Zebranie Katedry - zmiana terminu

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że Zebranie Naukowe Katedry planowane na dzień 24 października odbędzie się w dniu 7 listopada 2014. Tematem zebrania będzie współsprawstwo przestępstw skutkowych w perspektywie kryteriów obiektywnego przypisania skutku.
 

Egzamin listopadowy

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin z prawa karnego odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w sali 219.
 

Studenci I roku

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że studenci I roku, którzy uzyskali zgody na zdawanie egzaminu z przedmiotu prawo karne i chcą uczestniczyć w ćwiczeniach z tego przedmiotu proszeni są o przyjście do sekretariatu katedry prawa karnego (pok. 122) w środę 15 października 2014 r. w godz. od 10.-15.00 celem dokonania zapisu.
 

Egzamin listopadowy z prawa karnego a zapisy na ćwiczenia

Drukuj PDF
Uwaga!!! Biorąc pod uwagę przede wszystkim wolne miejsca w grupach ćwiczeniowych z prawa karnego zarówno tych odbywajacych zajęcia co tydzień, jak i w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych, jak też problemy, jakie powstają przy zapisywaniu się na ćwiczenia po zamknięciu zapisów przez USOS, uchylamy w tym roku akademickim zakaz zapisywania się na ćwiczenia przez osoby, chcące przystąpić do tzw. egzaminu listopadowego z prawa karnego. Oznacza to, że osoby,  które dotychczas - zgodnie z regulaminem ćwiczeń - nie zapisały się na ćwiczenia z prawa karnego, mogą już w tym momencie zapisać się - za pośrednictwem USOS -  na ćwiczenia z prawa karnego. Po zapisaniu się do wybranej grupy ćwiczeniowej należy poinformować osobę prowadzącą ćwiczenia o chęci przystąpienia do egzaminu listopadowego, celem ustalenia zasad postępowania (np. konieczności uczęszczania na ćwiczenia do momentu ogłoszenia wyników egzaminu itp.).

Egzamin listopadowy odbędzie się w pierwszej połowie listopada 2014 r.
 

Terminy egzaminów z części szczególnej prawa karnego 2014/2015

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z części szczególnej prawa karnego w roku akademickim 2014/2015 odbędą się w następujących terminach:

30 stycznia - piątek - godz. 11:30, sala 218 i 219
5 lutego - czwartek - godz. 11:30, sala 218 i 219
18 lutego - środa, godz. 11:30, sala 219
19 lutego - czwartek, godz. 14:00, sala 219

 

Ćwiczenia z części szczególnej - dr Wojciech Górowski

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż ćwiczenia z części szczególnej prawa karnego prowadzone przez dr Wojciecha Górowskiego rozpoczną się dnia 14 października 2014 r. W dniu jutrzejszym (7 października) ćwiczeń nie ma. Związane jest to z faktem, iż pierwszy wykład rozpoczyna się jutro (7 października) o godz. 17.45, a więc dopiero po planowanych ćwiczeniach. Ćwiczenia będą odrobione w styczniu 2015 r.
 

Rozpoczęcie zajęć

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z cz. szczególnej prawa karnego oraz ćwiczenia z prawa medycznego rozpoczynaja się od 6 października 2014 r.

Ćwiczenia z cz. ogólnej prawa karnego odbywające się w trybie tygodniowym rozpoczynają się od 13 października 2014 r., natomiast ćwiczenia z cz. ogólnej prawa karnego, które odbywają się w trakcie zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się od 3 października 2014 r.

Seminaria i proseminaria z prawa karnego i prawa medycznego rozpoczynają się od dnia 13 października 2014 r., chyba że prowadzący odrębnym mailem wyznaczy inny termin.