Nowy przedmiot "Konstytucyjne podstawy działania sądów"

prowadzący: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

30 godzin wykładu

I semestr roku akademickiego 2017/18

egzamin: forma pisemna ( esej na wskazany temat lub egzamin pisemny - 60 min.)

tematyka: źródła konstytucyjnego prawa sądowego, konstytucyjne zasady dziłania sądów, konstytucyjne podstawy procedur sądowych, sądowa wykładnia prawa i jej konstytucyjne granice


Ładowanie odtwarzacza