Drukuj PDF


dr Agnieszka Pilch

 

Jest asystentem w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 r. i w tym roku uzyskała stopień magistra prawa na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. A. Zolla pt. Przestępstwa przeciwko mieniu z użyciem przemocy. Od 2002 związana z Katedrą Prawa Karnego UJ, najpierw jako doktorant, a następnie jako asystent. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2007 r. na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. A. Zolla pt. Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. W latach 2005/2006 przebywała na stypendium naukowym w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim(Niemcy-stypendiumDAAD). W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2006-2009 roku asesor sądowy, a od 2009 r. sędzia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w Wydziale Karnym łącząc tym samym działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu sędziego. Aktywna wielbicielka turystyki górskiej, pieszej i rowerowej.

E-mail: apilch@poczta.fm
Języki obce: angielski, niemiecki (ÖSD), rosyjski (bierna), francuski (bierna)

Zajęcia

 • Prawo karne materialne – część ogólna (ćwiczenia)
 • Prawo karne materialne – część szczególna (ćwiczenia)

Zainteresowania naukowe

 • Konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • Problematyka dobra prawnego
 • Tożsamość czynu
 • Przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
 • Problematyka przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Prawo karne porównawcze
 • Prawo karne procesowe

PUBLIKACJE

Komentarze

 1. Umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.), w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 321–340.

Prace zbiorowe

 1. Charakter obowiązku naprawienia szkody w trybie art. 46 k.k. a problemy praktyki orzeczniczej, w: Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2010.
 2. Między ochroną a wolnością: granice prawa karania w przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 3. Zasady etyki sędziego i ich implementacja na sali rozpraw, w: Etyka zwodów prawniczych w praktyce. Relacje na sali rozpraw, red. G. Borkowski, Lublin 2013, s. 255–266.
 4. Umorzenie absorpcyjne - dlaczego nie działa?, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013, s. 674–691.
 5. Dowodzenie znamion strony podmiotowej a dowód z opinii psychologa w postępowaniu karnym, w: Psychologia i prawo. Miedzy teorią a praktyką, red. E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska; Sopot 2014, s. 116–129.
 6. Elementy metodyki pracy mediatora w sprawach karnych a efektywność mediacji i jej implikacje z perspektywy sędziego, w: Mediacja w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014, s. 271–278
 7. W kierunku efektywnej współpracy, w: Bezpieczeństwo-policja-kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktyce, red. J. Czapska, A. Okrasa, Kraków 2015, s. 44–54.
 8. Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców – wybrane zagadnienia, w: Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Debiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2015, s. 187–205.
 9. Zabezpieczenie praw pokrzywdzonego w nowym procesie karnym – wybrane problemy, w: Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 r. Wybrane zagadnienia, red. D. Kala, I. Zgoliński, Warszawa 2015, s. 206–216.

Artykuły

 1. Status pokrzywdzonego w świetle przepisów art. 233 k.k. i art. 270 k.k., „Państwo i Prawo” 2009, z. 8, s. 85–97.
 2. Zbrodnia komunistyczna w aspekcie uregulowań ustawy o amnestii z dnia 7 grudnia 1989 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 113–129.
 3. Kryteria tożsamości czynu, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12 , s. 48–70.
 4. Oszustwo sądowe - trójkątne oszustwo, „Przegląd Sądowy” 2010, z. 1, s. 125–139.
 5. Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., „Państwo i Prawo” 2013, z.4, s. 94–106.
 6. Umorzenie kompensacyjne w trybie art. 59a k.k. – wybrane zagadnienia, „Palestra” 2015, nr 7–8, s. 57–64.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 lutego 2012 r., III KK 375/11, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa  i Prokuratury” 2012, z. 2, s. 119–129.

Publikacje dydaktyczne

 1. Przygotowanie do rozprawy głównej i rozpoczęcie tej rozprawy. Rozdział II, pkt 2 orz. 2.12.2, w: Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Casebook, red. D. Kala, Warszawa 2013, s. 110–139.
 2. Brak przedmiotu nadającego się do dokonania na nim czynu zabronionego jako przesłanka usiłowania nieudolnego, w: Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego. Część ogólna wraz z komentarzami. Casebook, red. J. Raglewski, Kraków 2014, s. 61–81.
 3. Dopuszczalność krzyżowania się form stadialnych i zjawiskowych, w: Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego. Część ogólna wraz z komentarzami. Casebook, red. J. Raglewski, Kraków 2014, s. 82–96.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.