Wyniki kolokwium z 14 czerwca 2016 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż zostały opublikowane pełne wyniki kolokwium z dnia 14 czerwca 2016 r. Terminy dyżurów osób sprawdzających kazusy podane są poniżej w osobnej informacji.

 

Zwiększenie limitów na egzamin

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że zostaje zwiększony limit miejsc na egzamin z prawa karnego w dniu 28 czerwca 2016 r. do 400 miejsc (na studiach stacjonarnych). Jednocześnie informujemy, że jest to ostateczna liczba. Zapisiów za pośrednictwem systemu USOSweb można dokonywać do 27.06.2016 do godz. 10.00
 

Dyżury po kolokwiach 2015/2016

Drukuj PDF

Poniżej podajemy terminy dyżurów osób sprawdzających prace kazusowe na kolokwiach katedralnych w dniach 8, 12 i 14 czerwca. Przypominamy, że swoją pracę można omawiać wyłącznie z osobą, która ją sprawdzała. Terminy będą na bieżąco uzupełniane.

dr M. Pyrcak-Górowska, wtorek 21 czerwca, godz. 12-13, sala 1
dr W. Górowski, wtorek 21 czerwca, godz. 14, pokój 2
dr Mikołaj Małecki, wtorek 21 czerwca, godz. 15, pokój 2
dr M. Iwański, wtorek, 21 czerwca, godz. 16, sala 123
mgr M. Sławiński, wtorek, 21 czerwca godz. 16, sala 123

mgr D. Zając, środa 29 czerwca, godz. 15, sala 123
mgr A. Rychlewska, czwartek 23 czerwca, godz. 15-16, sala 123
dr M. Bielski, czwartek 23 czerwca, godz. 8:30, sala 123 (osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze nawiązanie kontaktu mailowego na adres marek.bielski@uj.edu.pl)
mgr M. Kabacińska, piątek 24 czerwca, godz. 13-14, sala 1

dr Agnieszka Barczak-Oplustil – 23 czerwca, czwartek, godz. 9:30, pokój 118
dr Szymon Tarapata – 23 czerwca, czwartek, godz. 11, sala 123
mgr Kamil Mamak – 23 czerwca, czwartek, godz. 11, sala 123
dr Tomasz Sroka – 23 czerwca, czwartek, godz. 14, pokój 2 (UWAGA - zmiana godziny!)

mgr Jacek Duda – 24 czerwca, piątek, godz. 12, sala 1
dr Jan Jodłowski – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 7 (rano!), sala 1
mgr Adam Wojtaszczyk – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 11, pokój 2
dr Witold Zontek – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 14, pokój 2
mgr Katarzyna Witkowska – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 14, pokój 2
mgr Grzegorz Artymiak – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 14, sala 1
mgr Ewa Grzęda – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 15, sala 1
dr Agnieszka Pilch – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 17:15, pokój 118
dr Piotr Zakrzewski – 27 czerwca, poniedziałek, godz. 18, sala 1

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że po rozpatrzeniu nadesłanych wątpliwości do testu z dnia 14 czerwca 2016 r. przyjęto, że w grupie 1 pyt. 20 będą uwzględniane dwie odpowiedzi: albo odpowiedź "a i c" albo "a", w grupie 2 pyt. 16: albo odpowiedź "a i c" albo odpowiedź "a", zaś w grupie 3 w pyt. 18 albo odpowiedź "a i c" albo "a". Wyjaśnienie pozostałych z nadesłanych wątpliwości do wszystkich testów rozwiązywanych na kolokwiach zostanie umieszczone na stronie katedry pod koniec tygodnia.

 

Egzamin ustny dla osób, które uzyskały 17 pkt

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin ustny wyłącznie dla osób, ktore z kolokwium zaliczeniowego uzyskały co najmniej 17 pkt odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 15.00. Osoby, które uzyskały 17 pkt i chciałyby przystąpić do egzaminu ustnego proszone są o przesłanie informacji (imię i nazwisko, PESEL lub nr indeksu oraz adres mailowy do korespondencji) na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl do 24 czerwca do godz. 10. W przypadku większej ilości zgłoszeń informacje o dokładnej godzinie egzaminu zostaną przesłane mailem.

Uwaga! Pozostałe osoby, które zdają egzamin ustny, ponieważ przykładowo uzyskały zgodę na taką formę egzaminu, zdają egzamin w godzinach egzaminu pisemnego i rejestrują się na egzamin przez USOS. Bardzo prosze o zapoznanie się z regulaminem egzaminu ustnego!
 

Prawo karne materialne - terminy egzaminów/kolokwiów 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że EGZAMINY z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędą się w następujących terminach:

24 czerwca, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
28 czerwca, godz. 9-13, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
2 września, godz.15-19, sala 1, 219, 223, 316, 314, 315, Kolegium Wróblewskiego (albo nowy budynek wydziału)
15 września, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum

Uprzejmie informujemy, że KOLOKWIUM KATEDRALNE z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się w następujących terminach:

8 czerwca 2016 r., godz. 16.45-19.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum
14 czerwca 2016 r., godz. 15.00-17.30, Aula Duża A, Auditorium Maximum

Studenci uczęszczający na ćwiczenia w trakcie zjazdow dla studentów zaocznych mogą przystąpić do kolokwium w jednym z dwóch podanych powyżej terminów albo w dniu 12 czerwca 2016 r. (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Szerzej na temat możliwości przystąpienia do kolokwium katedralnego, i zasad jego przeprowadzania zob. regulamin ćwiczeń z prawa karnego. Przypominamy, że do kolokwium mogą przystąpić tylko osoby, które zostaną do niego dopuszczone przez prowadzących ćwiczenia.

 

Wykład prof. Ryana Scotta - "Criminal Sentencing in the United States: An Introduction"

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż wykład z dnia 23 maja br. prowadzony przez prof. Ryana Scotta - "Criminal Sentencing in the United States: An Introduction" znajduje się w dziale "VIDEO" - "WYKŁADY Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 2014/15". Kliknij tutaj aby zobaczyć.
 

Najnowsze granty Narodowego Centrum Nauki

Drukuj PDF

Z radością informujemy o sukcesie pracowników Katedry Prawa Karnego UJ, którzy w najbliższych latach będą realizowali granty Narodowego Centrum Nauki. W konkursie OPUS 10 grant otrzymał prof. dr hab. Andrzej Zoll: "Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza". W konkursie SONATA 10 granty otrzymali adiunkci w Katedrze: dr Tomasz Sroka z projektem "Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka" oraz dr Witold Zontek z projektem "Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Analiza modelu na tle porównawczym".

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.