Dyżury w sesji dr Beata Baran

Uprzejmie informujemy, iż dyżury dr Beaty Baran w czasie sesji letniej w czerwcu 2019r. odbędą się w poniedziałek 17.06, godz 15:00 oraz 24.06, godz. 9:00.

Terminy egzaminu z Praw Człowieka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że egzaminy z przedmiotu Prawa Człowieka odbędą się w następujących terminach:
Egzamin przedterminowy - na ostatnim wykładzie
Terminy sesyjne:
17.06, godz 16:00 - sala 218
24.06, godz. 9:45 - sala 316
2.09, godz. 9:45 - sala 317
9.09, godz. 9:45 - sala 317

Prawa człowieka - zmiana godziny wykładu w dniu 1.04.2019

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nastąpi jednorazowa zmiana godziny wykładu z Praw Człowieka - w poniedziałek 1.04.2019r. wykład odbędzie się w godz. 8:15-9:45. Sala pozostaje ta sama - Aula Niebieska, budynek dydaktyczny WPiA przy ul.Krupniczej. Zmiana nie jest żartem Prima Aprilisowym.

Seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego

W roku akad. 2018/2019 seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego prowadzone przez dr hab. Barbarę Stańdo-Kawecką będą odbywać się w następujących terminach:

seminarium dla IV roku – wtorek, godz. 15-16.30, s. 226, ul. Olszewskiego 2,
seminarium dla V roku – wtorek, godz. 13-14.30, s. 226, ul. Olszewskiego 2.

Zapisy na seminaria odbywają się w systemie USOS.

Międzynarodowa konferencja naukowa The Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union - Special Issues: Money Laundering and Corruption

W dniach 2-4 lipca 2018r. miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa The Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union - Special Issues: Money Laundering and Corruption odbywająca się w ramach projektu Criminal Law Protection of the Financial Interests of the EU - focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime. Wydarzenie odbyło się w Wiedniu na Vienna University of Economics and Business. Zgromadziło ono przedstawicieli świata nauki z wiodących ośrodków europejskich (m. in. University of Heidelberg, University of Linz oraz University of Thessaloniki). Jedynym przedstawicielem reprezentującym Polskę była dr Beata Baran z Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego. W debatach poświęconych zagadnieniom przeciwdziałaniu praniu pieniędzy uczestniczyli także prawnicy-praktycy (m. in. z Rome Bar Association, Office of the Prosecutor General of Hungary, General Procuratorate of the Supreme Court of Austria) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Projekt, którego częścią była konferencja w Wiedniu, stanowi grant badawczy przyznany przez Unię Europejską w ramach programu Hercule III poświęconemu problematyce walki z korupcją oraz praniem pieniędzy.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://hercule.uni-miskolc.hu/main

> KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA <

Wizyta studyjna z University of Baltimore

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. miała miejsce wizyta grupy studentów z uniwersytetu w Baltimore (University of Baltimore) pod opieką dr Gabrieli Wasileski. Studenci z USA uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr hab. Barbarę Stańdo-Kawecką, prof. UJ z udziałem dr Beaty Baran na temat systemu sankcji stosowanych w Polsce wobec nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zasad ich wykonywania. Amerykańska grupa miała okazję zobaczyć, jak wygląda praktyka stosowania norm polskiego prawa karnego wykonawczego, odwiedzając Zakład Karny w Tarnowie. Wiele rozwiązań funkcjonujących w polskim systemie penitencjarnym, takich jak np. mechanizmy ochrony praw osób pozbawionych wolności czy domy dla matki z dzieckiem przy zakładach karnych, spotkało się z dużym zainteresowaniem amerykańskich studentów.

> KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA <

Szukaj