględniona. Wyjaśnienie nadeslanych wątpliwości zostało umieszczone w dziale materiały/egzaminy, kolokwia - listy, wynik.

 

Dyżury - oglądanie prac z egzaminów i kolokwiów 2014 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że prace kazusowe i argumentacyjne z kolokwiów i egzaminów z czerwca 2014 r. (prace zdane i niezdane) będzie można oglądać na dyżurach osób sprawdzających daną pracę w następujących terminach:

prof. Piotr Kardas, poniedziałek, 14 lipca, godz. 9.30, pok. 119
dr hab. Z. Ćwiąkalski, prof. UJ, poniedziałek, 14 lipca, godz. 11, pok. 121
dr Witek Zontek,  wtorek, 15 lipca, godz. 10.30, pok. 2

dr Agnieszka Barczak-Oplustil, piątek, 11 lipca, godz. 10:00, pok. 118 (kazusy i argumentacje ze wszystkich terminów)
dr Agnieszka Pilch, piątek, 11 lipca, godz. 16.15, sala nr 118 oraz poniedziałek 1 września, godz. 18.30, sala 118
dr Wojciech Górowski - piątek 11 lipca, godz. 10.00, pok. 2 (kazusy i argumentacje ze wszystkich terminów)
dr Mikołaj Małecki - piątek, 11 lipca, godz. 12:00, pok. 2 (kazusy i argumentacje ze wszystkich terminów)
dr Tomasz Sroka - piątek, 11 lipca, godz. 12:00, pok. 2 (kazusy i argumentacje ze wszystkich terminów)
dr Marek Bielski, piątek, 11 lipca, godz. 8:30, pok. 123 (proszę o pojawienie się zainteresowanych punktualnie o godz. 8:30 - nastąpi wówczas omówienie zasad punktowania prac z egz. z 24.06, gr 3)
dr Jan Jodłowski, czwartek 10 lipca o godz. 8, sala 123
mgr A. Wojtaszczyk, piątek, 11 lipca, godz. 11 w sali 123, wszystkie prace z kolokwiów i egzaminów
dr Grzegorz Bogdan, czwartek 10 lipca, godz.17.30 w pok. 118
dr.  hab. Janusz Raglewski, prof. UJ  - piątek 11 lipca, godz. 8, pok 118
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ - piątek, 11 lipca, godz. 13.00, pok. 119

Dyżury są przeznaczone wyłącznie dla osób, których prace były oceniane przez danego sprawdzającego (informacja o tym, kto sprawdzał daną pracę jest podana wraz z wynikiem w systemie). Prosimy o przybycie punktualnie na wyznaczoną godzinę dyżuru. Wykaz dyżurów będzie uzupełniany.

 

Egzaminy z prawa karnego

Drukuj PDF

UWAGA!!! Bardzo prosimy studentów, którzy NIE CHCĄ skorzystać ze zwolnienia z części egzaminu uzyskanego dzięki zaliczeniu ćwiczeń na kolokwium katedralnym (zaliczeniu testu lub kazusu na kolokwium) o przesłanie tej informacji na adres: a.behan@uj.edu.pl.

Osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy w terminach wrześniowych bardzo prosimy o przesłanie tej informacji najpóźniej do 5 września do godz. 23. 59.

Jednocześnie przypominamy, że we wrześniu będzie można się zapisać tylko na jeden termin egzaminu; zapisanie się na dwa terminy będzie powodowało administracyjne skreślenie z obu list.  Jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić do egzaminu drugi raz we wrześniu (bo nie przystąpił do egzaminu w czerwcu), to zapisanie sie na II termin będzie możliwe dopiero po zamknięciu zapisów na I termin wrześniowy, o ile oczywiście będą jeszcze miejsca.
 

Ogłaszanie wyników w 2014 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy iż wyniki z egzaminu (oraz z kolokwiów) z prawa karnego publikowane będą w systemie dostępnym pod adresem: https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/pkr/

1.      Aplikacja korzystając z danych logowania do systemu usoweb wyświetla tylko wyniki studenta który się zalogował. Całościowe wyniki nie będą publikowane na stronie Katedry Prawa Karnego.
2.      Aplikacja po zalogowaniu przedstawia dane dot. testu, kazusu i argumentacji (wraz z osobą sprawdzającą)
3.      Aplikacja nie jest tożsama z USOSwebem. Oceny z aplikacji będą co 2 tyg. importowane do USOSU.
4.      W razie błędów w wyświetlaniu danych bądź zauważonych błędach w aplikacji (nie dotyczących liczby punktów)  prosimy o kontakt z autorem – a.behan@uj.edu.pl
5.      W razie pojawiania się błędu nieprawidłowe przekierowanie prosimy o usunięcie pamięci podręcznej używanej przeglądarki bądź skorzystanie z innej przeglądarki.

W związku z powyższym na stronie Katedry nie będą publikowane jak w latach ubiegłych harmonogramy dyżurów z numerami prac przyporządkowanymi do sprawdzających. W systemie będzie się wyświetlać osoba sprawdzająca i do niej należy będzie udać się na dyżur.

 

Egzaminy i kolokwia z Prawa karnego

Drukuj PDF
Egzaminy z przedmiotu: Prawo karne, cz. ogólna w roku akademickim 2013/2014 odbędą się w następujących terminach:

20 czerwiec 2014 r. Aule A i B Auditorium Maximum, g. 15.00-20.00
24 czerwiec 2014 r. Aule A i B Auditorium Maximum, g. 15.00-20.00
9 września 2014 r. Auditorium Maximum, Aule A i B, g. 15.00-20.00
11 września 2014 r. Auditorium Maximum, Aule A i B, g. 15.00-20.00


Uwaga! Przypominamy o konieczności zapoznania się z regulaminami: ćwiczeń i egzaminu z prawa karnego, umieszczonymi na stronie katedry.