Egzamin z prawa karnego w dniu 2 września

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż egzamin z prawa karnego w dniu 2 września 2016 r. odbędzie się w nowym budynku Wydziału przy ul. Krupnicznej w Auli i salach wykładowych.
 

Dyżury po egzaminach czerwiec/lipiec 2016 r.

Drukuj PDF

Poniżej podajemy terminy dyżurów osób, które sprawdzały prace z egzaminu z 24 i 28 czerwca 2016 r. Osoby wyznaczone do omawiania poszczegolnych prac są wskazane w systemie. Terminy będą na bieżąco uzupełniane.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż kazusy z egzaminu z dnia 28 czerwca 2016 r., przy których widnieje jako sprawdzający dr Wojciech Górowski sprawdzała dr Małgorzata Pyrcak - Górowska i do niej należy udać się na dyżur celem oglądnięcia pracy.

dr hab. J Raglewski, prof. UJ poniedziałek, 11 lipca,  godz.10, pok. 129
dr Mikołaj Małecki, piątek 8 lipca, godz. 15, pok. 2 (dyżur dotyczy również prac z kolokwium)
dr Piotr Zakrzewski, piątek, 8 lipca, godz. 15.00, sala 1

dr Wojciech Górowski, 13 lipca (środa), godz. 11.00, pok. 2

dr Agnieszka Barczak-Oplustil, piątek 15 lipca, godz. 10:30, pok. 118
dr Marek Bielski, poniedziałek 11 lipca, godz. 16:30 (prośba o punktualne przybycie)
dr Grzegorz Bogdan, czwartek 14 lipca, godz. 15:45, pok. 118
dr Mikołaj Iwański, wtorek 12 lipca, godz. 15:45, pok. 123
dr Jan Jodłowski, środa 13 lipca, godz. 7 (rano), pok. 123 (osoby udające się na dyżur proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: jan.jodlowski@gmail.com)
dr Mikołaj Małecki, piątek 8 lipca, godz. 15, pok. 2 (dyżur dotyczy również prac z kolokwium)
dr Agnieszka Pilch, piątek 15 lipca, godz. 16:30, pok. 118
dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, środa 13 lipca, godz. 11, pok. 2
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, poniedziałek 11 lipca,  godz.10, pok. 129
dr Tomasz Sroka, poniedziałek 11 lipca, godz. 9, pok. 2

mrg Adam Wojtaszczyk, piątek, 26 VIII, godz. 10, pok nr 2 (osoby, które dostały mniej niż 5 pkt mogą uzyskać informacje na temat swojej pracy pisząc maila na adres: adam.wojtaszczyk@uj.edu.pl)

 

korekta klucza

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że po rozpatrzeniu nadesłanych wątpliwości do testu z dnia 24 czerwca 2016 r. przyjęto, że w pyt.16 będą uwzględniane dwie odpowiedzi: albo odpowiedź "b i c" albo "d". W teście z dnia 28 czerwca w pytaniu 10 obok odpowiedzi "b,c" zostanie uwzględniona także odpowiedź "a,b,c". Wyniki testów zostaną skorygowane w systemie do wtorku (5.VII). Wyjaśnienie pozostałych z nadesłanych wątpliwości do wszystkich testów rozwiązywanych na egzaminach  zostanie umieszczone na stronie katedry pod koniec tygodnia.

 

Prawo karne materialne - terminy egzaminów/kolokwiów 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że EGZAMINY z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędą się w następujących terminach:

24 czerwca, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
28 czerwca, godz. 9-13, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
2 września, godz.15-19, sala 1, 219, 223, 316, 314, 315, Kolegium Wróblewskiego (albo nowy budynek wydziału)
15 września, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum

Uprzejmie informujemy, że KOLOKWIUM KATEDRALNE z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się w następujących terminach:

8 czerwca 2016 r., godz. 16.45-19.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum
14 czerwca 2016 r., godz. 15.00-17.30, Aula Duża A, Auditorium Maximum

Studenci uczęszczający na ćwiczenia w trakcie zjazdow dla studentów zaocznych mogą przystąpić do kolokwium w jednym z dwóch podanych powyżej terminów albo w dniu 12 czerwca 2016 r. (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Szerzej na temat możliwości przystąpienia do kolokwium katedralnego, i zasad jego przeprowadzania zob. regulamin ćwiczeń z prawa karnego. Przypominamy, że do kolokwium mogą przystąpić tylko osoby, które zostaną do niego dopuszczone przez prowadzących ćwiczenia.

 

Wykład prof. Ryana Scotta - "Criminal Sentencing in the United States: An Introduction"

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż wykład z dnia 23 maja br. prowadzony przez prof. Ryana Scotta - "Criminal Sentencing in the United States: An Introduction" znajduje się w dziale "VIDEO" - "WYKŁADY Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO 2014/15". Kliknij tutaj aby zobaczyć.
 

Najnowsze granty Narodowego Centrum Nauki

Drukuj PDF

Z radością informujemy o sukcesie pracowników Katedry Prawa Karnego UJ, którzy w najbliższych latach będą realizowali granty Narodowego Centrum Nauki. W konkursie OPUS 10 grant otrzymał prof. dr hab. Andrzej Zoll: "Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza". W konkursie SONATA 10 granty otrzymali adiunkci w Katedrze: dr Tomasz Sroka z projektem "Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka" oraz dr Witold Zontek z projektem "Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Analiza modelu na tle porównawczym".

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.