Kolokwia z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że kolokwia zaliczeniowe z prawa karnego materialnego w roku akademickim 2014/2015 odbędą się w nastepujących terminach:

8 czerwca 2015 r., godz. 9.00-12.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum
12 czerwca 2015 r., godz. 9.00-12.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum

Do kolokwiów w tych terminach mogą przystąpić zarówno studenci uczęszczajacy na zajęcia co tydzień, jak również w trakcie zjazdów dla studentów zaocznych. O terminie kolokwium przeznaczonego tylko dla studentów uczęszczajacych na ćwiczenia w trybie niestacjonarnym poinformujemy w terminie późniejszym.

Do kolokwium można przystąpić tylko raz w wybranym przez siebie terminie. Warunkiem udziału w kolokwium jest uprzednie dopuszczenie przez prowadzącego ćwiczenia, na które uczęszczało się w roku akademickim 2014/2015. O szczegółach można dowiedzieć się z regulaminu ćwiczeń.

 

Terminy egzaminów z prawa karnego materialnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 egzaminy z przedmiotu Prawo karne materialne - część ogólna odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
29 czerwca 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
7 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33
15 września 2015 r., godz. 15.00 - 19.00, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33