wyniki egzaminu

Drukuj PDF

Na stronie katedry został umieszczony klucz do testu z egzaminu z 29.09.2016 r. Wyniki kazusu i argumentacji do odebrania w sekretariacie katedry między godziną 11a14.00

 
Drukuj PDF
Jutrzejszy egzamin z prawa karnego rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 1 od części argumentacyjnej. O godz. 11.00 rozpocznie się część kazusowa, a o  godz. 11. 30 część testowa egzaminu.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że zapisy na ćwiczenia z prawa karnego odbywają się wyłącznie za pośrednictwem USOS. W przypadku, w ktorym zabraknie miejsc w grupach ćwiczeniowych, albo zostanie otworzona nowa grupa albo zostaną zwiększone limity w istniejących grupach ćwiczeniowych. Prowadzący ćwiczenia nie mogą dopisywać do grup ćwiczeniowych. Przypominamy także o podziale na grupy dla osób rozpoczynających naukę prawa karnego i powtarzających przedmiot. Szczegóły omówione są w regulaminie ćwiczeń umieszczonym na stronie katedry w zakładce materiały/regulaminy.
 

Dyżury dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż najbliższy dyżur dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ odbędzie się w piątek 30 września o godz. 11.00.
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych wyniki egzaminu z prawa karnego z 15 września 2016 r. zostaną wpisane do USOS w dniu jutrzejszym (przed godz. 8.00 rano).

Zostały wyznaczone nastepujące dyżury osób sprawdzających pracę:

dr Jan Jodłowski, środa (28.09), godz. 16.00, sala 123

dr A. Barczak-Oplustil, piatek (30.09), godz. 14.00, sala 118

prof. W. Wróbel, piątek, godz. 12.00, sala 119

dr Wojciech Górowski, piątek (30.09), godz. 11.00, sala 2

Terminy dyżurów będą uzupełniane na bieżąco.

Bardzo prosimy osoby,  których prace argumentacyjne mają nr 79 i 38 o kontakt z prof. Wróblem.

 

Dodatkowy termin egzaminu

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że dodatkowy termin egzaminu dla osób, które usprawiedliwiły swoją nieobecność na egzaminie w dniu 15 września 2016 r., został wyznaczony na 29 września 2016 r., na godz. 10.00. Zapisów na egzamin będzie można dokonać za pośrednictwem USOS w dniach od 24 do 27 września 2016 r.

 

Dyżur dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż najbliższy dyżur dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ odbędzie się w piątek 30 września o godz. 12.00.
 

Dyżur prof. dr hab. Piotra Kardasa

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż najbliższy dyżur prof. dr hab. Piotra Kardasa odbędzie się w poniedziałek 26 września o godz. 09.00.
 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że po rozpatrzeniu zgłoszonych wątpliwości do klucza z testu z 15 wrzesnia 2016 r. nastąpiła korekta klucza; w pytaniu 9 obok odpowiedzi "d" za prawidłową zostaje uznana odpowiedź "a". Opublikowane wyniki testu uwzględniają korekte klucza.
 

Seminaria i Proseminaria z Prawa Karnego 2016/2017

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 zostanie otwarte proseminarium, prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. Zgłoszenie na proseminarium (zawierające wskazane poniżej informacje) proszę złożyć osobiście na dyżurze dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  w  poniedziałek 3 października 2016 r. o godz.  10.00.

Ponadto  w roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Prawa Karnego zostaną otwarte z prawa karnego seminaria IV roku prowadzone przez:
a) dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ
b) prof. dr hab. Piotra Kardasa,
c) dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ
d) dr hab. Włodzimierza Wróbla,l prof.UJ

Zgłoszenia na powyższe zajęcia będą przyjmowane mailowo na adres Katedry (prawokarne@poczta.onet.pl) do dnia 30 września 2016 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do korespondencji, wskazanie o jakie seminarium chodzi (przy wskazaniu kilku prowadzących określenie także priorytetu zajęć na które chce się uczęszczać). W zgłoszeniu należy podać również ocenę z egzaminu z prawa karnego z części ogólnej wraz z informacją w którym terminie została uzyskana, w przypadku seminarium także informacje o zaliczeniu i na jaką ocenę procesu karnego, oceny z innych przedmiotów penalnych, jak również średnią ocen na studiach za ostatni rok akademicki.

Pierwszeństwo w przyjęciu na seminaria prowadzone przez  dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ maja proseminarzyści!

Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie umieszczona na stronie Katedry do dnia 3 października 2016 r.

Oprócz podanych powyżej seminariów kontynuowane będą seminaria V roku prowadzone przez dr hab. Z. Ćwiąkalskiego, prof. UJ,  prof. dr hab. Piotra Kardasa i dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ  (zapisy przez USOS)

 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ w roku akademickim 2016/2017

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2016/2017 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. W stosunku do roku ubiegłego, istotnej zmianie ulega charakter przedmiotu oraz liczba godzin zajęć dydaktycznych. Od nadchodzącdego roku akademickiego będzie to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu dostępne są w USOSie.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę we współpracy z pozostałymi pracownikami Zakładu. Zgłoszenia na powyższe seminarium będą przyjmowane mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 30 września 2016 r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV, zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów karnistycznych i cywilistycznych. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2016/2017 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych zostanie przesłana mailowo do 2 października 2016 r. Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku, niemniej prowadzone ono będzie przez dra Tomasza Srokę (a nie przez dra hab. Leszka Boska) - zapisy przez USOS.

 

Dyżury - oglądanie prac egzaminacyjnych z 2.09.2016

Drukuj PDF

Dyżury podczas których będzie można oglądać prace egzaminacyjne z dnia 2 września 2016 r. odbędą się w następujących terminach:

prof. Piotr Kardas - 26 września 2016 r., godz. 9.00, sala 119.

Dyżury pozostałych pracowników sprawdzających pracę bedą podawane na bieżąco.

 

Wpis NZAL

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż NZAL dla studentów którzy nie zaliczyli/nie podeszli do przedmiotu Prawo Karne wpisywany będzie do USOS po ogłoszeniu wyników z ostatniego terminu egzaminu. Biorąc pod uwagę liczbę studentów nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości spełnienia indywidualnych próśb o wcześniejszy wpis.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.