Wykłady seminaryjne prof. László Komáromi

Drukuj
PDF

Katedra Prawa Konstytucyjnego zaprasza na wykłady seminaryjne prof. László Komáromi z Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany'ego w Budapeszcie na temat:

Direct Democracy: Historical Evolution, Institutions and Contemporary Problems from a Comparative Perspective

Planowane są dwa spotkania, które odbędą się w siedzibie Katedry we wtorek (21.04) i w czwartek (23.04) każdorazowo o godz. 16:00. Wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

Odwołanie dyżuru dr. Piotra Czarnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że mój dyżur w dniu 16 kwietnia 2015 r. zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

Piotr Czarny

Orzeczenia TK do II etapu konkursu TBSP

Drukuj
PDF

Orzeczenia TK obowiązujące do II etapu konkursu TBSP z Prawa konstytucyjnego:

1. Orzeczenie TK z 22 VIII 1990 r., sygn. K 7/90

2. Wyrok TK z 28 VI 2000 r., sygn. K 25/99

3. Wyrok TK z 22 IX 2006 r., sygn. U 4/06

4. Wyrok TK z 16 I 2007 r., sygn. U 5/06

5. Wyrok TK z 10 VII 2008 r., sygn. P 15/08

6. Wyrok TK z 30 IX 2008 r., sygn. K 44/07

7. Postanowienie TK z 25 XI 2008 r., sygn. K 5/08

8. Postanowienie TK z 20 V 2009, sygn. Kpt 2/08

9. Wyrok TK z 20 VII 2011 r., K 9/11

10. Wyrok TK z 16 XI 2011 r., sygn. SK 45/09 

II semestr - zajęcia prowadzone przez studentów TBSP

Drukuj
PDF

Harmonogram zajęć z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez studentów z TBSP w II semestrze:

    1. Poniedziałek 17.00-18.30, s. 218, Collegium Wróblewskiego - Joanna Czuchryta, Marta Flaga
    2. Wtorek 13.15-14.45, sala 13, Collegium Wróblewskiego - Michał Mikołajczyk, Olaf Raczyński
    3. Środa 13.15-14.45, sala 13, Collegium Novum - Maja Jankowska, Filip Kaplita
    4. Środa 15.00-16.30, s. 14, Collegium Wróblewskiego - Anna Ples, Monika Utracka
    5. Czwartek 16.45-18.15, s. 315, Pałac Larischa - Milena Borowik, Katarzyna Martynowska, Michał Wnuk

Zmiana sali ćwiczeń dla studiów niestacjonarnych

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie ćwiczenia dla studiów niestacjonarnych z Prawa konstytucyjnego odbędą się w innym miejscu w następujących terminach:

7 marca 2015 r., s. 110, ul. Bracka 12

16 czerwca 2015 r., s. 203, ul. Bracka 12

Monika Florczak-Wątor

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.