Nagranie audio wykładu z przedmiotu "Prawo karne materialne"

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "MATERIAŁY / MATERIAŁY DYDAKTYCZNE / WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA / PRAWO KARNE MATERIALNE 2019-2020 - STUDIA NIESTACJONARNE" zostało zamieszczone nagranie audio wykładu z dnia 14.03.2020 r.
 

Organizacja zajęć

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym i wynikającym z niego zawieszeniem prowadzonych przez Wydział zajęć w tradycyjnej formie, wykłady z przedmiotu "Prawo karne skarbowe" nagrywane będą w warunkach studyjnych i umieszczane, jak dotychczas, na stronie Katedry. Z kolei zajęcia w ramach warsztatów "Przestępstwa i wykroczenia podatkowe" oraz "Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe" polegać będą na cotygodniowym przesyłaniu drogą mailową kazusu dotyczącego problematyki przedmiotu wraz z materiałami pomocniczymi i udzielaniu odpowiedzi na pytania kontrolne przez trzy- lub czteroosobowe grupy uczestników zajęć.
 

Organizacja zajęć w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Drukuj PDF
Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ informują, że:

1. Zajęcia, które miały się odbyć do końca bieżącego tygodnia (tj. do 15 marca), będą odpracowane w sposób ustalony przez prowadzącego. Stosowne informacje zostaną przesłane zainteresowanym osobom.

2. Piątkowy (13 marca) wykład z przedmiotu "Prawo medyczne z elementami bioetyki" odbędzie się online, w formie transmisji na FB Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ albo za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

3. Od kolejnego tygodnia (tj. od 16 marca):

  • Wykłady z przedmiotów kursowych (Prawo karne materialne, Prawo karne skarbowe, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Prawo medyczne z elementami bioetyki) będą się regularnie odbywać online, tzn. będą transmitowane w ramach live-streamingu (za pośrednictwem FB lub platformy Microsoft Teams) albo ich nagrania będą zamieszczane na Spotify, platformie Pegaz lub stronie internetowej Katedry.
  • Ćwiczenia, seminaria i warsztaty będą się odbywać regularnie online, przy czym każdy prowadzący ustali indywidualnie z grupą termin i sposób odbywania zajęć. Studenci mogą zostać poproszeni o używanie określonych aplikacji lub platform internetowych wskazanych przez prowadzącego. Prawdopodobnie w szerszym zakresie zostaną wykorzystane funkcjonalności platformy Microsoft Teams.

4. Prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe, seminaryjne lub warsztatowe skontaktują się ze studentami do najbliższej soboty (tj. do 14 marca), celem uzgodnienia terminu i sposobu odbywania zajęć online w przyszłym i kolejnych tygodniach.

5. Informacje na temat sposobu odbywania online wykładów będą dodatkowo zamieszczane na FB Katedry i Zakładu.

Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ pragną zapewnić, że zastosują wszystkie dostępne sposoby, aby efektywnie przygotować wszystkich zainteresowanych do egzaminów i kolokwiów. Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na FB Katedry i Zakładu.

 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

  • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
  • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.