legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Seminarium dla IV r. - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Uprzejmie informuję, że pierwszeństwo wpisu na prowadzone przeze mnie seminarium z Prawa konstytucyjnego IV r. dla studiów stacjonarnych będą miały osoby, które uczęszczały na proseminarium. Pozostałe osoby będą mogły wpisać się na to seminarium w miarę wolnych miejsc po uruchomieniu rejestracji w USOS.

dr hab. Monika Florczak-Wątor