Dyżur dr Agnieszki Pilch

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż środowy dyżur (23.04.2014) dr Agnieszki Pilch został przeniesiony na czwartek (24.04.2014) na godz. 19.15, sala 2.
 

Dyżury dr hab. Janusza Raglewskiego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżury dr hab. Janusza Raglewskiego w miesiącu kwietniu br. odbędą się w następujących terminach:
- 3 kwietnia - godz. 14.00-15.00;
- 10 kwietnia - godz. 17.00-18.00;
- 17 kwietnia - godz. 17.00-18.00;
- 24 kwietnia - godz. 17.00-18.00.
 

Dyżur dr Agnieszki Pilch

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż dyżury dr Agnieszki Pilch w semestrze letnim będą odbywały się w środy o godz. 17.30 w sali nr 2.
 

Medical Law and Bioethics 2013/2014

Drukuj PDF
Uprzjemie informujemy, że w semestrze letnim będzie prowadzony wykład w języku angielskim przez dr. hab. Leszka Boska z przedmiotu Medical Law and Bioethics. Zajęcia będą w formule wykładów o podstawowych instytucjach europejskiego prawa medycznego oraz moderowanych dyskusji na bazie prezentacji zagadnień szczegółowych ilustrowanych orzeczeniami (głównie z systemu common law - USA i Wielkiej Brytanii, a także ETPCz oraz wybranych krajów europejskich).
Zajęcia będą się odbywać w następujące piątki: 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 9.05, 16.05 i 6.06.
Wykład będzie w godz. 10:15-13:30 w sali nr 316 w budynku przy ul. Olszewskiego 2.
Serdecznie zapraszamy!
 

Egzaminy i kolokwia z Prawa karnego

Drukuj PDF
Egzaminy z przedmiotu: Prawo karne, cz. ogólna w roku akademickim 2013/2014 odbędą się w następujących terminach:

20 czerwiec 2014 r. Aule A i B Auditorium Maximum, g. 15.00-20.00
24 czerwiec 2014 r. Aule A i B Auditorium Maximum, g. 15.00-20.00
9 września 2014 r. Auditorium Maximum, Aule A i B, g. 15.00-20.00
11 września 2014 r. Auditorium Maximum, Aule A i B, g. 15.00-20.00

Kolokwium na zaliczenie ćwiczeń z prawa karnego odbędzie się w następujących terminach:

5 czerwiec 2014 r. Aula A, godz. 15.00 – 20.00
9 czerwiec 2014 r., Aula A g. 15.00-20.00

Dla studentów odbywających zajęcia w trakcie zjazdów dla studentów niestacjonarnych wyznaczono dodatkowy termin kolokwium: 14 czerwca (godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Uwaga! Przypominamy o konieczności zapoznania się z regulaminami: ćwiczeń i egzaminu z prawa karnego, umieszczonymi na stronie katedry.