legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z dnia 13.09.2019

Uprzejmie informujemy, że ocenione zostały testy z prawa konstytucyjnego. Wyniki pozytywne dostępne są w pliku: Test 13.09.2019. Oceny pozytywne

Skan testów z kluczem odpowiedzi (pierwsze strony):Test 13.09.2019. Skan

Wyniki końcowe egzaminu wpisywane będą do systemu USOS w dniach 20-23.09. Wpisane zostały do USOS oceny niedostateczne z testu oraz wpisy NZAL. Wpisy NZAL oznaczają nieusprawiedliwioną nieobecność lub niemożność poprawnego odczytania przez skaner arkusza testowego, w szczególności brak zakodowanego numeru zestawu. Osoby, które na podstawie zamieszczonych skanów testów stwierdzą, że powinny uzyskać ocenę pozytywną z testu, czyli uzyskały co najmniej 16 punktów, prosimy o zgłaszanie reklamacji. Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do poniedziałku 16.09.2019. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

Wgląd do ocenionych prac opisowych odbywa się na dyżurach, których terminy podane są w uzupełnianym ogłoszeniu, zgodnie z podanym w osobnym ogłoszeniu przydziałem prac.

Dyżury pracowników naukowych we wrześniu

prof. Piotr Tuleja - 13.09, godz. 9:30-10:30; 27.09, godz. 13:00-14:00
prof. nadzw. Monika Florczak-Wątor - 9.09, godz. 10:45-11:45
dr Piotr Czarny - 9.09, godz. 10:00-11:00; 27.09, 10:00-11:00
dr Krzysztof Kozłowski - 12.09, godz. 19:00-20:00
dr Marcin Krzemiński - 9.09, godz. 17:00-18:00; 17.09, godz. 17:00-18:00
dr Sebastian Kubas - 11.09, godz. 16:00-17:00
dr Agata Niżnik-Mucha - 11.09, godz. 10:15-11:15; 18.09, godz. 10:15-11:15

Wgląd do prac egzaminacyjnych z 2.09.2019

Wgląd do prac opisowych z prawa konstytucyjnego, ocenianych poza procedurą reklamacyjną, odbywa się na dyżurach według następującego rozdziału zakodowanych prac:

dr Sebastian Kubas: 127-139; 407-431
prof. Piotr Tuleja: 53-126; 289-398
dr Agata Niżnik-Mucha: 141-147; 440-449
dr Piotr Czarny: 3-18; 205-235
dr Krzysztof Kozłowski: 19-33; 237-267
prof. Monika Florczak-Wątor: 34-49; 269-288

Wgląd do prac opisowych osób, które uzyskały ocenę niedostateczną z testu, odbywa się na dyżurze dr. Marcina Krzemińskiego.

Informacja o terminach dyżurów w osobnym ogłoszeniu.

Drugie Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne - 28.09.2019 Obowiązuje rejestracja - zgłoszenia do 20.09 mailowo na adres: sympozjumkonstytucyjne@gmail.com

Drugie Sympozjum - 28.09.2019, godz. 10:00, ul. Bracka 12
Program Sympozjum

Wgląd do prac z egzaminu z 28.06.2019

Wgląd do prac opisowych z prawa konstytucyjnego, ocenianych poza procedurą reklamacyjną, odbywa się na dyżurach według następującego rozdziału zakodowanych prac:

dr Piotr Czarny: 220-257; 446-465
dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ: 68-100, 334-353
dr Sebastian Kubas: 179-211; 418-434
prof. Piotr Tuleja: 1-34; 102-178; 300-315; 356-417
dr Agata Niżnik-Mucha: 212-219; 437-444 (oraz uwzględnione reklamacje)

Wgląd do prac opisowych osób, które uzyskały ocenę niedostateczną z testu: dr Marcin Krzemiński, 11.07, godz. 11:00-12:00

Egzaminy ustne dla studentów-cudzoziemców

Studenci-cudzoziemcy uprawnieni do egzaminu ustnego z prawa konstytucyjnego proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu, gdzie wpisywani będą na listę do poszczególnych egzaminatorów.

Wgląd do prac z egzaminu z 19.06.2019

Wgląd do prac opisowych z prawa konstytucyjnego, ocenianych poza procedurą reklamacyjną, odbywa się na dyżurach według następującego rozdziału zakodowanych prac:

dr Sebastian Kubas: 38-59, 225-226
dr Krzysztof Kozłowski: 1-19, 200-208
dr Piotr Czarny: 95-113, 245-261
dr Agata Niżnik-Mucha: 60-76; 228
dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ: 20-35, 211-222
prof. dr hab. Piotr Tuleja - pozostałe numery prac

Dyżury w sesji egzaminacyjnej

prof. Piotr Tuleja: 17.06, godz. 11:30-12:30; 27.06, godz. 17:30-18:30; 12.07, godz. 16:00
prof. UJ Monika Florczak-Wątor: 19.06, godz. 10:45-11:45; 28.06, godz. 14:45-15:45; 8.07, godz. 8:00-8:45
dr Agata Niżnik-Mucha: 24.06, godz. 14:00; 9.07, godz. 10:00-11:00
dr Sebastian Kubas: 25.06, godz. 15:00-16:00; 12.07, godz. 15:00-16:00
dr Krzysztof Kozłowski: 28.06, godz. 14:00-15:00; 12.07, godz. 17:00-18:00
dr Piotr Czarny: 28.06, godz. 14:00-15:00; 5.07, godz. 13:30-14:30
dr Marcin Krzemiński: 11.07, godz. 11:00-12:00

Wgląd do prac z egzaminu przedterminowego

Wgląd do prac opisowych z prawa konstytucyjnego, ocenianych poza procedurą reklamacyjną, odbywa się na dyżurach według następującego rozdziału zakodowanych prac:

prof. Piotr Tuleja: 1-12, 100-101
dr Sebastian Kubas: 21-30, 106-107
dr Krzysztof Kozłowski: 40-51, 112-117 (29.05, godz. 13:00-14:00)
dr Piotr Czarny: 13-20, 103-105

Zmiana godziny dyżuru prof. M. Florczak-Wątor w dn. 27.05

Uprzejmie informuję, że mój dyżur w dniu 27.05 odbędzie się wyjątkowo w godz. 13.15-14.15. Monika Florczak-Wątor

Odwołanie dyżuru prof. Tulei w dniu 24.05.2019

W związku z jutrzejszym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych nie odbędzie się mój dyżur dla studentów. Osoby, które są umówione na egzamin 24.05 proszone są o zgłoszenie się na dyżur 31.05.2019 lub umówienie się na inny termin.
Piotr Tuleja

Egzamin przedterminowy z prawa konstytucyjnego 17.05.2019

Egzamin przedterminowy z prawa konstytucyjnego rozpocznie się w piątek 17 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali Audytoryjnej, ul. Bracka 12.

Studenci niestacjonarni wpuszczani będą wejściem na balkonie.

Studenci stacjonarni wpuszczani będą wejściem na parterze.

1. Zachęcamy do zachowania ciszy i spokoju podczas wejścia na salę oraz prosimy o sprawne okazywanie dokumentu ze zdjęciem. Podczas wpuszczania na salę wydawane są kody egzaminacyjne. Kartki z kodami nie są zbierane wraz z pracami, powinny być przez studentów zachowane na potrzeby ewentualnego wglądu do pracy, który możliwy będzie po podaniu przez studenta numeru kodu jego pracy.

2. W trakcie egzaminu bezwzględnie niedozwolone jest posiadanie, a tym bardziej korzystanie z wszelkich środków łączności oraz urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, laptopy, tablety, słuchawki itp. Prosimy też o ograniczenie wnoszenia na salę przedmiotów, które nie mogą być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie piszących, takich jak okrycia wierzchnie, teczki, torebki itp. Takie przedmioty na sali egzaminacyjnej składowane powinny być we wskazanych przez osoby obsługujące egzamin miejscach, z dala od drzwi i przejść.

3. Na początku egzaminu rozdane zostaną arkusze papieru formatu A3 na potrzeby odpowiedzi opisowych. W nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej należy wpisać własny kod egzaminacyjny wręczony po wejściu na salę. Uwaga, poza numerem kodu na arkuszu odpowiedzi opisowej nie mogą się znaleźć żadne inne dane osobowe, w szczególności arkusza nie wolno podpisywać imieniem i nazwiskiem. Prace podpisane nie będą sprawdzane. Osoby korzystające ze zwolnienia ze wskazanego pytania opisowego wpisują tę informację w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowej według wzoru: "Uzyskałam/uzyskałem zwolnienie z pytania na ocenę ... u ..... [dane osoby, która wystawiła odpowiednie zaliczenie ćwiczeń]". Osoby poprawiające konkurs proszone są o wpisanie w nagłówku informacji "Poprawa konkursu".

4. Część testowa egzaminu trwa 35 minut. Rozdane zostaną standardowe arkusze odpowiedzi testowych sprawdzane przy pomocy skanera. W nagłówku arkusza testowego, w ramce z miejscem na nazwę przedmiotu, należy wpisać czytelnie własny kod egzaminacyjny i datę. Zgodnie z instrukcjami podanymi przez prowadzącego egzamin, studenci winni wpisać na arkuszu odpowiedzi testowych własny numer PESEL i odpowiednio go zakodować, tzn. zaczernić pola odpowiadające wpisanym cyfrom. Arkusz odpowiedzi testowych należy wypełniać czarnym cienkopisem, użycie długopisu może spowodować błędne odczytanie danych przez skaner. Poniżej prezentujemy przykładowy sposób zakodowania numeru PESEL.

Kodowanie numeru PESEL

5. Kolejno należy sprawdzić, czy prawidłowo zakodowano numer PESEL na arkuszu odpowiedzi testowej. W przypadku błędnego wpisania numeru PESEL na początku części testowej egzaminu, możliwe będzie uzyskanie nowego arkusza odpowiedzi testowych. Po sprawdzeniu przez prowadzącego egzamin, czy zgłaszane są problemy z wpisaniem numeru PESEL, nie będzie później możliwa wymiana arkusza odpowiedzi testowych, zatem zalecamy bardzo staranne zaznaczanie odpowiedzi i zakodowanie numeru zestawu. Należy jednoznacznie zaczerniać wybrane pola, nie jest dozwolone poprawianie zaznaczeń ani korzystanie z korektora.

6. Następnie zostaną rozdane zestawy pytań testowych. Zestawy składają się z ponumerowanych stron, na których znajduje się 30 pytań testowych, w tym do piętnastu oznaczonych znakiem gwiazdki pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prosimy o sprawdzenie, czy każdy z piszących otrzymał zestaw składający się z 30 pytań testowych. Kolejną czynnością powinno być zakodowanie na arkuszu odpowiedzi testowych numeru zestawu zgodnego z informacją podaną w nagłówku zestawu pytań. Widoczny w nagłówku zestawu numer 1 lub 2 należy wpisać i zakodować na arkuszu odpowiedzi testowych w sekcji "Zestaw", wyłącznie w pierwszej kolumnie, według poniższego wzoru.

Numer zestawu 1 widoczny na zestawie pytan

Numer zestawu 2 widoczny na zestawie pytan

Kodowanie zestaw 1

Kodowanie zestaw 2

7. 75 minut egzaminu przeznaczone jest na odpowiedź opisową. Osoby korzystające ze zwolnienia z pytania opisowego również dysponują 75 minutami na odpowiedź opisową. Prosimy o pozostawienie w nagłówku arkusza odpowiedzi opisowych kilku linii odstępu na wpisanie oceny przez egzaminatorów. Nie jest potrzebne przepisywanie treści pytań opisowych ani kazusu na arkusz odpowiedzi, konieczne jest natomiast staranne zaznaczenie numerem, na jakie pytanie udzielana jest odpowiedź. Prace powinny być czytelne, z marginesem i odstępami między wersami tekstu. Możliwe jest czynienie notatek, zakreśleń itd. na zestawach pytań, ale ocenie podlega wyłącznie arkusz odpowiedzi testowych i arkusz odpowiedzi opisowych. Osoby pragnące wykorzystać kolejny arkusz odpowiedzi opisowych prosimy o podniesienie dłoni i zgłoszenie tej sprawy najbliższej osobie obsługującej egzamin.

W pozostałym zakresie zastosowanie mają Zasady egzaminu z prawa konstytucyjnego.