Wykład z Prawa karnego

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż poniedziałkowy wykład z Prawa karnego znajduję na stronie w dziale "VIDEO" - "WYKŁADY Z PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO". Kliknij tutaj aby zobaczyć.
 

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - terminy egzaminów 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż planowane są następujące terminy egzaminów z przedmiotu Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń:

przedtermin:
31.05.2016 r., godz. 16.30, sala audytoryjna w Pałacu Larischa; rejestracja do 28 maja 2016 r.

terminy w sesji:
20.06.2016 r., godz. 17.00, s. 316, ul. Olszewskiego 2; rejestracja do 16 czerwca 2016 r.
27.06.2016 r., godz. 17.00, s. 316, ul. Olszewskiego 2; rejestracja do 24 czerwca 2016 r.
06.09.2016 r., godz. 17.00, s. 316, ul. Olszewskiego 2; rejestracja do 1 września 2016 r.

 

Najnowsze granty Narodowego Centrum Nauki

Drukuj PDF

Z radością informujemy o sukcesie pracowników Katedry Prawa Karnego UJ, którzy w najbliższych latach będą realizowali granty Narodowego Centrum Nauki. W konkursie OPUS 10 grant otrzymał prof. dr hab. Andrzej Zoll: "Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza". W konkursie SONATA 10 granty otrzymali adiunkci w Katedrze: dr Tomasz Sroka z projektem "Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka" oraz dr Witold Zontek z projektem "Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Analiza modelu na tle porównawczym".

 

Prawo karne materialne - terminy egzaminów/kolokwiów 2015/2016

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że EGZAMINY z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędą się w następujących terminach:

24 czerwca, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
28 czerwca, godz. 9-13, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum
2 września, godz.15-19, sala 1, 219, 223, 316, 314, 315, Kolegium Wróblewskiego (albo nowy budynek wydziału)
15 września, godz. 15-19, Aula Duża A i B, Auditorium Maximum

Uprzejmie informujemy, że KOLOKWIUM KATEDRALNE z prawa karnego materialnego - części ogólnej w roku akademickim 2015/2016 odbędzie się w następujących terminach:

8 czerwca 2016 r., godz. 16.45-19.00, Aula Duża A, Auditorium Maximum
14 czerwca 2016 r., godz. 15.00-17.30, Aula Duża A, Auditorium Maximum

Studenci uczęszczający na ćwiczenia w trakcie zjazdow dla studentów zaocznych mogą przystąpić do kolokwium w jednym z dwóch podanych powyżej terminów albo w dniu 12 czerwca 2016 r. (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Szerzej na temat możliwości przystąpienia do kolokwium katedralnego, i zasad jego przeprowadzania zob. regulamin ćwiczeń z prawa karnego. Przypominamy, że do kolokwium mogą przystąpić tylko osoby, które zostaną do niego dopuszczone przez prowadzących ćwiczenia.

 

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.