Nagroda dla dr Agaty Niżnik-Muchy

Drukuj
PDF

Z radością informujemy, że rozprawa doktorska Pani dr Agaty Niżnik-Muchy pt. "Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela jako jeden z warunków ich ograniczania na gruncie Konstytucji RP" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego organizowanym przez Komitet Redakcyjny "Przeglądu Sejmowego" w porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu RP. Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

Sukces studentów UJ w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Drukuj
PDF
Dużym sukcesem zakończył się udział studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 12 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie w Białystoku. W konkursie tym wzięli udział studenci reprezentujący różne ośrodki akademickie, a wśród nich sześciu studentów UJ wyłonionych w eliminacjach wydziałowych zorganizowanych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ. Konkurs składał się z dwóch etapów, z ktorych pierwszy (test) obejmował ogólną wiedzę z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego, a drugi (etap ustny) - wymagał wykazania się wiedzą na temat prawa wyborczego. Zwycięzcą konkursu został student UJ Pan Michał Wnuk, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z pierwszego i drugiego etapu. Wśród laureatów konkursu znaleźli się również Pani Katarzyna Kos (studentka UJ), która zajęła IV miejsce oraz Pan Adrian Szmajdziński (student UJ), który uplasował się na VIII pozycji. Prace pisemne pozostałych reprezentantów Wydziału Prawa i Administracji UJ, tj. Pani Magdaleny Szymczak, Pani Katarzyny Martynowskiej oraz Pana Bartosza Stępnia, również zostały wysoko ocenione. Serdecznie gratulujemy!

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Zajęcia prowadzone przez studentów TBSP

Drukuj
PDF

Harmonogram zajęć z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez studentów z TBSP:

  1. Poniedziałek 17.00-18.30, s. 218, Collegium Wróblewskiego - Joanna Czuchryta, Marta Flaga
  2. Wtorek 13.15-14.45, sala 13, Collegium Wróblewskiego - Michał Mikołajczyk, Olaf Raczyński
  3. Środa 11.30-13.00, sala 316, Collegium Wróblewskiego - Marcelina Domagała, Patrycja Żydek
  4. Środa 13.15-14.45, sala RKN, Collegium Novum - Maja Jankowska, Filip Kaplita
  5. Środa 16.45-18.15, s. 14, Collegium Wróblewskiego - Anna Ples, Monika Utracka
  6. Czwartek 16.45-18.15, s. 7 (seminaryjna), Pałac Larischa - Milena Borowik, Katarzyna Martynowska, Michał Wnuk

Wyjazd przedstawicieli Katedry Prawa Konstytucyjnego na szkołę letnią w Budapeszcie

Drukuj
PDF
Sprawozdanie

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.