Drukuj PDF

WWrobel

mgr Ewa Grzęda

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz adwokat w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

W roku 2013 obroniła pracę magisterską pt. „Model subiektywnego przypisania odpowiedzialności przy przestępstwach nieumyślnych”. W trakcie studiów magisterskich piastowała funkcję przewodniczącej Sekcji Prawa Konstytucyjnego oraz Sekcji Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. W latach 2012-2013 wolontariusz świadczący pomoc prawną w Fundacji Academia Iuris w Krakowie.

Aktualnie w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej zatytułowanej „Czynnik psychiczny w strukturze okoliczności wyłączających bezprawność” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Piotra Kardasa.

Data i miejsce urodzenia: 27 października 1989 r., Sandomierz

Email: ewa.grzeda@doctoral.uj.edu.pl

Znajomość języków:

Angielski

Zainteresowania naukowe:

 • Aksjologiczne i konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • Struktura przestępstwa
 • Strona podmiotowa czynu zabronionego
 • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
 • Teorie kryminalizacji

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Książki dydaktyczne:

 1. A. Borgosz, A. Dębowska, K. Drążkiewicz, K. Gąsiorowski, G. Glanowski, E. Grzęda, T. Kocoł, K. Mazur, M. Podsiadło (red.), P. Staszak, Ł. Wieczorek, Prawo konstytucyjne. Repetytorium, Warszawa 2012.

Prace zbiorowe:

 1. Prawna ochrona życia w świetle standardów polskich i europejskich, w: Konstytucja w dobie europejskich wyzwań, red. M. Zubik, A. Paprocka, R. Puchta, Warszawa 2010, s. 119-136.
 2. Procesowa kontrola kontaktów obrońcy z mandantem (współautor: J. Machlańska), w: Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012.
 3. Prawotwórcze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych w świetle Konstytucji – wybrane zagadnienia (współautor: J. Machlańska), w: 15 lat funkcjonowania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym, red. E. Grzęda, Ł. Zbyszyński, Kraków 2013, s. 25-40.
 4. O problemach związanych z nieumyślnością i koncepcją jej zmiany, w: Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?, red. E. Grzęda, J. Machlańska, Kraków 2013, s. 57-88.
 5. Model subiektywnego przypisania odpowiedzialności sprawcy przestępstwa nieumyślnego, w: Węzłowe zagadnienia współczesnego prawa karnego, red. E. Grzęda, J. Machlańska, Kraków 2013, s. 15-44.
 6. Procesowe i konstytucyjne aspekty stosowania podsłuchu procesowego w kontaktach między obrońcą a mandatem, w: Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa. Materiały pokonferencyjne, red. M. Jackowski, Poznań 2015, s. 71-82.
 7. Wyjście sądu odwoławczego poza granice podmiotowe środka odwoławczego na rzecz współoskarżonego – wybrane problemy stosowania art. 435 k.p.k. w: Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji- gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Kraków 2016, s. 90-104.

Artykuły:

 1. Przesłanka tymczasowego aresztowania z art. 258 § 2 k.p.k. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2012 r. (I KZP 18/11) oraz nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 3.
 2. Wybrane problemy realizacji formalnego aspektu prawa do obrony w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, z. 3, s. 118-137.
 3. Problem zatrzymywania prawa jazdy kierowcom przekraczającym dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Uwagi de lege ferenda (współautor: J. Bereznowska), „Paragraf na Drodze – prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego” 2016, z. 7, s. 5-14.
 4. W kwestii propozycji nowelizacji nieumyślności w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2016, z. 7-8, s. 19-38.
 5. Niedopuszczalna „samodenuncjacja” czy legalny obowiązek informacyjny? Uwagi na marginesie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2014 r. (P 27/13) i 30 września 2015 r. (K 3/13), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3, s. 83-108.

Glosy:

 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 31 marca 2015 r., I KZP 1/15 (współautor: J. Bereznowska).
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.