Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że prace argumentacyjne z egzaminu z 19 listopada 2016 r. będzie można omówić na dyżurach w piątek, 9 grudnia, o godz. 13 (pokój 118, 119). Prace kazusowe będzie można omowić takze w piątek, 9 grudnia, o godz. 16.30, pok. 118
 

Ćwiczenia z części ogólnej i dyżur (6.12.2016) - dr Wojciech Górowski

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż z powodu choroby prowadzącego ćwiczenia z części ogólnej prawa karnego prowadzonone przez dr Wojciecha Górowskiego w dniu 6 grudnia 2016 r. nie odbędą się (grupa 13.15 i 15.00). Również dyżur w tym dniu został odwołany. Zajęcia zostaną odrobione w II semestrze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Ćwiczenia z części szczególnej praw karnego (grupa 11.30) odbędą się. Prowadził je będzie w zastępstwie dr Mikołaj Małecki.

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale Materiały/egzaminy, kolokwia/listy,wyniki zostały opublikowane wyniki egzaminu z 19 listopada 2016 r. Zaliczone części egzaminu zaznaczone są na zielono.

Przypominamy, że do zaliczenia cz. argumentacyjnej trzeba uzyskać 5,5 pkt (przed przeliczeniem). Jeżeli liczba punktów uzyskanych po przeliczeniu wynosi co najmniej 18  oznacza to, że student zaliczył część argumentacyjną. Wyjaśnienie nieuwzględnionych wątpliwości zostanie umieszczone na stronie katedry do konca przyszłego tygodnia. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt; agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl

 

REKRUTACJA STYPENDYSTÓW DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Drukuj PDF

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zoll
Nazwa projektu: „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowany na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS5/00464 w ramach konkursu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki
Nazwa jednostki: Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

ZOBACZ WIĘCEJ
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.