Seminarium dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ - IV i V rok

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że przedmiotem seminarium dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ. będą problemy konkretnego i abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo na tle uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 24 stycznia 2013 r. sygn. akt I KZP 24/12 oraz wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 30 października 2012 r. (RPO-695532-II/12/MWa)
 

Egzamin z przedmiotu „Prawo wykroczeń”

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin z przedmiotu „Prawo wykroczeń” w roku akademickim 2014/2015 odbędzie się w następujących terminach:

15 stycznia – czwartek - godz. 18:15, sala 219, ul. Olszewskiego 2
30 stycznia – piątek - godz. 15:30, sala 218, ul. Olszewskiego 2
10 lutego – wtorek - godz. 10:30, sala 218, ul. Olszewskiego 2
23 lutego – poniedziałek - godz. 12:00, sala 218, ul. Olszewskiego 2
 

Klucz do testu z 14 XI 2014

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały/egzaminy, kolokwia-listy, wyniki został umieszczony klucz do testu egzaminacyjnego z dnia 14 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zastrzeżeń co do odpowiedzi podanych w kluczu, prosimy je zgłaszać WYŁĄCZNIE poprzez formularz znajdujący się na stronie Katedry Prawa Karnego(KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA). Formularz zostanie udostępniony w sobotę ok. godz. 8.30. Wątpliwości można zgłaszać do dnia 16 listopada do godz. 9.00


 

Egzamin listopadowy

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin z prawa karnego odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w sali 219.
 

Egzamin listopadowy z prawa karnego a zapisy na ćwiczenia

Drukuj PDF
Uwaga!!! Biorąc pod uwagę przede wszystkim wolne miejsca w grupach ćwiczeniowych z prawa karnego zarówno tych odbywajacych zajęcia co tydzień, jak i w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych, jak też problemy, jakie powstają przy zapisywaniu się na ćwiczenia po zamknięciu zapisów przez USOS, uchylamy w tym roku akademickim zakaz zapisywania się na ćwiczenia przez osoby, chcące przystąpić do tzw. egzaminu listopadowego z prawa karnego. Oznacza to, że osoby,  które dotychczas - zgodnie z regulaminem ćwiczeń - nie zapisały się na ćwiczenia z prawa karnego, mogą już w tym momencie zapisać się - za pośrednictwem USOS -  na ćwiczenia z prawa karnego. Po zapisaniu się do wybranej grupy ćwiczeniowej należy poinformować osobę prowadzącą ćwiczenia o chęci przystąpienia do egzaminu listopadowego, celem ustalenia zasad postępowania (np. konieczności uczęszczania na ćwiczenia do momentu ogłoszenia wyników egzaminu itp.).

Egzamin listopadowy odbędzie się w pierwszej połowie listopada 2014 r.
 

Terminy egzaminów z części szczególnej prawa karnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z części szczególnej prawa karnego w roku akademickim 2014/2015 odbędą się w następujących terminach:

30 stycznia - piątek - godz. 11:30, sala 218 i 219
5 lutego - czwartek - godz. 11:30, sala 218 i 219
18 lutego - środa, godz. 11:30, sala 219
19 lutego - czwartek, godz. 14:00, sala 219