Limity przyjęć na ćwiczenia

Drukuj
PDF

W związku z licznymi zapytaniami i z trwającymi ciągle zapisami na studia niestacjonarne Katedra Prawa Konstytucyjnego ponownie informuje, że limity przyjęć na ćwiczenia zostaną zwiększone odpowiednio do ostatecznej liczby studentów.

Ćwiczenia w sali Sztuka - zmiana sali

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że te grupy ćwiczeń z prawa konstytucyjnego, które zgodnie z planem zajęć odbywają się w sali Sztuka, ul. Bracka 12, zostają tymczasowo przeniesione do sali Refektarz, ul. Olszewskiego 2. Zmiana dotyczy obecnie pierwszego tygodnia zajęć, rozpoczynającego się 5 października.

Pierwszy wykład z przedmiotu Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład z przedmiotu Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce odbędzie się w dniu 12 X 2015 r. Zamiast wykładu w dniu 5 X 2015 r. będzie dodatkowy wykład w listopadzie br.
Monika Florczak-Wątor

Zapisy na ćwiczenia i zaliczenia

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że na ćwiczenia z Prawa konstytucyjnego można uczęszczać jedynie do grupy, do której dana osoba jest zapisana przez USOS. Nie ma możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń u prowadzącego, do którego grupy dana osoba nie jest zapisana przez USOS.

Zwiększenie limitów w grupach niestacjonarnych

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że limity w grupach ćwiczeniowych z prawa konstytucyjnego na studiach niestacjonarnych zostaną odpowiednio zwiększone.

Wgląd do prac egzaminacyjnych

Drukuj
PDF

Osoby, które nie uzyskały w sekretariacie wglądu do prac, mogą to zrobić po indywidualnym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia można dokonać ze mną drogą mailową. Przepraszam za utrudnienia.

Piotr Tuleja

Seminaria magisterskie prof. Piotra Tulei

Drukuj
PDF

Informuję, że prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbywać się będzie w piątki o godz. 14.30. Seminarium magisterskie dla studentów IV roku studiów zaocznych odbywać się będzie w terminach zjazdów w piątki o godz. 16 tej.

Piotr Tuleja

Proseminarium dla III r. - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Drukuj
PDF

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie proseminarium z Prawa konstytucyjnego dla studentów III r. będzie odbywać się w następujących terminach:

1) studia stacjonarne - wtorek godz. 11.00-12.30

2) studia niestacjonarne - sobota godz. 12.30-14.00 (w terminach zjazdów).

Zapisy na proseminarium będą prowadzone przez usos.

Monika Florczak-Wątor

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.