Dyżur dr. Nalezińskiego w sesji

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżur dr. Bogumiła Nalezińskiego w sesji zimowej odbędzie się w piątek 5.02.2016 r. o godz. 13:00-14:00.

Zmiana terminu dyżuru - dr Monika Florczak-Wątor

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że mój dyżur w dniu 12.01.2016 r. odbędzie się w godz. 10.45-11.45.

Monika Florczak-Wątor

Eliminacje do konkursu wiedzy o prawie konstytucyjnym

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że eliminacje do Konkursu wiedzy o prawie konstytucyjnym organizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku odbędą się 12 stycznia godz. 11.00-11.30 w pomieszczeniach Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. Eliminacje mają na celu wyłonienie 6 osób uprawnionych do reprezentowania Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym konkursie. Osoby, które dotychczas nie przesłały swojego zgłoszenia, a chciałyby wziąć udział w eliminacjach, proszę o przesłanie zgłoszenia do 10 stycznia na adres: m.florczak-wator@uj.edu.pl. Eliminacje będą obejmować test jednokrotnego i wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, rozwiązywany w czasie 30 minut. Wyniki testu wraz z informacją o ewentualnej drugiej (ustnej) części eliminacji zostaną podane na stronie Katedry w dniu 12 stycznia w godzinach wieczornych. Decyzja o tym, czy odbędzie się część ustna zostanie podjęta przez Katedrę po części pisemnej i zależeć będzie od liczby osób zainteresowanych udziałem w konkursie oraz różnic w punktacji odpowiedzi testowych.

Orzeczenia TK do II etapu konkursu TBSP

Drukuj
PDF

Orzeczenia TK obowiązujące do II etapu konkursu TBSP:

1) Orzeczenie TK z 22 VIII 1990 r., sygn. K 7/90

2) Wyrok TK z 10 VII 2008 r., sygn. P 15/08

3) Wyrok TK z 30 IX 2008 r., sygn. K 44/07

4) Wyrok TK z 20 VII 2011 r., sygn. K 9/11

5) Wyrok TK z 16 XI 2011 r., sygn. SK 45/09

Pozostałe pięć orzeczeń obowiązującyc do II etapu konkursu Katedra ogłosi w lutym 2015 r.

Zajęcia prowadzone przez studentów TBSP

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 będą prowadzone w ramach TBSP zajęcia z prawa konstytucyjnego w następujących terminach:

1. wtorek 13.30-15.00 - sala RKN, Collegium Novum - prowadzący: Artur Lesner, Magdalena Michalska, Bartosz Stępień

2. środa 11.30-13.00 - sala 315, Collegium Wróblewskiego - prowadzący: Monika Gniadek, Maciej Mioduszewski

3. środa 13.30-15.00 - sala RKN, Collegium Novum - prowadzący: Adam Gawlik, Łukasz Malinowski

4. czwartek 11.30-13.00 - sala 7 (Seminaryjna), Pałac Larischa - prowadzący: Paulina Obara, Michał Passon, Olaf Raczyński

5. czwartek 12.30-14.00 - sala RKN, Collegium Novum - prowadzący: Maja Jankowska, Gabriela Mikuła

Zapisy na ćwiczenia i zaliczenia

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że na ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego można uczęszczać jedynie do grupy, do której dana osoba jest zapisana przez USOS. Nie ma możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń u prowadzącego, do którego grupy dana osoba nie jest zapisana przez USOS.

Zwiększenie limitów w grupach niestacjonarnych

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że limity w grupach ćwiczeniowych z prawa konstytucyjnego na studiach niestacjonarnych zostaną odpowiednio zwiększone.

Seminaria magisterskie prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF

Informuję, że prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbywać się będzie w piątki o godz. 14.30. Seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów zaocznych odbywać się będzie w terminach zjazdów w piątki o godz. 16 tej.

Piotr Tuleja

Proseminarium dla III r. - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie proseminarium z Prawa konstytucyjnego dla studentów III r. będzie odbywać się w następujących terminach:

1) studia stacjonarne - wtorek godz. 11.00-12.30

2) studia niestacjonarne - sobota godz. 12.30-14.00 (w terminach zjazdów).

Zapisy na proseminarium będą prowadzone przez usos.

Monika Florczak-Wątor

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.