dyzur

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżur prof. Piotra Kardasa odbędzie się w środę, 22 lipca 2015 r. o godz. 13.00 w sali 119.
 

Wyniki egzaminu z prawa karnego z dnia 29 czerwca 2015 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w Systemie zostały opublikowane wyniki z egzaminu z prawa karnego z dnia 29 czerwca 2015 r.  Ewentualne pytania proszę kierować na adres: tomasz.sroka@uj.edu.pl
Osoby, których prace argumentacyjne oznaczone były numerami: 48, 130 i 158 oraz osoby, których rozwiązania kazusu oznaczone były numerami: 30, 305 i 306, celem uzyskania wyników tych części egzaminu proszone są o przesłanie maila na adres: tomasz.sroka@uj.edu.pl
Osoby, których rozwiązania kazusu oznaczone były numerami: 223, 233 i 249, proszone są o zgłoszenie się do dr T. Sroki w poniedziałek, 13 lipca, o godz. 14:50, sala nr 2.

Terminy dyżurów:

dr M. Bielski – poniedziałek 13 lipca, godz. 17:30, sala 123 (prośba o punktualne przybycie)
dr G. Bogdan – czwartek, 16 lipca, godz. 15, pokój 118
dr W. Górowski – środa, 22 lipca, godz. 9, pokój 2 (oba terminy egzaminu)
dr J. Jodłowski – czwartek, 16 lipca, godz. 9, sala 123
dr M. Małecki – poniedziałek, 31 sierpnia, godz. 12, pokój 2 (prośba o punktualne przybycie)
dr A. Pilch – piątek, 24 lipca, godz. 7:30, pokój 118 (oba terminy egzaminu - UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu dyżuru!)
prof. J. Raglewski – czwartek, 16 lipca, godz. 8, pokój 118
dr T. Sroka – piątek, 17 lipca, godz. 15:30, pokój 2
prof. W. Wróbel – poniedziałek, 13 lipca, godz. 18, pokój 119 (oba terminy egzaminu)
dr Agnieszka Barczak-Oplusti, poniedziałek, 20 lipca, godz. 9.00 (kazusy), godz. 10.00 (argumentacja)

Pozostałe dyżury będą sukcesywnie uzupełniane.
 

Dyżury po egzaminie z 17 czerwca 2015 r.

Drukuj PDF
Dyżury osób sprawdzających prace egzaminacyjne z dnia 17 czerwca 2015 r. odbędą się w następujących terminach:

prof. Włodzimierz Wróbel, poniedziałek, 13 lipiec 2015 r., godz. 18.00, sala 119.

dr Wojciech Górowski, środa, 22 lipiec 2015 r., godz. 9.00, sala nr 2.

Uprzejmie prosimy o przybycie wszystkich zainteresowanych punktualnie na wyznaczone godziny.

 

Egzaminy z prawa karnego materialnego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 podlegają z urzędu przepisaniu egzaminy z prawa karnego materialnego zaliczone w roku akademickim 2013/2014 na następujących uczelniach:

- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- Uniwersytet Wrocławski
- Uniwersytet Śląski
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Wyniki kolokwium z 12 czerwca 2015 r. i terminy dyżurów

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane wyniki kolokwium z dnia 12 czerwca 2015 r. (www.egzaminy.law.uj.edu.pl).

Dyżury osób oceniających odbędą się w następujących terminach:

dr Jan Jodłowski – poniedziałek 22 czerwca, godz. 12:00, sala 123
mgr Bartosz Kwiatkowski – poniedziałek 22 czerwca, godz. 18:30, sala 123 (dyżur wyjątkowo również dla osób, które zaliczyły kazus)
dr Marek Bielski – czwartek 25 czerwca, godz. 9:00, sala 1 (dyżur wyjątkowo również dla osób, które zaliczyły kazus)
mgr Szymon Tarapata – czwartek 25 czerwca, godz. 9:00, sala 1 (dyżur wyjątkowo również dla osób, które zaliczyły kazus)
mgr Maria Kabacińska – czwartek 25 czerwca, godz. 15:00, sala 123
dr Tomasz Sroka – czwartek 25 czerwca, godz. 18:30, pok. 2
mgr Paulina Pidzik – czwartek 25 czerwca, godz. 18:30, pok. 2
dr Agnieszka Pilch – poniedziałek 29 czerwca, godz. 7:30, pok. 118 (z powodu błędu technicznego dyżur wyznaczony przez dr A. Pilch na wtorek 23 czerwca nie został ogłoszony, uprzemie przepraszamy za pomyłkę)

Wykaz dyżurów będzie uzupełniany.

Swoją pracę można omówić tylko z osobą, która ją oceniała. Bardzo prosimy o punktualne przybycie na podane godziny. Przypominamy, że na dyżurach można omówić tylko niezaliczone prace kazusowe (poniżej 5 pkt), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Terminy dyżurów dla osób, które zaliczyły kazus na kolokwium, zostaną wyznaczone na początku lipca i we wrześniu.

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostało umieszczone wyjaśnienie wątpliwości nadesłanych do testów z dnia 12 i 13 czerwca 2015 r.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały/egzaminy,kolokwia - listy, wyniki zostały umieszczone klucze do testu z dnia 17 czerwca 2015 r.
 

Kolokwium z 13 czerwca - kazusy i dyżury sprawdzających

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały już opublikowane wyniki kazusu z kolokwium z dnia 13 czerwca 2015 r.: www.egzaminy.law.uj.edu.pl

Dyżury osób, które oceniały rozwiązanie kazusów, odbędą się w następujących terminach:

dr A. Barczak-Oplustil, środa 17 czerwca, godz. 11.30, pok. 118
d
r M. Małecki, wtorek 16 czerwca, godz. 16:00, sala 123
dr W. Zontek, środa 17 czerwca, godz. 8.00, pok. 2

Uwaga!!! Swoją pracę można omówić tylko z osobą, która ją oceniała.
Bardzo prosimy o punktualne przybycie na podane godziny!
Przypominamy, że na tych dyżurach można omówić tylko niezaliczone prace kazusowe (poniżej 5 pkt). Terminy dyżurów dla osób, które zaliczyły kazus na kolokwium zostaną podane po zakończeniu egzaminów.

 

Egzamin ustny dla osób z wysokim wynikiem z kolokwium (co najmniej 17 pkt)

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin ustny dla osób, które zaliczyły kolokwium na co najmniej 17 pkt odbędzie się w piątek 19 czerwca (w godzinach dopołudniowych) oraz w piątek, 26 czerwca 2015 r. Dokładna godzina zależy od tego, ile osób wyrazi chęć zdawania egzaminu w poszczególnych terminach i zostanie ustalona w drodze indywidualnej korespondencji mailowej. Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania chęci przystąpienia do tego egzaminu na adres: witold.zontek@uj.edu.pl
 

Wyniki kolokwium z 8 czerwca 2015 r. i terminy dyżurów

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały już opublikowane wyniki kolokwium z dnia 8 czerwca 2015 r.: www.egzaminy.law.uj.edu.pl Osoby, które pisały kazus o nr 62 i 239 proszone są o przyjście na dyżur we wtorek o godz. 15.00 (odpowiednio do dr W. Górowskiego i mgr M. Pyrcak, pok. 2) celem odczytania swoich prac.

Dyżury osób, które oceniały rozwiązanie kazusów, odbędą się w następujących terminach:

dr A. Barczak-Oplustil, poniedziałek 15 czerwca, godz. 15.00, sala nr 118
dr W. Górowski, wtorek 16 czerwca, godz. 15.00, pok. 2
dr J. Jodłowski, poniedziałek 15 czerwca, godz. 15.00, sala 123
d
r M. Małecki, wtorek 16 czerwca, godz. 15:00, sala 123
mgr M. Mamak, wtorek 16 czerwca, godz. 10.00, pok. 2
mgr M. Pyrcak, wtorek 16 czerwca, godz. 15.00, pok. 2
dr T. Sroka, środa 17 czerwca, godz. 8.00, pok. 2
mgr A. Wojtaszczyk, wtorek 16 czerwca, godz. 10.00, pok. 2
mgr D. Zając, poniedziałek 15 czerwca, godz. 15.00, sala 123
dr W. Zontek, środa 17 czerwca, godz. 8.00, pok. 2

Uwaga!!! Swoją pracę można omówić tylko z osobą, która ją oceniała.
Bardzo prosimy o punktualne przybycie na podane godziny!
Przypominamy, że na tych dyżurach można omówić tylko niezaliczone prace kazusowe (poniżej 5 pkt). Terminy dyżurów dla osób, które zaliczyły kazus na kolokwium zostaną podane po zakończeniu egzaminów.

 

Kolokwium a egzamin - wyjaśnienia

Drukuj PDF

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy, że student nie musi skorzystać ze zwolnienia z części egzaminu uzyskanego na skutek zaliczenia tych części na kolokwium. Przystąpienie do danej części egzaminu pomimo zaliczenia jej na kolokwium traktowane jest jako rezygnacja ze zwolnienia (Uwaga! - rezygnacja jest ostateczna, co oznacza, że nie można w takim przypadku w II terminie egzaminu z tego zwolnienia skorzystać). Co do szczegółów proszę zapoznać się z Regulaminem ćwiczeń i z Regulaminem zaliczenia przedmiotu Prawo karne materialne, umieszczonymi na stronie katedry.

Jeżeli ktoś przystąpił do kolokwium w drugim terminie (12.06), to przystępując do części kazusowej egzaminu w I terminie, tj. 17.06  (wyniki cz. testowej będą do tego czasu już znane) czyni to na własne ryzyko. Przystąpienie do części kazusowej na egzaminie oznacza bowiem, że brany będzie pod uwagę przy ustalaniu wyniku z egzaminu tylko wynik kazusu rozwiązywanego na egzaminie (ocena kazusu uzyskana na kolokwium będzie miała znaczenie tylko dla uzyskania zaliczenia ćwiczeń). Nieprzystapienie do części kazusowej na egzaminie oznacza jednak niezaliczenie egzaminu w sytaucji, w której okaże się, że kazus na kolokwium nie został zaliczony.

Osoby, które zaliczyły kolokwium na co najmniej 17 pkt i zapisały się już na egzamin pisemny w dniu 17 czerwca, a chciałyby przystapić do egzaminu ustnego,  proszone są o przesłanie maila z prośbą o wypisanie z egzaminu na adres: barczak32@wp.pl. Zasady zapisu na egzamin ustny dla tych osób opisane zostały w Regulaminie egzaminu ustnego, umieszczonym na stronie katedry (dział: materiały/regulaminy).

 

Regulamin egzaminu ustnego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY/REGULAMINY zamieszczony został regualmin egzaminu ustengo z prawa karnego materialnego.

Z regulaminu:

Obcokrajowcy dokonują zapisu na egzamin ustny poprzez system USOS w osobnej zakładce dedykowanej egzaminowi ustnemu.

Osoby, które posiadają zaświadczenie (dokument) uzasadniające wyraźnie brak możliwości złożenia egzaminu w formie pisemnej, wniosek o możliwość złożenia egzaminu w formie ustnej w konkretnym terminie składają poprzez zgłoszenie mailowe na adres witold.zontek@uj.edu.pl. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz dołączone skany dokumentów i zaświadczeń uzasadniających brak możliwości złożenia egzaminu pisemnie. Katedra zastrzega możliwość zażądania oryginałów tych dokumentów.  Zgoda obejmuje tylko i wyłącznie konkretny termin egzaminu – nie wydaje się zgód bezterminowych. Po uzyskaniu informacji mailowej o zgodzie na złożenie egzaminu w formie ustnej – należy zapisać się na dany termin poprzez system USOS w osobnej zakładce dedykowanej egzaminowi ustnemu.

 

Egzaminy z Podstaw Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż planowane są następujące terminy egzaminów z Podstaw Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń:

Przedtermin: 01.06.2015 godz. 16 30, Col. Olszewskiego 2, s. 223 - zapisy od 18 maja 2014 r. do 29.05.2015 r. do godz. 9.00

Terminy egzaminów odbywających się w trakcie sesji:
16.06.2015 - godz. 17.00, Col. Olszewskiego 2, s. 218 - zapisy od 8.06.2015 r. do 15.06.2015 r. do godz. 10.00
22.06.2015 - godz. 17.00, Col. Olszewskiego, 2 s. 218 - zapisy od 10.06.2015 r. do 19.6.2015 r. do godz. 10.00
1.09.2015 - godz. 17.00, Col. Olszewskiego 2, s. 314 - zapisy od 15.08.2015 r. do 28.08.2015 r. do godz. 10.00
 

Terminy egzaminów z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z przedmiotu Prawo karne materialne - część ogólna odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
29 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
7 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
15 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33