Termin ogłoszenia wyników z II etapu konkursu

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że wyniki z II etapu konkursu z Prawa konstytucyjnego zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2016 r. na stronie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.

Zmiana godziny dyżuru Prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżur Pana Prof. Piotra Tulei w dniu 29 kwietnia 2016 r. rozpocznie się o godz. 16.

Informacja o zapisach do udziału w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE w Budapeszcie

Drukuj
PDF

Katedra Prawa Konstytucyjnego jako współorganizator Szkoły Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE w Budapeszcie zaprasza studentów WPiA UJ do zgłaszania się do udziału w tej imprezie. Bliższe informacje w załączniku. Zgłoszenia składać należy drogą elektroniczną na załączonym formularzu. O przebiegu Szkoły przeczytać można również w archiwum w komunikacie: Wyjazd przedstawicieli Katedry Prawa Konstytucyjnego na szkołę letnią w Budapeszcie. Za udział otrzymać można - na podstawie decyzji dziekańskiej - punkty ETCS.

Einladung zur Bewerbung

Bewerbungsformular

Zastępcza promulgacja orzeczenia

Drukuj
PDF

Artykuł dr. hab. Piotra Mostowika:

Czy władza sądownicza może dokonać zastępczej promulgacji orzeczenia w razie bierności wydawcy dziennika urzędowego

Verfassungsblog

Drukuj
PDF

Blog Verfassungsblog to dziennikarskie i akademickie forum debaty na temat aktualnych wydarzeń w prawie konstytucyjnym i polityce w Niemczech, w rozwijającej się wspólnej europejskiej przestrzeni konstytucyjnej i w innych obszarach.

Verfassungsblog — On Matters Constitutional

Poland and Europe: live on Verfassungsblog

Orzeczenia TK do II etapu konkursu TBSP

Drukuj
PDF

Pełna lista orzeczeń TK obowiązujących do II etapu konkursu TBSP:

1) Orzeczenie TK z 22 VIII 1990 r., sygn. K 7/90

2) Wyrok TK z 10 VII 2008 r., sygn. P 15/08

3) Wyrok TK z 30 IX 2008 r., sygn. K 44/07

4) Wyrok TK z 20 VII 2011 r., sygn. K 9/11

5) Wyrok TK z 16 XI 2011 r., sygn. SK 45/09

6) Wyrok TK z 22 VI 2015 r., sygn. SK 29/13 (egzamin maturalny)

7) Wyrok TK z 6 X 2015 r., sygn. SK 54/13 (obraza uczuć religijnych)

8) Wyrok TK z 7 X 2015 r., sygn. K 12/14 (klauzula sumienia)

9) Wyrok TK z 14 X 2015 r., sygn. Kp 1/15 (nadzór MS nad sądami)

10) Wyrok TK z 9 XII 2015 r., sygn. K 35/15 (nowela do ustawy o TK)

Zajęcia prowadzone przez studentów TBSP

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 będą prowadzone w ramach TBSP zajęcia z prawa konstytucyjnego w następujących terminach:

1. wtorek 13.30-15.00 - sala RKN, Collegium Novum - prowadzący: Artur Lesner, Magdalena Michalska, Bartosz Stępień

2. środa 11.30-13.00 - sala 315, Collegium Wróblewskiego - prowadzący: Monika Gniadek, Maciej Mioduszewski

3. środa 13.30-15.00 - sala RKN, Collegium Novum - prowadzący: Adam Gawlik, Łukasz Malinowski

4. czwartek 11.30-13.00 - sala 7 (Seminaryjna), Pałac Larischa - prowadzący: Paulina Obara, Michał Passon, Olaf Raczyński

5. czwartek 12.30-14.00 - sala RKN, Collegium Novum - prowadzący: Maja Jankowska, Gabriela Mikuła

Zapisy na ćwiczenia i zaliczenia

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że na ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego można uczęszczać jedynie do grupy, do której dana osoba jest zapisana przez USOS. Nie ma możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń u prowadzącego, do którego grupy dana osoba nie jest zapisana przez USOS.

Zwiększenie limitów w grupach niestacjonarnych

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że limity w grupach ćwiczeniowych z prawa konstytucyjnego na studiach niestacjonarnych zostaną odpowiednio zwiększone.

Seminaria magisterskie prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF

Informuję, że prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbywać się będzie w piątki o godz. 14.30. Seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów zaocznych odbywać się będzie w terminach zjazdów w piątki o godz. 16 tej.

Piotr Tuleja

Proseminarium dla III r. - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie proseminarium z Prawa konstytucyjnego dla studentów III r. będzie odbywać się w następujących terminach:

1) studia stacjonarne - wtorek godz. 11.00-12.30

2) studia niestacjonarne - sobota godz. 12.30-14.00 (w terminach zjazdów).

Zapisy na proseminarium będą prowadzone przez usos.

Monika Florczak-Wątor

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.