Drukuj PDF

GBogdan
dr Grzegorz BogdanGrzegorz Bogdan jest doktorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktem w katedrze Prawa Karnego. Jest specjalistą z zakresu prawa karnego finansowego, członkiem Zespołu ds. Reformy Prawa Karnego Skarbowego, w którego ramach współtworzył obowiązujący kodeks karny skarbowy. Tej właśnie tematyce poświęcone są jego najistotniejsze publikacje. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są, poza szeroko rozumianym prawem karnym finansowym, zagadnienia prawa danin publicznych, zwłaszcza zaś prawa celnego, a ponadto status pojęcia bezpieczeństwa powszechnego w prawie karnym i mechanizmy jego ochrony.

Aktualnie pełnione funkcje:

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ

Edukacja:

Magister prawa, UJ 1995
Doktor nauk prawnych, UJ 2003

Planowany temat rozprawy habilitacyjnej:

Bezprawność w prawie karnym skarbowym

Nauczanie:

 • Prawo karne materialne
 • Prawo karne skarbowe

Znajomość języków:

niemiecki, angielski

Zainteresowania naukowe:

 • Prawo karne finansowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo celne
 • Egzekucja danin publicznych
 • Tzw. bezpieczeństwo powszechne jako przedmiot ochrony prawa karnego

PUBLIKACJE NAUKOWE:

I. Książki

 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przestępstwa i wykroczenia komunikacyjne. Podręcznik i skrypt dla wykładowcy. Wyd. Politechniki Krakowskiej - Kraków 2003/2004 – publikacja elektroniczna.
 2. Przestępstwa i wykroczenia celne. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa, 2000

II. Prace zbiorowe i redakcyjne

  1. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277; T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 1120 + 978.
  2. Kodeks karny skarbowy z komentarzem. Aut.: Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Zofia Radzikowska, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2000 Wydawnictwo "Info-Trade" ss. 632.
  3. Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym z komentarzem. Aut. Grzegorz Bogdan, Maciej Czajka, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2001 InfoTrade ss. 287, bibliogr.
  4. Kodeks karny. Część ogólna. T. 1. Komentarz do art. 1-116. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 2. Kraków 2004 "Zakamycze" ss. 1515.
  5. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut.: A. Barczak-Oplutil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 2. Kraków 2006. "Zakamycze" ss. 1438 + 1412.
  6. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Aut.: Grzegorz Bogdan, Adam Nita, Janusz Raglewski, Andrzej R. Światłowski. Gdańsk 2007 "Arche" ss. 913.
  7. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Aut.: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 297, indeks rzeczowy.
  8. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. T. 1. Komentarz do art. 1-116 k.k. Red. Andrzej Zoll. Aut.: G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Wyd. 3. Wwa 2007 Wolters Kluwer ss. 1290.
  9. Pr. zbior. ZEUS (Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu). Ocena aktualnego stanu obciążenia wymiaru sprawiedliwości prowadzeniem postępowań przygotowawczych i procesów sądowych związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. J. Sehna. Kraków 2008.
  10. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, T. 3: art. 278-363. Red. Andrzej Zoll. Aut: A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll.. Wyd. 3, Kraków 2008 “Wolter Kluwers” ss. 1430 + 1270.
  11. A. Barczak – Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, W. Górowski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, W. Wróbel. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe. Warszawa 2009.
  12. G. Bogdan, A. Zoll ”Verstoße gegen den „nemo tenetur“-Grundsatz im polnischen Straf- und Besteuerungsverfahren. [w:] G. Dannecker (red). Projekt „nemo tenetur in Europa. Heidelberg 2010.
  13. Zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – próba oceny i kierunki zmian. [w:] Z. Siwik (red.) Kodeks karny skarbowy po 10 latach obowiązywania – ocena i perspektywy zmian. Wrocław 2010.
  14. Ein Fakturabetrug im polnischen Strafrechtssystem und in Praxis. [w:] Probleme des modernen Wirtschaftstrafrecht. Wien 2011.
  15. Prawo wykroczeń w perspektywie zmian. Kraków 2011 (redaktor i autor podsumowania).
  16. G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Wyd. IV Warszawa 2012.

  III. Artykuły

  1. Jedność i wielość zachowań i ocen prawnych w nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. Czasopismo Prawa Karnego 2006 nr 1 s. 5-19.
  2. Przepływ informacji podatkowych i jego ochrona metodami prawa karnego. Czasopismo Prawa Karnego 2000 nr 1 s. 229-237.
  3. Rola kontratypów w prawie karnym skarbowym. Czasopismo Prawa Karnego 1998 nr 1/2 s. 65-73.
  4. Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym. Przegląd Sądowy 1997 nr 5 s. 83-93.
  5. Przepisy kodeksu karnego skarbowego po 8. czerwca 2010 r. CzPKiNP 2010, z. 3.
  6. Wykonywanie środków karnych orzeczonych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe [w:] B. Stańdo - Kawecka (red.) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy. Kraków 2011.
  7. Specyfika czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012.

  IV. Inne publikacje

  1. Kraków. 1996.09.30-10.03. Prawo karne a zmiana ustroju politycznego. Opracowanie. Państwo i Prawo 1997 nr 1 s. 104-106.
  2. Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego/Strafrecht und politischer Systemwechsel. Kraków 1998 (redakcja dyskusji)

   

     

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.