Drukuj PDF

ABarczak

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil
Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego.

E-mail: barczak32@wp.pl
Języki obce: niemiecki, angielski i rosyjski (bierna znajomość)

Wykształcenie

Magister pnauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 1998
Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2003

Dydaktyka

 • Prawo karne materialne - wykład, ćwiczenia
 • Prawo medyczne z elementami bioetyki - wykład

Zainteresowania naukowe

 • Konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • Struktura przestępstwa i jej poszczególne elementy
 • Problematyka dobra prawnego
 • Medyczne prawo karne

PUBLIKACJE

Książki

 1. Spółki kapitałowe w stadium organizacji, współautor: Krzysztof Oplustil, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, ss. 208.

Komentarze

 1. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 2: art. 117-277, red. A. Zoll, wyd. 2, Warszawa 2006, ss. 1430.
 2. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 3: art. 278-363, red. A. Zoll, wyd. 2, Warszawa 2006, ss. 1270.
 3. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 2: art. 117-277, red. A. Zoll, wyd. 3, Warszawa 2008, ss. 1430
 4. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 3: art. 278-363, red. A. Zoll, wyd. 3, Warszawa 2008, ss. 1270.
 5. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 2: art. 117-277, red. A. Zoll, wyd. 4, Warszawa 2013, ss. 1067
 6. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 3: art. 278-363, red. A. Zoll, wyd. 4, Warszawa 2013, ss. 1215.

Prace zbiorowe

 1. Konstytucyjne podstawy prawa karnego w świetle nowych kodyfikacji karnych, współautorzy: Anna Jaskuła, Paweł Pojnar, w: Racjonalna reforma prawa karnego, red. A. Zoll, Warszawa 2001.
 2. Błąd co do istnienia zgody ciężarnej na dokonanie zabiegu przerywania ciąży w perspektywie odpowiedzialności  art. 152 § 1 i 153 § 1 k.k. Wprowadzenie do dyskusji, w: Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011 r., s. 23-36.
 3. Kilka uwag na temat konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa prof. Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 487-502.
 4. Dyrektywy wymiaru kary łącznej, w: Zagadniecie teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 456-472.
 5. Dyrektywy wymiaru kary łącznej w projektach nowelizacji Kodeksu karnego, w: Reforma Prawa Karnego, red. Iwona Sepioło-Jankowska, Warszawa 2014, s. 132-143.

  Artykuły

  1. Przestępstwo ciągłe a prawo wykroczeń, „Klinika” 1999, z. 1.
  2. Wykroczenie jako składnik przestępstwa ciągłego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 1999, z. 1, s. 105-117.
  3. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka na przykładzie art. 435 k.c. Wybrane problemy, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 2000, z. 1–2; s. 65–86.
  4. Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. Próba analizy prawnoporównawczej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, z. 1, s. 277–333.
  5. Skarga konstytucyjna w sprawach cywilnych i administracyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, cz. I. „Transformacje Prawa Prywatnego” 2000, z. 3, s. 117–136.
  6. Skarga konstytucyjna w sprawach cywilnych i administracyjnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, cz. II. „Transformacje Prawa Prywatnego” 2000, z. 4, s. 115–132.
  7. Współdziałanie wielu osób w popełnieniu czynu zabronionego. Kwestia tzw. niewłaściwego podżegania (pomocnictwa), TEISE 2001 (41), s. 19-29.
  8. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2003, z. 2, s. 185-207.
  9. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2004, z. 1, s. 173-203.
  10. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2004, z. 2, s. 199-222.
  11. Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 2, s. 79-96.
  12. „W związku z pełnieniem funkcji publicznych” jako znamię dookreślające czynność sprawczą tzw. korupcji urzędniczej – zarys wybranych problemów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 75-96.
  13. Praktyczne aspekty przedawnienia karalności czynu, współautor: J. Raglewski, „Państwo i Prawo” 2011, z. 4.
  14. Sprzeciw wobec podjęcia działań ratujących życie wyrażony względem gwaranta nie będącego lekarzem. Zarys problemu, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4.
  15. Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege – wybrane problemy, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 3.
  16. Wznowienie postępowania karnego na podstawie art. 540 § 2 k.p.k. Uwagi na marginesie wyroku TK z dnia 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz uchwały SN z dnia 17 marca 2014 r. (I KZP 30/13), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 2.
  17. Środki reakcji prawnokarnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia, lub wolności seksualnej innych osób w perspektywie zasad zawartych w Konstytucji. Wybrane zagadnienia, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 4.
  18. Zagadnienia intertemporalne zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz kary łącznej w perspektywie zmian Kodeksu karnego dokonanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2013 r. (SK 9/10) oraz ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r., współautor: W. Wróbel), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 1.

  Glosy

  1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r.,  I KZP 161/10, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 4.
  2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z 15 lutego 2012 r., II KK 193/2011, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 4.

  Publikacje dydaktyczne

  1. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, współautorzy: M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel, Warszawa 2007, ss. 297.
  2. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, współautorzy: M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel. Warszawa 2009, ss. 332.
  3. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy, zadania argumentacyjne, współautorzy: M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel, Warszawa 2012.

  Publikacje popularnonaukowe

  1. Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów do poprawki, współautor: Janusz Raglewski. „Rzeczpospolita” 2007, nr 72.

  Inne opublikowane materiały

  1. Prawo karne gospodarcze, RCL, Departament Studiów i Ekspertyz, Seria A, Raporty, z. 5, Warszawa 2000, ss. 60.

   

   

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.