legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Zmiana terminu dyżuru dr. Kozłowskiego

Dyżur z 13.07 zostaje przeniesiony na 20.07, godz. 15:30-16:30

Najbliższy dyżur prof. Tulei

Szanowni Państwo, informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się 13.07 w piątek w godz. 14.30 - 15.30
Piotr Tuleja

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z 29.06.2018

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

Aplikacja egzaminacyjna

W aplikacji zamieszczone zostały również skany testów z 29.06.2018 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki egzaminu opisowego wpisywane będą w dniach 6.07-10.07.

Widoczne w Aplikacji wpisy NZAL (z konieczności wpisy ręczne jako egzamin ustny) oznaczają nieusprawiedliwioną nieobecność lub niemożność poprawnego odczytania przez skaner arkusza testowego, w szczególności brak zakodowanego numeru zestawu. Osoby, które na podstawie zamieszczonych skanów testów stwierdzą, że powinny uzyskać ocenę pozytywną z testu, czyli uzyskały co najmniej 16 punktów, prosimy o zgłaszanie reklamacji. Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do wtorku 3.07.2018. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów. Prosimy również o zgłaszanie w ten sposób przypadków braku wpisu w Aplikacji, pomimo przystąpienia do egzaminu.

Wgląd do prac opisowych dla osób, które nie zdały testu, odbędzie się w dniu 7.07 w godz. 10:00-11:00.

Wgląd do ocenionych prac opisowych odbywa się na dyżurach egzaminatorów, podanych w uzupełnianym ogłoszeniu.

Egzamin z prawa konstytucyjnego w dniu 29.06.2018

Egzamin z prawa konstytucyjnego rozpocznie się w piątek 29 czerwca 2018 r. w Centrum Dydaktycznym, ul. Krupnicza 33A, o godz. 16:00 w salach Aula A i B, s. Niebieskiej i s. Zielonej.

Studenci stacjonarni o nazwiskach rozpoczynających się na litery A-Ł wpuszczani będą wejściem do Auli A na drugim piętrze, lewa strona budynku.

Studenci stacjonarni o nazwiskach rozpoczynających się na litery M-Ż wpuszczani będą wejściem do Auli B na drugim piętrze, prawa strona budynku.

Studenci niestacjonarni o nazwiskach rozpoczynających się na litery A-Ł wpuszczani będą wejściem do sali Niebieskiej na parterze, lewa strona budynku.

Studenci niestacjonarni o nazwiskach rozpoczynających się na litery M-Ż wpuszczani będą wejściem do sali Zielonej na parterze, prawa strona budynku.

1. Prosimy o gotowość do wejścia na salę co najmniej 15 minut przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Zachęcamy do zachowania ciszy i spokoju podczas wejścia na salę oraz prosimy o sprawne okazywanie dokumentu ze zdjęciem. Po wejściu na salę prosimy o skierowanie się do pobliskiego miejsca, w którym wydawane są kody egzaminacyjne. Kartki z kodami nie są zbierane wraz z pracami, powinny być przez studentów zachowane na potrzeby ewentualnego wglądu do pracy, który możliwy będzie po podaniu przez studenta numeru kodu jego pracy.

2. W trakcie egzaminu bezwzględnie niedozwolone jest posiadanie, a tym bardziej korzystanie z wszelkich środków łączności oraz urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, słuchawki itp. Prosimy też o ograniczenie wnoszenia na salę przedmiotów, które nie mogą być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie piszących, takich jak okrycia wierzchnie, teczki, torebki itp. Takie przedmioty na sali egzaminacyjnej składowane powinny być we wskazanych przez osoby obsługujące egzamin miejscach, z dala od drzwi i przejść.

3. Na początku egzaminu rozdane zostaną arkusze papieru formatu A3 na potrzeby odpowiedzi opisowych. W nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej należy wpisać własny kod egzaminacyjny wręczony po wejściu na salę. Uwaga, poza numerem kodu na arkuszu odpowiedzi opisowej nie mogą się znaleźć żadne inne dane osobowe, w szczególności arkusza nie wolno podpisywać imieniem i nazwiskiem. Prace podpisane nie będą sprawdzane. Osoby korzystające ze zwolnienia ze wskazanego pytania opisowego wpisują tę informację w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej według wzoru: "Uzyskałam/uzyskałem zwolnienie z pytania na ocenę ... u ..... [dane osoby, która wystawiła odpowiednie zaliczenie ćwiczeń]". Osoby poprawiające konkurs proszone są o wpisanie w nagłówku informacji "Poprawa konkursu".

4. Część testowa egzaminu trwa 35 minut. Rozdane zostaną standardowe arkusze odpowiedzi testowych sprawdzane przy pomocy skanera. W nagłówku arkusza testowego, w ramce z miejscem na nazwę przedmiotu, należy wpisać czytelnie własny kod egzaminacyjny i datę. Zgodnie z instrukcjami podanymi przez prowadzącego egzamin, studenci winni wpisać na arkuszu odpowiedzi testowych własny numer PESEL i odpowiednio go zakodować, tzn. zaczernić pola odpowiadające wpisanym cyfrom. Arkusz odpowiedzi testowych należy wypełniać czarnym cienkopisem, użycie długopisu może spowodować błędne odczytanie danych przez skaner. Poniżej prezentujemy przykładowy sposób zakodowania numeru PESEL.

Kodowanie numeru PESEL

5. Kolejno należy sprawdzić, czy prawidłowo zakodowano numer PESEL na arkuszu odpowiedzi testowej. W przypadku błędnego wpisania numeru PESEL na początku części testowej egzaminu, możliwe będzie uzyskanie nowego arkusza odpowiedzi testowych. Po sprawdzeniu przez prowadzącego egzamin, czy zgłaszane są problemy z wpisaniem numeru PESEL, nie będzie później możliwa wymiana arkusza odpowiedzi testowych, zatem zalecamy bardzo staranne zaznaczanie odpowiedzi i zakodowanie numeru zestawu. Należy jednoznacznie zaczerniać wybrane pola, nie jest dozwolone poprawianie zaznaczeń ani korzystanie z korektora.

6. Następnie zostaną rozdane zestawy pytań testowych. Zestawy składają się z ponumerowanych stron, na których znajduje się 30 pytań testowych, w tym do piętnastu oznaczonych znakiem gwiazdki pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prosimy o sprawdzenie, czy każdy z piszących otrzymał zestaw składający się z 30 pytań testowych. Kolejną czynnością powinno być zakodowanie na arkuszu odpowiedzi testowych numeru zestawu zgodnego z informacją podaną w nagłówku zestawu pytań. Widoczny w nagłówku zestawu numer 1 lub 2 należy wpisać i zakodować na arkuszu odpowiedzi testowych w sekcji "Zestaw", wyłącznie w pierwszej kolumnie, według poniższego wzoru.

Numer zestawu 1 widoczny na zestawie pytan

Numer zestawu 2 widoczny na zestawie pytan

Kodowanie zestaw 1

Kodowanie zestaw 2

7. 75 minut egzaminu przeznaczone jest na odpowiedź opisową. Osoby korzystające ze zwolnienia z pytania opisowego również dysponują 75 minutami na odpowiedź opisową. Prosimy o pozostawienie w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowych kilku linii odstępu na wpisanie oceny przez egzaminatorów. Nie jest potrzebne przepisywanie treści pytań opisowych ani kazusu na arkusz odpowiedzi, konieczne jest natomiast staranne zaznaczenie numerem, na jakie pytanie udzielana jest odpowiedź. Prace powinny być czytelne, z marginesem i odstępami między wersami tekstu. Możliwe jest czynienie notatek, zakreśleń itd. na zestawach pytań, ale ocenie podlega wyłącznie arkusz odpowiedzi testowych i arkusz odpowiedzi opisowych. Osoby pragnące wykorzystać kolejny arkusz odpowiedzi opisowych prosimy o podniesienie dłoni i zgłoszenie tej sprawy najbliższej osobie obsługującej egzamin.

W pozostałym zakresie zastosowanie mają Zasady egzaminu z prawa konstytucyjnego.

Wpisywanie ocen z konkursu TBSP do USOS

Uprzejmie informujemy, że oceny z konkursu TBSP z prawa konstytucyjnego zostaną wpisane do aplikacji egzaminacyjnej po uprzednim wpisaniu ocen z ostatniego pisemnego egzamminu czerwcowego, a zatem po zamknięciu możliwości poprawiania ocen konkursowych. Migracja tych ocen do USOS nastapi razem z migracją ocen z drugiego termminu czerwcowego (czyli w połowie lipca).

Dyżury pracowników naukowych w sesji egzaminacyjnej

prof. Piotr Tuleja, 25.06, 16:00-17; 13.07, 14:30-15:30

dr Piotr Czarny, 22.06, 10:30-11:30; 11.07, 9:30-10:30

prof. UJ dr hab. Monika Florczak-Wątor, 21.06.2018, 8:00-9:00 oraz 29.06.2018, 13:40-14:40; 17.07.2017, 19:15-20:00

dr Sebastian Kubas, 27.06, 15:00-16:00; 13.07, 14:00-15:00

dr Krzysztof Kozłowski, 29.06, 11:00-12:00, 19:30-20:30; 6.07, 15:30-16:30; 20.07, 15:30-16:30

dr Bartosz Szczurowski, 29.06, 10:00-11:00

dr Agata Niżnik-Mucha, 29.06, 13:30-14:30; 9.07, 11:00-12:00

Zmiana terminu dyżuru prof. Tulei

Informuję, że ze względu na wyjazd służbowy przenoszę mój dyżur z 15.06 na 18.06 na godz. 15.00.
Piotr Tuleja

Zmiana godziny dyżuru - dr hab. M. Florczak-Wątor, prof. UJ

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 czerwca mój dyżur wyjątkowo odbędzie się w godz. 9.00-10.00. Monika Florczak-Wątor

Zaproszenie na konferencję podsumowującą Ankietę konstytucyjną

Zapraszamy na konferencję naukową, na której prezentowane będą wyniki Ankiety konstytucyjnej przeprowadzonej wśród polskich konstytucjonalistów w 2017 r. Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godz. 11.00-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, sala Niebieska. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak wymaga przesłania zgłoszenia do dnia 10 czerwca na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://konstytucyjny.pl/zaproszenie-na-konferencje-podsumowujaca-ankiete-konstytucyjna-w-krakowie-w-dniu-16-06-2018-r/

Zmiana terminu dyżuru prof. Tulei

Informuję, że mój dyżur z 25.05 zostaje przeniesiony na 28.05 na godz. 10.15
Piotr Tuleja

Wgląd do testów z egzaminu przedterminowego

Wgląd do testów możliwy jest w Sekretariacie Katedry (p. 108), w dniach 22-23 maja o godz. 8:00-14:00.

Seminarium "Szanse i zagrożenia uchwalenia nowej Konstytucji"

22 maja 2018 r. o godz. 16:00 w budynku WPiA przy ul. Krupniczej 33A odbędzie się seminarium "Szanse i zagrożenia nowej Konstytucji". Prelegentem będzie pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, dr Bogumił Naleziński.