Drukuj PDF
TSroka

dr Tomasz Sroka

Tomasz Sroka jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego (Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ. W latach 2007–2010 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim, który złożył w 2010 r. Od 2016 r. realizuje grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 10 pt. „Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka”.

Data urodzenia: 13 grudnia 1982 r., Kraków
E-mail: tomasz.sroka@uj.edu.pl
Język obcy: angielski
Strona domowa: www.tomaszsroka.eu

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2012
 • Studia podyplomowe „Prawo autorskie, wydawnicze i prasowe”, Uniwersytet Jagielloński: 2010
 • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński: 2006

Pełnione funkcje

 • przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UJ
 • redaktor naczelny czasopisma „Journal of Health Law and Bioethics”
 • koordynator w Studenckiej Poradni Prawnej UJ (Sekcja Prawa Medycznego)
 • sekretarz Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka”
 • opiekun Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ
 • członek zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji (2014-2017)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UJ (2008–2010)
 • przewodniczący redakcji „Internetowego Przeglądu Prawniczego” i „Zeszytów Prawniczych TBSP UJ” (2008–2010)

Dydaktyka

 • Prawo karne materialne, ćwiczenia
 • Prawo medyczne z elementami bioetyki
 • Prawo medyczne i deontologia lekarska (CM UJ)
 • Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia (CM UJ)
 • Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia (CM UJ)
 • Medical Law and Deontology
 • Studencka Poradnia Prawna UJ
 • zajęcia w ramach studiów podyplomowych

Zainteresowania naukowe

 • Konstytucyjne zagadnienia prawa karnego i medycznego
 • Obiektywne przypisanie skutku
 • Formy stadialne
 • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
 • Odpowiedzialność karna pracowników ochrony zdrowia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa
 • Organizacja i zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju i za granicą
 • Prawa pacjenta
 • Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa medycznego
 • Bioetyka

Publikacje

Monografie

 1. Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013.
 2. Zrozumieć prawa pacjenta, współautor: Tomasz Filarski, Warszawa 2013.
 3. Zrozumieć prawa pacjenta, współautor: Tomasz Filarski, Warszawa 2014 (wyd. II zmienione).

Komentarze

 1. Kodeks karny. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014.
 2. Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz. Art. 1-31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2014, komentarz do art. 13-17.
 3. Kara ograniczenia wolności, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 4. Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, komentarz do art. 38, 42 ust. 1, 43, 44 i 46.

Książki dydaktyczne

 1. Prawo karne. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, współautorzy: G.J. Artymiak, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, J. Duda, M. Górczak, W. Górowski, M. Małecki, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, M. Sławiński,  A. Wojtaszczyk, D. Zając, W. Zontek, red. M. Małecki, Kraków 2016, ss. 216.

Prace zbiorowe

 1. Chosen remarks on abiding the patents’ rights at the caretaking and medical treatment facilities, w: Conference Book with the materials from ІV All-Ukrainian scientific-practical Conference in Medical Law (III International scientific-practical Conference in Medical Law), Lviv 2010.
 2. Czasowy aspekt obiektywnego przypisania skutku, w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010.
 3. Chosen problems concerning the establishment of proper sequence of granting out-patients’ specialist clinic treatment in Poland, w: Conference Book with the materials from V All-Ukrainian scientific-practical Conference in Medical Law (IV International scientific-practical Conference in Medical Law), Lviv 2011.
 4. Konstytucyjne aspekty instytucji kary łącznej. Zagadnienia wybrane, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 5. Kilka uwag na temat pojęcia „zdarzenia medycznego”, w:  Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta, red. M. Borawski, T. Sroka, Kraków 2014.
 6. Wybrane problemy związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku zakończenia hospitalizacji pacjenta, w: Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, red. M. Dziubińska, A. Janus, J. Kosturbiec, T. Sroka, P. Szczęśniak, Warszawa 2014.

Prace redakcyjne

 1. Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel. Warszawa 2012.
 2. Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 3. Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2013.
 4. Funkcjonowanie służby zdrowia. Prawa rynku a prawa pacjenta, red. M. Borawski, T. Sroka, Kraków 2014.
 5. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, red. M. Dziubińska, A. Janus, J. Kosturbiec, T. Sroka, P. Szczęśniak, Warszawa 2014.
 6. Kiedy lekarz mówi „nie”, czyli prawne aspekty odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Publikacja pokonferencyjna, red. A. Białek, T. Sroka, Kraków 2015.

Artykuły

 1. Granica stosowania typów czynów zabronionych zawierających znamię „człowiek” – uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., „Palestra” 2008, nr 11-12.
 2. Kradzież energii czy oszustwo energetyczne – kilka uwag o prawnokarnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 1.
 3. Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1.
 4. Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Forum Prawnicze” 2013, nr 6.
 5. Opinia prawna na temat zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2014, nr 3.
 6. Szybka ścieżka z wybojami, „Medycyna Praktyczna” 2 kwietnia 2015 r.
 7. Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności z nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, nr 7-8.
 8. Problems with the organization of medical long-term care for elderly in Poland, „Journal of Health Law and Bioethics” 2016, nr 1.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r., współautor: M. Słupska, „Państwo i Prawo” 2005, z. 8.
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 lutego 2006 r., sygn. akt: I KZP 54/05, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, z. 2.
 3. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10, publikacja elektroniczna: www.czpk.pl, pozycja 8/2011.
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 4.
 5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV KK 42/12, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7-8.

Publikacje popularnonaukowe

 1. J. Adamiec, J. Garncarz, Sz. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, E. Stańczyk, T. Sroka, Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, red. T. Sroka, Kraków 2010.
 2. M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, G. Szudy, Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, red. T. Sroka, Warszawa 2010.
 3. Sz. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Małecki, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk, Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, red. T. Sroka, Warszawa 2010.
 4. P. Pacek, M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, red. T. Sroka, Warszawa 2010.
 5. Lekarzom nie wolno zawiadamiać policji o przypadkach gwałtu, „Dziennik Gazeta Prawna” z 7.05.2014 r., s. B13.
 6. Sz. Goliński, W, Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, K. Mamak, M. Pyrcak, T. Sroka, Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, red. W. Górowski, Warszawa 2015.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.