Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale egzaminy,kolokwia-listy, wyniki został umieszczony klucz do testu z 21 czerwca 2018 r. Wątpliwości mozna zgłaszać do 23 czerwca 2018 r., do godz. 16.00
 

Rezygnacja ze zwolnienia z egzaminu

Drukuj PDF

Osoby, które zaliczyły kolokwium, a pomimo to nie chcą być zwolnione z części egzaminu, proszone są o przesłanie stosownej informacji na adres: a.behan@uj.edu.pl w następujacym terminie: do 19 czerwca, do godz. 20 (gdy zapisane są na egzamin w dniu 21 czerwca) albo do 24 czerwca, do godz. 20.00 (gdy zapisane są na egzamin w dniu 26 czerwca). Przypominamy, że nie można korzystać ze zwolnienia z jednej z dwóch zaliczonych części kolokwium!!!!!. Rezygnacja ze zwolnienia z egzaminu jest ostateczna! Mail z rezygnacją MUSI zostać wysłany z maila w domenie uj.edu.pl a w treści maila musi zostać podany indeks studenta.

Poniżej fragmenty regulaminu ćwiczeń:

"Pomimo zaliczenia ćwiczeń student ma prawo przystąpić do tej części (tych części) egzaminu, która odpowiada formą zaliczonej/ym przez studenta części/om kolokwium (czyli test lub kazus). W takim przypadku podstawą oceny z egzaminu jest wyłącznie ilość punktów uzyskana na egzaminie. W przypadku niezaliczenia tej części egzaminu wykluczone jest skorzystanie na terminie poprawkowym ze zwolnienia uzyskanego w wyniku zaliczenia ćwiczeń. W przypadku zaliczenia całego kolokwium nie można skorzystać ze zwolnienia tylko z części testowej lub tylko z kazusowej".

 

Egzamin ustny z prawa karnego 2018 r.

Drukuj PDF

Informujemy, że egzaminy ustne dla osób będących obcokrajowcami i osób, które uzyskały zgodę z uwagi na kwestie zdrowotne odbędą się w sali nr 1 na ul. Olszewskiego 2 w dni egzaminów pisemnych (21 i 26 czerwca) o godzinie 15.00.

Przypominamy, że w celu uzyskania zgody na złożenie egzaminu ustnego przez osoby niebędące obcokrajowcami konieczne jest wysłanie stosownego wniosku wraz z dokumentacją uzasadniającą brak możliwości złożenia egzaminu w formie pisemnej na adres witold.zontek@uj.edu.pl najpóźniej na 24h przed terminem egzaminu.

Egzaminy ustne dla osób, które uzyskały wysoki wynik z kolokwium odbędą się 21 czerwca 2018 r. o godz. 13.00, Olszewskiego 2, pok. 119, I Pietro, oraz 29 czerwca 2018 r. Osoby, które uzyskały co najmniej 34 pkt z kolokwium (po przeliczeniu) i chciałyby skorzystać z uprawnienia do przystąpienia do egzaminu ustnego z prawa karnego, proszonę są o przesłanie maila z informacją na adres: barczak32@wp.pl, odpowiednio do 19 czerwca (w przypadku terminu z 21 czerwca) lub do 26 czerwca (w przypadku terminu z 29 czerwca).
 

Dyżury sprawdzających prace z kolokwiów 2018 r.

Drukuj PDF
Publikujemy poniżej harmonogram dyżurów osób sprawdzających prace z kolokwiów z prawa karnego materialnego z dnia 4, 7 i 9 czerwca. Przypominamy, że pracę można omówić wyłącznie na dyżurze osoby, która ją sprawdzała. Harmonogram będzie aktualizowany! Dyżury zrealizowane będą oznaczane wykreśleniem.
dr Witold Zontek - piątek 15 czerwca, godz. 11, pokój 2.
dr Mikołaj Małecki - poniedziałek 18 czerwca, godz. 13, pokój 123 (uprzejmie proszę o punktualne przybycie na godz. 13 wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem rozwiązania kazusu, który sprawdzałem; dyżur również dla osób zdających kolokwium 4 czerwca, które pragną zweryfikować prawidłowość odczytania przez urządzenie karty odpowiedzi z testu).
dr Mikołaj Iwański - poniedziałek 18 czerwca, godz. 14.45, pokój 123.
Michał Wantoła - poniedziałek 18 czerwca, godz. 17-18, pokój 123.

dr Marek Bielski - wtorek 19 czerwca, godz. 8.00-9.30, pokój 123 (uprzejmie proszę o punktualne przybycie na godz. 8.00 wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem rozwiązania kazusu, który sprawdzałem;; dyżur również dla osób zdających kolokwium 7 czerwca, które pragną zweryfikować prawidłowość odczytania przez urządzenie karty odpowiedzi z testu).
dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, wtorek, 19 czerwca, godz. 9.30 - 11.30, pokój 118 i 15.30 - 16.15, pok. 118.
dr Wojciech Górowski - wtorek 19 czerwca, godz. 9.30, pokój 2.
Ewa Grzęda - wtorek, 19 czerwca, godz. 17.00, pokój 123.

Jakub Bojke - środa, 20 czerwca, godz. 8.00-9.00, pokój 123.
Tomasz Kyś - środa 20 czerwca, godz. 9.00, sala 1.
dr Dominik Zając - środa 20 czerwca, godz. 9.30, pokój 2.
dr Agnieszka Pilch - środa 20 czerwca, godz. 16, pokoj 118.
Adrian Duda - środa 20 czerwca,  godz. 16.00, pokój 2.

Joanna Machlańska - środa  20 czerwca, godz. 19:30, pokój 123.
Dominika Sokołowska - czwartek 21 czerwca, godz. 8.00, sala 1 (uprzejmie proszę o punktualne przybycie na godz. 8.00)
dr Jan Jodłowski - czwartek 21 czerwca,  godz. 10.00, sala 1.
dr Mikołaj Małecki - czwartek 21 czerwca, godz. 10:00, pokój 123 (dodatkowy dyżur dla osób piszących kazus, max. 30 minut)

Milena Garwol - piątek 22 czerwca, godz. 15.00, pokój 123.
Agnieszka Haładyj - poniedziałek 25 czerwca, godz. 8.00, pokój 123.
 

Nowy model prawa wykroczeń - grant OPUS prof. UJ dr. hab. Włodzimierza Wróbla

Drukuj PDF

Z radością informujemy, że projekt badawczy "Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna" dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki w kwocie 477.007 zł.

Jednocześnie informujemy, że mgr Alensandra Nieprzecka otrzymała grant na realizację projektu badawczego "Współuczestnictwo w popełnieniu zbrodni objętej jurysdykcją przedmiotową Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze", w ramach konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki, w kwocie 119.337 zł.

 

Terminy egzaminów i kolokwiów

Drukuj PDF

Terminy egzaminów z prawa karnego w roku akademickim 2017/2018:

21 VI, godz. 15.00-19.00, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2

26 VI, godz. 15.00-19.00, Aula A i B, Krupnicza

3.IX., godz. 15.00-19.00, Collegium Wróblewskiego, Olszewskiego 2

14.IX, godz. 15.00-19.00, Collegium Wróblewskiego. ul. Olszewskiego 2

 

Terminy kolokwium katedralnego:

4.VI, godz. 14.00-16.30, aula A i B

7.VI, godz. 15.00-19.00, aula A i B

Kolokwium dla studentów uczęszczających na ćwiczenia w trakcie zjazdów odbędzie się w dniu 9.06. Dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady egzaminu i kolokwium opisane zostały w Regulaminie ćwiczeń z cz. ogólnej 2017-2018 i Regulaminie zaliczenia przedmiotu Prawo karne materialne, 2016-2017 umieszczonych na stronie katedry w dziale: materiały/regulaminy.

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.