Seminarium doktorantów

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że seminarium doktoranckie prowadzone przez Prof. Piotra Tuleję odbędzie się 16 maja 2014 r. o godz. 16.00. Referat pt. "Ograniczenia swobody tworzenia i działania partii politycznych na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r." wygłosi mgr Maciej Pach.

Zmiana terminu dyżuru dr Piotra Czarnego

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżur dr Piotra Czarnego z dnia 10 kwietnia 2014 r. zostaje przeniesiony na 16 kwietnia 2014 r., godz. 11.00-12.00.

Prawo konstytucyjne - terminy egzaminów

Drukuj
PDF

4.06.2014 godz. 16.00 - Aula Duża A, Auditorium Maximum UJ (przedtermin)

16.06.2014 godz. 16.00 - Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ

23.06.2014 godz. 16.00 - Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ

2.09.2014 godz. 16.00 - Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ

12.09.2014 godz. 16.00 - Aula Duża A i B, Auditorium Maximum UJ

Zmiana miejsca ćwiczeń - Prawo konstytucyjne studia niestacjonarne

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia Prawo konstytucyjne - studia niestacjonarne dla grupy III (sobota godz. 8.13 - 10.30) oraz grupy II (sobota godz. 10.45-13.00) odbędą się:

22 marca 2013 r. - w Sali Reprezentacyjnej, Pałac Larischa, I piętro, wejście przy sali Sztuka po schodach

14 czerwca 2014 r. - w sali 203, Pałac Larischa, II piętro

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Studenci UJ laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym

Drukuj
PDF

Trzech studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pan Jan Ząbczyk, Pan Jakub Grygutis oraz Pan Adrian Szmajdziński zostało laureatami IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 28 V 2013 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pan Jan Ząbczyk zajął 2 miejsce, Pan Jakub Grygutis - 5 miejsce, zaś Pan Adrian Szmajdziński - 10 miejsce. W konkursie tym UJ reprezentowali również Pani Marta Samborska i Pan Michał Wnuk. Do udziału w konkursie studenci przygotowywali się pod opieką naukową pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.