Część szczególna prawa karnego - wyniki egzaminu z 18 lutego 2015 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały / Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 18 lutego 2015 r. (środa)
Poszczególne pytania sprawdzali (celem obejrzenia pracy należy udać się na dyżur do sprawdzającego):
pytanie 1 - dr Agnieszka Barczak-Oplustil
pytania 2 i 5 - dr Grzegorz Bogdan
pytania 3 i 4 - prof. Andrzej Zoll
pytania 6 i 7 - prof. Piotr Kardas
pytania 8 i 9 - prof. Maria Szewczyk
pytanie 10 - prof. Włodzimierz Wróbel

 

Część szczególna prawa karnego - wyniki egzaminu z 19 lutego 2015 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały / Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 19 lutego 2015 r. (czwartek)
Poszczególne pytania sprawdzali (celem obejrzenia pracy udać się należy na dyżur do sprawdzającego):
1) prof. M. Szewczyk - pytania 1, 2 i 3
2) prof. P. Kardas - pytania 4 i 5
3) dr G. Bogdan - pytanie 6
4) dr M. Bielski - pytanie 7
5) prof. A. Zoll - pytania 8 i 9
6) prof. J. Raglewski - pytanie 10

 

Terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że planowane są następujące terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń:
- przedtermin - 1.06.2015 godz. 16. 30, s. 223, ul. Olszewskiego 2;
terminy w sesji:
- 16.06.2015 - godz. 17.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2;
- 22.06.2015 - godz. 17.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2;
- 1.09.2015 - godz. 17.00, s. 314, ul. Olszewskiego 2.
 

Wyniki z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia - listy wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z prawa karnego gospodarczego z dnia 20 lutego 2015 r.
 

Wyniki egzaminu z cz. szczególnej prawa karnego z dnia 5 lutego 2015

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 5 lutego 2015 r.
Poszczególne pytania sprawdzali (celem obejrzenia pracy udać się należy na dyżur do sprawdzającego):
pyt 1 - dr Agnieszka Barczak-Oplustil
pyt 2, 7 i 8 - dr Grzegorz Bogdan
pyt 3 - dr hab. Janusz Raglewski
pyt 4 i 5 - prof. Andrzej Zoll
pyt 6 - dr Marek Bielski
pyt 9 i 10 - prof. Piotr Kardas
 

Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 30.01.2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z dnia 30.01.2015 r. W razie zapomnienia lub zgubienia numeru kodowego prosimy o maila na adres: wojciech.gorowski@uj.edu.pl z podaniem imienia i nazwiska i numeru indeksu.

Poszczególne pytania sprawdzali (celem obrzejrzenia pracy udać się należy na dyżur do sprawdzającego):

1,2,7 - dr Grzegorz Bogdan
3 - dr Marek Bielski
4 - dr hab. prof UJ Janusz Raglewski
5,6 - prof. Andrzej Zoll
8 - dr Agnieszka Barczak-Oplustil
9 - dr hab, prof. UJ Włodzimierz Wróbel
10 - prof. Piotr Kardas

 

Wyniki z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia - listy wyniki zostały opublikowane wyniki z egzaminu z prawa karnego gospodarczego z dnia 23 stycznia 2015 r.
 

Terminy egzaminów z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z przedmiotu Prawo karne materialne - część ogólna odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
29 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
7 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
15 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33