ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

W roku akademickim 2018/2019 w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ prowadzone są:

  • Wykłady z przedmiotów "Prawo karne wykonawcze" oraz "Juvenile justice systems in European countries",
  • Ćwiczenia z przedmiotu "Prawo karne wykonawcze",
  • Seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego dla studentów IV i V roku.

Szukaj