Terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że planowane są następujące terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń:

przedtermin:
31.05.2017 - godz. 16. 30, s. 223, ul. Olszewskiego 2

terminy w sesji:
19.06.2017 - godz. 16.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
1.09.2017 - godz. 16.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
7.09.2017 - godz. 18.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
 

wyniki esejów

Drukuj PDF
Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje na temat wyników esejów można uzyskać w sekretariacie Katedry Prawa Karnego pok. 122 albo w pok. 118 (ul. Olszewskiego 2) w godz. od 9.00 do 15.00.
 

Terminy kolokwiów i egzaminów

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że tzw. kolokwia katedralne dla studentów uczęszczających na ćwiczenia z prawa karnego w systemie cotygodniowym oraz dla studentów uczęszczających na ćwiczenia odbywające sie w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych, odbędą się w następujących terminach:
5 czerwiec - godz. 15.00, ul. Olszewskiego 2, s. 218,219,223
12 czerwiec - godz. 15.00, ul. Olszewskiego 2, s. 219, 223

Kolokwium dla studentów uczęszczających na ćwiczenia odbywające sie w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych, odbędzie się 3 czerwca 2017 r., o godz. 11.00, Aula A
ul. Krupnicza 33a


Egzaminy z przedmiotu Prawo karne zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
21 czerwiec - godz. 15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B plus tzw. sala niebieska
28 czerwiec - godz. 15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B plus tzw. sala niebieska
1 wrzesień - godz.  15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B plus tzw. sala niebieska
14 wrzesień - godz. 15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B plus tzw. sala niebieska

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.