seminaria/proseminarium z prawa karnego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że seminaria z prawa karnego rozpoczynają się od 17 października 2016 r. Pierwsze zajęcia proseminaryjne z prawa karnego odbędą się w dniu 14 października 2016 r., o godz. 13. 15, sala 123.

 

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

zwiększenie limitów w grupach ćwiczeniowych

Drukuj PDF

W związku z wyczerpaniem miejsca we wszystkich grupach ćwiczeniowych uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym  (poniedziałek, 10.10):

a) zostały zwiększone limity w grupach ćwiczeniowych dla początkujących (na studiach stacjonarnych);

b) zostały zwiększone limity we wszystkich grupach, w których zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów dla studentów niestacjonarnych;

c)  uruchomiona zostanie nowa grupa ćwiczeniowa z prawa karnego (cz. ogólna) dedykowana  dla osób powtarzających rok!!! Jej zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 18.30.

Zapisywanie się do grup i przepisywanie między grupami będzie możliwe po migracji danych.

 

Seminaria i Proseminaria z Prawa Karnego 2016/2017

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 zostanie otwarte proseminarium, prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Zgłoszenie na proseminarium (zawierające wskazane poniżej informacje) proszę złożyć osobiście na dyżurze dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  w  poniedziałek 3 października 2016 r. o godz.  10.00.

Ponadto  w roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Prawa Karnego zostaną otwarte z prawa karnego seminaria IV roku prowadzone przez:
a) dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ
b) prof. dr hab. Piotra Kardasa,
c) dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ
d) dr hab. Włodzimierza Wróbla,l prof.UJ

Zgłoszenia na powyższe zajęcia będą przyjmowane mailowo na adres Katedry (prawokarne@poczta.onet.pl) do dnia 30 września 2016 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, wskazanie o jakie seminarium chodzi (przy wskazaniu kilku prowadzących określenie także priorytetu zajęć na które chce się uczęszczać). W zgłoszeniu należy podać również ocenę z egzaminu z prawa karnego z części ogólnej wraz z informacją w którym terminie została uzyskana, w przypadku seminarium także informacje o zaliczeniu i na jaką ocenę procesu karnego, oceny z innych przedmiotów penalnych, jak również średnią ocen na studiach za ostatni rok akademicki.

Pierwszeństwo w przyjęciu na seminaria prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ maja proseminarzyści!

Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie umieszczona na stronie Katedry do dnia 3 października 2016 r.

Oprócz podanych powyżej seminariów kontynuowane będą seminaria V roku prowadzone przez dr hab. Z. Ćwiąkalskiego, prof. UJ,  prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  (zapisy przez USOS)