Zajęcia prowadzone na odległość

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia prowadzone w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego będą odbywać się w następującej formie:

1. Seminarium IV roku - prof. B. Stańdo-Kawecka - materiały na platformie Pegaz
2. Seminarium V roku - prof. B. Stańdo-Kawecka - kontakt mailowy (rozdziały prac do sprawdzenia) + telefoniczny po uprzednim ustaleniu terminu
3. Prawa człowieka - wykład - dr B. Baran - MS Teams przy użyciu audio/video + prezentacja - wszystko w czasie odbywania się wykładu wg. harmonogramu
4. Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium - dr S. Tarapata - MS Teams przy użyciu video + prezentacja

Wyjazd do Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 28 listopada 2019 r.

Osoby udające się do Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 28 listopada 2019 r. przy wykorzystaniu publicznej komunikacji mogą spotkać się z opiekunem grupy dr hab. Barbarą Stańdo-Kawecką na dworcu autobusowym przy Dworcu Wschodnim o 8.00. Autobus do Wadowic odjeżdża o 8.10.

Terminy egzaminów - Prawo Karne Wykonawcze

Terminy egzaminów z przedmiotu Prawo Karne Wykonawcze - r. akad. 2019/2020:

Studia stacjonarne:
16 stycznia 2020 g. 12:15-14:30, s. 219
30 stycznia 2020 g. 12:00-14:00, s. 218
17 lutego 2020 g. 10:00-12:00, s. 218
20 lutego 2020 g. 10:00-12:00, s. 218

Studia niestacjonarne:
18 stycznia 2020 g. 15:30-17:00, s. 223
31 stycznia 2020 g. 15:00-17:00, s. 316
8 lutego 2020, g. 9:30-11:30, s. 223
21 lutego 2020, g. 15:00-17:00, s. 218

Seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego

W Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ będzie prowadzić następujące seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego w roku akad. 2019/2020:

studia stacjonarne
seminarium dla IV roku, wtorek, godz. 14-15.30, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2
seminarium dla V roku, wtorek, godz. 15.45-17.15, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2

studia niestacjonarne
planowana jest jedna grupa seminaryjna wspólna dla IV i V roku w soboty w terminach zjazdów, godz. 17.15- 19.30, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2

Zapisy na seminaria magisterskie odbywają się przez system USOS.

Terminy egzaminu z Praw Człowieka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że egzaminy z przedmiotu Prawa Człowieka odbędą się w następujących terminach:
Egzamin przedterminowy - na ostatnim wykładzie
Terminy sesyjne:
17.06, godz 16:00 - sala 218
24.06, godz. 9:45 - sala 316
2.09, godz. 9:45 - sala 317
9.09, godz. 9:45 - sala 317

Międzynarodowa konferencja naukowa The Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union - Special Issues: Money Laundering and Corruption

W dniach 2-4 lipca 2018r. miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa The Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union - Special Issues: Money Laundering and Corruption odbywająca się w ramach projektu Criminal Law Protection of the Financial Interests of the EU - focusing on money laundering, tax fraud, corruption and on criminal compliance in the national legal systems with reference to cybercrime. Wydarzenie odbyło się w Wiedniu na Vienna University of Economics and Business. Zgromadziło ono przedstawicieli świata nauki z wiodących ośrodków europejskich (m. in. University of Heidelberg, University of Linz oraz University of Thessaloniki). Jedynym przedstawicielem reprezentującym Polskę była dr Beata Baran z Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego. W debatach poświęconych zagadnieniom przeciwdziałaniu praniu pieniędzy uczestniczyli także prawnicy-praktycy (m. in. z Rome Bar Association, Office of the Prosecutor General of Hungary, General Procuratorate of the Supreme Court of Austria) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Projekt, którego częścią była konferencja w Wiedniu, stanowi grant badawczy przyznany przez Unię Europejską w ramach programu Hercule III poświęconemu problematyce walki z korupcją oraz praniem pieniędzy.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://hercule.uni-miskolc.hu/main

> KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA <

Wizyta studyjna z University of Baltimore

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. miała miejsce wizyta grupy studentów z uniwersytetu w Baltimore (University of Baltimore) pod opieką dr Gabrieli Wasileski. Studenci z USA uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr hab. Barbarę Stańdo-Kawecką, prof. UJ z udziałem dr Beaty Baran na temat systemu sankcji stosowanych w Polsce wobec nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zasad ich wykonywania. Amerykańska grupa miała okazję zobaczyć, jak wygląda praktyka stosowania norm polskiego prawa karnego wykonawczego, odwiedzając Zakład Karny w Tarnowie. Wiele rozwiązań funkcjonujących w polskim systemie penitencjarnym, takich jak np. mechanizmy ochrony praw osób pozbawionych wolności czy domy dla matki z dzieckiem przy zakładach karnych, spotkało się z dużym zainteresowaniem amerykańskich studentów.

> KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA <

Szukaj