Klucz do testu z 15 listopada / Zgłoszenie wątpliowści

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "egzaminy, kolokwia/listy wyniki" został umieszczony klucz do testu z 15 listopada 2017 r. Zgłaszanie wątpliwości możliwe jest za pośrednictwem strony katedra (zakładka po lewej stronie).
 

Dyżur - prof. W. Wrobel

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur prof. W. Wróbla odbędzie się w piątek, 17 listopada o godzinie. 13.00, s. 119.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin listopadowy z prawa karnego przeznaczony wyłącznie dla osób powtarzających przedmiot odbędzie sie w dniu 15 listopada 2017 r., o godz. 15.00 w sali audytoryjnej, Pałac Larischa, ul. Bracka 2.
 
Drukuj PDF
Osoby, które planują przystąpić do egzaminu w listopadzie 2017 r., przeznaczonego wyłącznie dla osób powtarzających prawo karne, a chciałyby mieć - w przypadku niepowodzenia - możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach z prawa karnego, proszone są o zapisanie się do grup ćwiczeniowych dla powtarzających przedmiot w ramach standardowych zapisów na zajęcia. Kwestia uczestnictwa w zajęciach przed egzaminem ustalona być powinna z osobą prowadzącą daną grupę ćwiczeniową. W przypadku zaliczenia egzaminu osoby zapisane na ćwiczenia zostaną usunięte z grup (też z USOS) i będą traktowane tak jakby nie uczestniczyły w zajęciach.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.