Dyżur dra Wojciecha Górowskiego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż dyżur dr Wojciecha Górowskiego odbędzie się jutro (11 lipca) o godz. 10.00 w sali nr 2.

Kolejny dyżur odbędzie się na początku września, przed 3 terminem egzaminu.

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane wyniki z egzaminu z prawa karnego z 28 czerwca 2017 r. Osobom, które zaliczyły na kolokwium dwie części egzaminu i na egzaminie w I terminie uzyskały pozytywny wynik z argumentacji, dwa punkty bonusowe dodaliśmy ręcznie (dodając je do testu) w sytuacji, w której miałoby to wpływ na wynik egzaminu.

Osoby piszące prace argumentacyjne o nr 1, 2, 411 i 441 proszone są o zgłoszenie się na dyżur do dra T. Sroki, o nr 118 – do dr A. Barczak-Oplustil, zaś o nr 387 – dr mgr A. Wojtaszczyka.

Osoby piszące kazus o nr 117, 131 i 204 proszone są o zgłoszenie się na dyżur do dra M. Iwańskiego.
Ewentualne pytania dotyczące wyników proszę kierować na adres: tomasz.sroka@uj.edu.pl

Dyżury odbędą się w następujących terminach:
dr Mikołaj Iwański, wtorek, 11 lipca, godz. 8, ul. Olszewskiego 2, s. 2

dr Wojciech Górowski, wtorek, 11 lipca, godz. 10.00, ul. Olszewskiego, sala nr 2

dr Mikołaj Małecki, wtorek, 11 lipca, godz. 18, ul. Olszewskiego 2, sala 1 (wszystkich zainteresowanych proszę o punktualne przybycie na godz. 18 - dyżur jest przeznaczony wyłącznie dla osób, którym sprawdzałem argumentację na egz. 28 czerwca, dodatkowo dla osób, którym sprawdzałem kazus na kolokwium. Kolejny dyżur odbędzie się we wrześniu)

dr Tomasz Sroka, środa, 12 lipca, godz. 11, ul. Olszewskiego 2, s. 1 (prośba o punktualne przybycie)
dr Jan Jodłowski, czwartek, 13 lipca, godz. 7, ul. Olszewskiego 2, s. 1
dr Grzegorz Bogdan, czwartek, 13 lipca, godz. 15, ul. Olszewskiego 2,s. 1
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, poniedziałek, 17 lipca, godz. 10, (s. 1)
dr Agnieszka Barczak-Oplustil, poniedziałek, 17 lipca, godz. 10, (s. 1)
mgr Adam Wojtaszczyk, poniedziałek, 17 lipca, godz. 18, ul. Olszewskiego 2, s. 2
dr Witold Zontek, początek września (dokładny termin zostanie podany później).

Uwaga!! Nie ma możliwości omawiania prac egzaminacyjnych za pośrednictwem osób trzecich!

 

Wyniki egzaminu z 21 czerwca i dyżury sprawdzająych

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane wyniki z egzaminu prawa karnego z 21 VI 2017 r. Osobom, które zaliczyły na kolokwium dwie części egzaminu i na egzaminie w I terminie uzyskaly pozytywny wynik z argumentacji, dwa punkty bonusowe dodaliśmy ręcznie  (dodając je do testu) w sytuacji, w której miałoby to wpływ na wynik egzaminu.  PYtania prosze kierować na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl

Dyżury odbędą sie w następujących terminach:

dr hab J. Raglewski, prof. UJ, poniedziałek, 3 lipca, godz. 10, s. 129

dr Agnieszka Barczak-Oplustil, wtorek, 4 lipca, godz. 12

dr Grzegorz Bogdan, 6 lipca, godz. 15

dr Dominik Zając, 10 lipca, godz. 16:30

 

Dyżur dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżur dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ odbędzie się 3 lipca br. o godz. 10:00.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie infiormujemy, że w dziale materiały/egzaminy,kolokwia - listy, wyniki został umieszczony klucz do testu z 28 czerwca 2017 r.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że na stronie katedry w dziale, egzaminy, kolokwia-listy,wyniki został umieszczony klucz do egzaminu z prawa karnego z 21 czerwca 2017 r.
 

Wyniki kolokwium

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w systemie dostępne są już wyniki kolokwium z dnia 12 czerwca 2017 r. Sprawdzamy oceny wchodząc na stronę: https://www.egzaminy.law.uj.edu.pl/home/

Osoby, które pisały prace kazusowe o numerach od 419a do 422a proszone są o przyjście na dyżur dr W. Zontka, jutro (wtorek) ok. godz. 13.00, (sala nr 2).

Po rozpatrzeniu wątpliwości zgłoszonych do testu z dnia 5.06 i 12.06 stwierdzono, że brak jest podstaw do zmiany klucza. W przypadku uwzględnienia nadesłanej wątpliwości (było kilka takich przypadków) informacja o tym zostanie przesłana mailem w dniu jutrzejszym na adres mailowy podany w formularzu. Wyjasnienie wszystkich nieuwzględnionych wątpliwości zostanie umieszczone na stronie katedry w przyszłym tygodniu.

 

Uwaga! Jeżeli osoba, która zaliczyła test lub kazus na kolokwium nie chce korzystać ze zwolnienia z części egzaminu, powinna przesłać maila na adres: adam.behan@uj.edu.pl. najpóźniej dwa dni przed egzaminem (jeżeli przystępuje do egzaminu w dniu 28 czerwca) lub do godziny 16.00 w dniu dzisiejszym (jeżeli przystepuje do egzaminu jutro). UWAGA! Rezygnacja jest ostateczna. W przypadku osób które zdały dwie części kolokwium rezygnacja obejmuje obie te części.

Uwaga! Terminy dyzurów na których będzie można omawiać swoje prace będą umieszczane na stronie katedry:

 

dr A. Pilch wtorek (20.06) o godz. 18.00, sala 118

mgr J. Bojke, czwartek (22.06), godz. 13.00, sala 123

mgr Marek Sławiński, czwartek (22.06), godz. 13, sala 123

mgr Kamil Mamak, czwartek (22.06), godz. 9.00, sala 123

mgr A. Haładyj, czwartek (22.06), godz. 8.00-9.00, sala 123

mgr A. Duda, czwartek (22 czerwca), godz. 17.30-18.30, sala 123

dr M. Małecki, czwartek (22.06), godz. 15.00, pok. nr 2, (prosba o punktualne przybycie o godz. 15.00)

mgr J. Duda, czwartek (22.06), godz. 16.30, s. 123

mgr M. Wantoła, piatek (23.06), godz. 8.00-9.00, sala 123

dr T. Sroka, piątek (23.06), godz. 10, sala nr 2

dr A. Barczak -Oplustil, czwartek (22.06), godz. 11.00, sala 118

dr Witek Zontek, wtorek (27.06), godz. 13.00, sala nr 2

dr Wojciech Górowski, wtorek (27.06), godz. 9.45, sala nr 2.

mgr Adam Wojtaszczyk, piątek, 23 czerwca, godz. 10.00, sala nr 2


 

Egzamin ustny

Drukuj PDF
Osoby, które bardzo dobrze zaliczyły kolokwium katedralne (uzyskały w sumie co najmniej 34 punkty) i chciałaby przystąpić do egzaminu ustnego z prawa karnego proszone są o przesłanie maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl do dnia 25 czerwca 2016 r. Egzamin odbędzie się w dniu 23 i 30 czerwca 2016 r. Uwaga! Osoby te nie zapisują się na egzamin przez USOS!
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale egzaminy, kolokwia - listy wyniki został umieszczony klucz do testu z kolokwium z 12 czerwca 2017 r.

Równocześnie informujemy, że w systemie zostały umieszczone wyniki kolokwium z 3 czerwca 2017 r. UWAGA! Wyniki kazusu w systemie podawane są już po przeliczeniu punktów (pomnożeniu przez dwa). Oznacza to, że kazus zaliczyły osoby, których wynik z kazusu w systemie wynosi co najmniej 10 pkt!!!!!

Prace o numerach; 1, 2, 3, 11,17, 16, 18, 7 można omówic na dyżurze dr A. Barczak (poniedziałek, 19.06, godz. 10.00), pozostałe prace, sprawdzane przez mgr M. Garwol mozna będzie omówić na jej dyżurze, który odbędzie się we wtorek (20.06) o godzinie 18:00 w sali 123.

Zostały już opublikowane wyniki kolokwium z 5 czerwca 2017 r. Dyżury, na których będzie można omówić pracę odbędą się w środę (14.06) w sali 123: o godz. 10. 30 (dr Jan Jodłowski), o godz. 14. 30 (dr M. Iwański) i o godz. 17. 30 (dr Dominik Zając). Przypominamy, że pracę można omówić tylko na dyżurze osoby sprawdzającej pracę.

 

Klucz do testu - kolokwium 5 czerwca 2017 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia-listy, wyniki został opublikowany klucz do testu z kolokwium z dnia 5 czerwca 2017 r. Uwaga! W pyt. 17 prawidłowa odpowiedź to A,C , ale w niektórych niektórych wersjach WORDA "A" wyświetla się przy nr 17, nie zaś w kolumnie z odpowiedziami.
 

klucz do testu z 3 czerwca

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że na stronie materiały/egzaminy,kolokwia- listy,wyniki został umieszczony klucz do testu z 3 czerwca 2017 r.
 

Terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że planowane są następujące terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń:

przedtermin:
31.05.2017 - godz. 16. 30, s. 223, ul. Olszewskiego 2

terminy w sesji:
19.06.2017 - godz. 16.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
1.09.2017 - godz. 16.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
7.09.2017 - godz. 18.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
 

wyniki esejów

Drukuj PDF
Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje na temat wyników esejów można uzyskać w sekretariacie Katedry Prawa Karnego pok. 122 albo w pok. 118 (ul. Olszewskiego 2) w godz. od 9.00 do 15.00.
 

Terminy kolokwiów i egzaminów

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że tzw. kolokwia katedralne dla studentów uczęszczających na ćwiczenia z prawa karnego w systemie cotygodniowym oraz dla studentów uczęszczających na ćwiczenia odbywające sie w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych, odbędą się w następujących terminach:
5 czerwiec - godz. 15.00, ul. Olszewskiego 2, s. 218,219,223
12 czerwiec - godz. 15.00, ul. Olszewskiego 2, s. 219, 223 oraz budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B

Kolokwium dla studentów uczęszczających na ćwiczenia odbywające sie w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych, odbędzie się 3 czerwca 2017 r., o godz. 11.00, Aula A
ul. Krupnicza 33a


Egzaminy z przedmiotu Prawo karne zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
21 czerwiec - godz. 15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B + sala niebieska
28 czerwiec - godz. 15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B + sala niebieska + Auditorium Maximum, aula B
1 wrzesień - godz.  15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B + sala niebieska
14 wrzesień - godz. 15.00, budynek WPiA UJ, ul Krupnicza 33a, Aula A i B + sala niebieska

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.