Wyniki eliminacji do Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Drukuj
PDF

Lista osób zakwalifikowanych do reprezentowania UJ w konkursie w Białymstoku:

K.K. (praca nr 5) - 26 pkt, w tym 12 pkt z testu i 14 pkt z części opisowej

A.S. (praca nr 1) - 25 pkt, w tym 14 pkt z testu i 11 pkt z części opisowej

M.W. (praca nr 10) - 21 pkt, w tym 12 pkt z testu i 9 pkt z części opisowej

M.S. (praca nr 12) - 20 pkt, w tym 10 pkt z testu i 10 pkt z części opisowej

K.M. (praca nr 9) - 18 pkt, w tym 12 pkt z testu i 6 pkt z części opisowej

Ł.D. (praca nr 7) - 17 pkt, w tym 12 pkt z testu i 5 pkt z części opisowej

Lista osób niezakwalifikowanych do konkursu:

F.K. (praca nr 6) - 14 pkt, w tym 7 pkt z testu i 7 pkt z części opisowej

B.S. (praca nr 11) - 11 pkt, w tym 3 pkt z testu i 8 pkt z części opisowej

M.J. (praca nr 8) - 9 pkt, w tym 9 pkt z testu i 0 pkt z części opisowej

N.S. (praca nr 2) - 7 pkt, w tym 5 pkt z testu i 2 pkt z części opisowej

A.P. (praca nr 4) - 6 pkt, w tym 4 pkt z testu i 2 pkt z części opisowej

R.S. (praca nr 3) - 6 pkt, w tym 4 pkt z testu i 2 pkt z części opisowej

Wyjaśnienie co do sposobu oceniania prac:

- test - maksymalna liczba punktów - 15 (za odpowiedź prawidłową 1 pkt, za odpowiedź błędną 0 pkt)

- część opisowa - maksymalna liczba punktów - 15 (odpowiedź na każde z trzech pytań punktowana była w skali 0-5)

Zmiana terminu dyżuru prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF

Informuję, że mój dyżur z dnia 21.11 (piątek) zostaje przesunięty na 24.11 (poniedziałek) na godz. 9.45.

Piotr Tuleja

Eliminacje do konkursu wiedzy o prawie konstytucyjnym

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że eliminacje do Konkursu wiedzy o prawie konstytucyjnym w Białymstoku odbędą się w czwartek 20 XI 2014 r. o godz. 12.00 w sali seminaryjnej w Pałacu Larischa. Etap pisemny będzie trwał 45 minut i będzie obejmował 15 pytań testowych (test wielokrotnego wyboru) i 3 pytania otwarte. Ze względów organizacyjnych Katedra zrezygnowała z przeprowadzania etapu ustnego eliminacji. Prace pisemne będą oceniane przez 3-osobową komisję składającą się z pracowników Katedry, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Katedry w sobotę 22 XI 2014 r.

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Drukuj
PDF

Osoby zainteresowane udziałem w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbędzie się 12 XII 2014 r. na Uniwersytecie w Białymstoku prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko oraz rok studiów na adres:

m.florczak-wator@uj.edu.pl

w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 18 listopada 2014 r. Eliminacje do konkursu odbędą się w czwartek 20 listopada 2014 r. i będą obejmowały etap ustny i pisemny. Godzina eliminacji oraz szczegóły dotyczące ich formy zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.


Zajęcia prowadzone przez studentów TBSP

Drukuj
PDF

Harmonogram zajęć z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez studentów z TBSP:

  1. Poniedziałek 17.00-18.30, s. 218, Collegium Wróblewskiego - Joanna Czuchryta, Marta Flaga
  2. Wtorek 13.15-14.45, sala 13, Collegium Wróblewskiego - Michał Mikołajczyk, Olaf Raczyński
  3. Środa 11.30-13.00, sala 316, Collegium Wróblewskiego - Marcelina Domagała, Patrycja Żydek
  4. Środa 13.15-14.45, Straszewskiego 25/9 - Maja Jankowska, Filip Kaplita
  5. Środa 16.45-18.15, s. 14, Collegium Wróblewskiego - Anna Ples, Monika Utracka
  6. Czwartek 16.45-18.15, s. 7 (seminaryjna), Pałac Larischa - Milena Borowik, Katarzyna Martynowska, Michał Wnuk

Zamiana grup ćwiczeniowych

Drukuj
PDF

W związku z kierowanymi do mnie prośbami o zamianę grup ćwiczeniowych informuje, że nie mogę ich uwzględnić. Zapisy na ćwiczenia odbywały się przez usos. Tylko za pomocą usos - u studenci mogli też zmieniać grupy ćwiczeniowe. W razie zwolnienia się miejsca w grupie ćwiczeniowej była do niej przypisana osoba z listy kolejkowej utworzonej w usos.

Piotr Tuleja

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Wyjazd przedstawicieli Katedry Prawa Konstytucyjnego na szkołę letnią w Budapeszcie

Drukuj
PDF
Sprawozdanie

Zapisy na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF
W związku z licznymi pytaniami Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ informuje, że zapisy na ćwiczenia z przedmiotu prawo konstytucyjne odbywają się wyłącznie poprzez system USOS, a prowadzący ćwiczenia nie są uprawnieni do samodzielnego dokonywania wpisów. Jednocześnie prowadzący ćwiczenia nie są upoważnieni do zmiany limitów przyjęć na poszczególne grupy. Przeniesienia między grupami są możliwe tylko, jeśli zostaną potwierdzone odpowiednimi zmianami w systemie usos. Ewentualne zwiększenie liczebności grup ćwiczeniowych może nastąpić na podstawie decyzji Kierownika Katedry w sytuacji, gdyby wszystkie grupy ćwiczeniowe zostały w 100% "zapełnione" w systemie USOS, a pozostaliby studenci, którzy chcą uczęszczać na ćwiczenia, a nie mogą zapisać się do żadnej z utworzonych grup.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.