Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 20 lutego 2017 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale: Materiały/Egzaminy, kolokwia-listy, wyniki opublikowano wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 20 lutego 2017 r. Poszczególne pytania sprawdzali:

1 - prof. Andrzej Zoll

2,3 - prof. Maria Szewczyk

4,5 - dr Grzegorz Bogdan

6 - prof. Janusz Raglewski

7 - dr Marek Bielski

8,9 - prof. Piotr Kardas

10 - prof. Włodzimierz Wróbel

Celem obejrzenia pracy należy zgłosić się do konkretnego sprawdzającego.

W razie wątpliwości prosimy o mail do dr Wojciecha Górowskiego (wojciech.gorowski@uj.edu.pl)

 

Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 10 lutego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia-listy, wyniki opublikowano wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 10 lutego 2017 r. Poszczególne pytania sprawdzali:

1,2 - prof. Andrzej Zoll

3,4 - prof. Maria Szewczyk

5 - mgr Adam Behan

6,7 - prof. Piotr Kardas

8 - dr Marek Bielski

9 - prof. Janusz Raglewski

10 - dr Mikołaj Iwański

Celem obejrzenia pracy należy zgłosić się do konkretnego sprawdzającego.

W razie wątpliwości prosimy o mail do dr Wojciecha Górowskiego (wojciech.gorowski@uj.edu.pl)

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia-listy,wyniki zostały umieszczone wyniki egzaminu z prawa karnego gospodarczego z 10 lutego 2017 r.
 

Wyniki egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 1 lutego 2017 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia-listy, wyniki opublikowano wyniki z egzaminu z części szczególnej prawa karnego z 1 lutego 2017 r. Poszczególne pytania sprawdzali:

1,2 - prof. Piotr Kardas

3 - dr Marek Bielski

4 - prof. Janusz Raglewski

5 - dr Mikołaj Iwański

6,7 - dr Grzegorz Bogdan

8 - prof. Andrzej Zoll

9 - mgr Adam Behan

10 - prof. Maria Szewczyk

Celem obejrzenia pracy należy zgłosić się do konkretnego sprawdzającego.

Pani Kinga Baka oraz Pani Paulina Bujas proszone są o osobisty kontakt z Katedrą (omyłkowo wpisany jest numer kodowy).

W razie wątpliwości prosimy o mail do dr Wojciecha Górowskiego (wojciech.gorowski@uj.edu.pl)

 

Wyniki z kolokwium z części szczególnej prawa karnego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż w dziale Materiały/Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki opublikowano wyniki z kolokwium z części szczególnej prawa karnego. Punkty z kolokwium zostaną doliczone automatycznie do wyników egzaminu.

Prace z kolokwium można oglądać na dyżurze dr Agnieszki Barczak-Oplustil.

W razie wątpliwości co do numeru kodowego prosimy o maila do dr Wojciecha Górowskiego (wojciech.gorowski@uj.edu.pl) z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru indeksu.

 

Zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2016/2017

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale "MATERIAŁY DYDAKTYCZNE - WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA / WYKŁADY / PRAWO KARNE GOSPODARCZE" znajduje się zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2016/2017.
 

Terminy egzaminów z części szczególnej prawa karnego 2016/2017

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z części szczególnej prawa karnego w roku akademickim 2016/2017 odbędą się w następujących terminach:

sesja:

1 luty (środa); Collegium Wróblewskiego; sala 218, 219; godz. 15.00-19.00
10 luty (piątek); Collegium Wróblewskiego; sala 218, 219; godz. 09.00-12.00

sesja poprawkowa:

20 luty (poniedziałek); Collegium Wróblewskiego; sala 223; godz. 09.00-12.00
24 luty (piątek); Collegium Wróblewskiego; sala 219; godz. 09.00-12.00

 

REKRUTACJA STYPENDYSTÓW DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Drukuj PDF

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Zoll
Nazwa projektu: „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza”, realizowany na podstawie umowy nr UMO-2015/19/B/HS5/00464 w ramach konkursu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki
Nazwa jednostki: Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

ZOBACZ WIĘCEJ
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.