Wejście do Zakładu Karnego w Trzebini

Studenci wpisani na listę osób wchodzących do Zakładu Karnego w Trzebini w dniu 1 grudnia 2017 r. mogą spotkać się z grupą pod zakładem karnym o godz. 9.55 albo na peronie Dworca Głównego w Krakowie przed odjazdem pociągu. Pociąg do Trzebini odjeżdża o godz. 7.58.

Egzaminy z Prawa Karnego Wykonawczego (studia niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018

Egzamin z prawa karnego wykonawczego dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w następujących terminach:

  • 13.01.2018, godz. 14.00-17.00, ul. Olszewskiego, s. 223;
  • 02.02.2018, godz. 10.00-12.00, ul. Olszewskiego, s. 223;
  • 10.02.2018, godz. 10.00-12.00, ul. Olszewskiego, s. 316;
  • 23.02.2018, godz. 10.00-12.00, ul. Olszewskiego, s. 223.

Szczegółowy wykaz zagadnień do egzaminu oraz wykaz literatury dostępny jest w sylabusie przedmiotu dla studiów niestacjonarnych.

Egzaminy z Prawa Karnego Wykonawczego (studia stacjonarne) w roku akademickim 2017/2018

Egzamin przedterminowy z Prawa Karnego Wykonawczego dla studentw studiów stacjonarnych  odbędzie się 11 stycznia 2018 r. o godz. 12.00-13.30 w sali 219 przy ul. Olszewskiego 2.

Terminy egzaminów z Prawa Karnego Wykonawczego dla studentw studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018:

  • I termin - 29 stycznia, s. 218, 219, 223, godz. 12.30-14.00, ul. Olszewskiego 2;
  • II termin - 5 lutego, s. 218, 219, godz. 12.30-14.00, ul. Olszewskiego 2;
  • termin poprawkowy - 19 lutego, s. 223, godz. 12.30-14.00, ul. Olszewskiego 2.

Wyjazd do Zakładu Karnego

Uprzejmie informuję, iż wyjazd do Zakładu Karnego został przełożony na 9 listopada 2017 r.
Spotykamy się pod Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu o godz. 11.00. (Zobacz na mapie)
Dojazd autostradą A4 lub drogą krajową do Bochni (kolej, autobusy, busy) następnie autobusem lub busem do Nowego Wiśnicza (czas przejazdu ok. 1 godzina).
Do zobaczenia przed Zakładem,
Prof. dr hab. Jerzy Migdał

Zapisy na seminarium magisterskie dla IV roku

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na seminarium magisterskie dla IV roku, prof. dr hab. Jerzego Migdała prowadzone są w sekretariacie Katedry Prawa Karnego u pani Janiny Wyrwy, p. 122.

Dyżury - prof. dr hab. Jerzy Migdał

Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2017/2018 dyżury  prof. dr hab. Jerzego Migdała odbywać się będą w każdy piątek w godz. 15.00-16.00 w gabinecie 226, ul.  Olszewskiego 2.

Terminy egzaminów z przedmiotu Prawa człowieka w roku akademickim 2016/2017

Terminy egzaminów z przedmiotu Prawa człowieka w roku akademickim 2016/2017:

  • 25 maja 2017 godz.13.00-14.00, s.223 Olszewskiego 2 (egzamin przedterminowy)
  • 16 czerwca 2017 godz.16.00-17.00, s.223 Olszewskiego 2
  • 23 czerwca 2017 godz.16.00-17.00 s.223 Olszewskiego 2
  • 1 września 2017  godz.11.00-12.00, s.223 Olszewskiego 2

Szukaj