Dyżur dr Grzegorza Bogdana

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż zaplanowany na 11. lutego br. dyżur dr Grzegorza Bogdana odbędzie się wyjątkowo w środę, 10. lutego; godzina i miejsce pozostają bez zmian.
 

Dyżur dr Piotra Zakrzewskiego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż dyżur dr Piotra Zakrzewskiego w lutym odbywać się będzie w godzinach 15:00-16:00 w sali 128.
 

Egzaminy z części szczególnej prawa karnego 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie przypominamy, iż egzaminy z części szczególnej prawa karnego w r.a. 2015/2016 odbywają się w następujących terminach w Kolegium Wróblewskiego:

2 lutego 2016 (wtorek), godz. 13:30, sala 218, 219
9 lutego 2016 (wtorek), godz. 13:30, sala 218, 219
18 lutego 2016 (czwartek), godz. 15:30, sala 218, 219
19 lutego 2016 (piątek), godz. 12:15, sala 218, 219

Prosimy o przybycie 5 minut przed wskazanymi godzinami rozpoczęcia egzaminu. Przed wejściem do sali należy okazać dowód tożsamości oraz odebrać kartę z nr kodowym. Egzamin trwa 120 minut.

 

kolokwium z cz. szczególnej

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale materiały/egzaminy-kolokwia zostały umieszczone wyniki z kolokwium z części szczególnej prawa karnego.
 

Wyniki - Prawo Wykroczeń

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale "MATERIAŁY / EGZAMINY, KOLOKWIA - LISTY, WYNIKI" zostały umieszczone wyniki egzaminu z Prawa Wykroczeń z 18 stycznia 2016 r.
 

Zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale "MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA / WYKŁADY / PRAWO KARNE GOSPODARCZE" znajduje się zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2015/2016:
 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego w roku akademickim 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym prowadzone będą zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (wykład i ćwiczenia). W stosunku do roku ubiegłego, ulegają modyfikacji zasady zaliczenia ćwiczeń oraz egzaminu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Jednocześnie w wypadku uzyskania zaliczenia ćwiczeń oraz pozytywnej oceny na egzaminie, ocena z przedmiotu ulega podwyższeniu o pół stopnia. Forma egzaminu pozostaje bez zmian.

W semestrze letnim prowadzone będą zajęcia w języku angielskim z przedmiotu „Medical Law nad Bioethics”.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dr hab. Leszka Boska we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu. Zgłoszenia na powyższe seminarium będą przyjmowane mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 30 września 2015 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów penalnych i cywilistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2015/2016 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych zostanie przesłana mailowo do 2 października 2015 r. Ponadto konstynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.

 

Korespondecnja mailowa z katedrą

Drukuj PDF
Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z katedrą zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie podawać (oprócz imienia i nazwiska)  swój nr indeksu aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania wniosków czy zapytań w których nie znajdą się te dane.