Seminarium doktoranckie

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że najbliższe seminarium doktoranckie prowadzone przez Prof. dr hab. Piotra Tuleję odbędzie się 14 XI 2014 r. godz. 16.00.

Zamiana grup ćwiczeniowych

Drukuj
PDF

W związku z kierowanymi do mnie prośbami o zamianę grup ćwiczeniowych informuje, że nie mogę ich uwzględnić. Zapisy na ćwiczenia odbywały się przez usos. Tylko za pomocą usos - u studenci mogli też zmieniać grupy ćwiczeniowe. W razie zwolnienia się miejsca w grupie ćwiczeniowej była do niej przypisana osoba z listy kolejkowej utworzonej w usos.

Piotr Tuleja

Przepisywanie ocen i zaliczeń z Prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF

Uprzejmie informujemy, że o przepisanie oceny z przedmiotu Prawo konstytucyjne mogą ubiegać się osoby, które zdały taki właśnie przedmiot (tj. Prawo konstytucyjne) na kierunku Prawo na innej uczelni. Stosowne podanie w tej sprawie wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę należy złożyć do Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Zaliczenie ćwiczeń z Prawa konstytucyjnego w roku poprzedzającym obecny rok akademicki uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego, jednak nie zwalnia z udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie opisowe na egzaminie. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać tylko osoby, które w obecnym roku akademickim uzyskają zaliczenie z ćwiczeń co najmniej na ocenę dobrą.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania ćwiczeń i egzaminu z przedmiotu Prawo konstytucyjne można znaleźć w zakładce FAQ.

Wyjazd przedstawicieli Katedry Prawa Konstytucyjnego na szkołę letnią w Budapeszcie

Drukuj
PDF
Sprawozdanie

Zapisy na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego

Drukuj
PDF
W związku z licznymi pytaniami Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ informuje, że zapisy na ćwiczenia z przedmiotu prawo konstytucyjne odbywają się wyłącznie poprzez system USOS, a prowadzący ćwiczenia nie są uprawnieni do samodzielnego dokonywania wpisów. Jednocześnie prowadzący ćwiczenia nie są upoważnieni do zmiany limitów przyjęć na poszczególne grupy. Przeniesienia między grupami są możliwe tylko, jeśli zostaną potwierdzone odpowiednimi zmianami w systemie usos. Ewentualne zwiększenie liczebności grup ćwiczeniowych może nastąpić na podstawie decyzji Kierownika Katedry w sytuacji, gdyby wszystkie grupy ćwiczeniowe zostały w 100% "zapełnione" w systemie USOS, a pozostaliby studenci, którzy chcą uczęszczać na ćwiczenia, a nie mogą zapisać się do żadnej z utworzonych grup.

Pytania dotyczące egzaminu

Drukuj
PDF

Szanowni Państwo,

informuję, że nie udzielam odpowiedzi na pytania dotyczące egzaminu, jeżeli przedmiotem tych pytań są kwestie unormowane wprost w regulaminie studiów, zawarte w komunikatach znajdujących się na stronie internetowej Katedry lub wielokrotnie wyjaśniane na wykładach i ćwiczeniach.

Piotr Tuleja

Wykłady VIDEO

Drukuj
PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale MATERIAŁY VIDEO - zamieszczony został pierwszy wykład z Prawa Konstytucyjnego z dnia 03.10.2011. Serdecznie zachęcamy do oglądania. W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o skorzystanie z działu "POMOC" a w razie gdy dział ten nie pomoże w ich rozwiązaniu prosimy o kontakt drogą mailową na a.behan@uj.edu.pl Jednocześnie dla Państwa wygody w dziale MATERIAŁY/PRAWO KONSTYTUCYJNE zamieszczone zostało do pobrania nagranie audio z powyższego wykładu. Tamże znajduję się również do pobrania prezentacja z 1 wykładu.