legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Ankieta konstytucyjna

Szanowni Państwo,


jesteśmy naukowcami reprezentującymi trzy różne ośrodki akademickie. Łączy nas zarówno osobista, wieloletnia znajomość, wspólne doświadczenia owocnej współpracy naukowej, jak również fakt, że należymy do tego samego pokolenia. Wszyscy niedawno weszliśmy do grona samodzielnych pracowników naukowych, co traktujemy jako obowiązek dołożenia także własnego wkładu do bogatego dorobku doktryny polskiego prawa konstytucyjnego.

W tym roku minęło dwadzieścia lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodom tej rocznicy dość nieoczekiwanie towarzyszy dyskusja o potrzebie zmiany, a nawet uchylenia ustawy zasadniczej i zastąpienia jej nową. Uznaliśmy, że to doskonała okazja, aby nawiązując do najlepszych tradycji polskiego konstytucjonalizmu, zaprosić polskich konstytucjonalistów – profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych – do wzięcia udziału w przygotowanej przez nas ankiecie konstytucyjnej.

Uważamy, że w kontekście opisanych rocznic i wydarzeń powinnością naszego środowiska naukowego jest dokonanie podsumowania dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem tego najważniejszego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Chcielibyśmy, by było to podsumowanie rzetelne i merytoryczne, uwzględniające różne punkty widzenia przedstawicieli polskiej nauki prawa konstytucyjnego. Chcielibyśmy również, by nasze środowisko wypowiedziało się na temat tego, czy widzi potrzebę zmiany Konstytucji RP, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Dlatego dostrzegając wartość stricte naukowej i wolnej od afiliacji politycznych ankiety (w której sami chętnie wzięlibyśmy udział), postanowiliśmy sami zorganizować takie badanie, licząc na życzliwą reakcję naszego środowiska naukowego – naszych mistrzów, a także naszych koleżanek i kolegów.

Konstytucja RP jest fundamentem ustrojowym państwa, stąd wszelkie zmiany w materii konstytucyjnej powinny być wprowadzane wstrzemięźliwie oraz z rozwagą, po uprzedniej rzetelnej analizie dotychczasowej praktyki stosowania tych rozwiązań, które zostały przyjęte przez Naród w 1997 r. Uważamy, że dyskusja o potrzebie zmiany Konstytucji RP nie może toczyć się bez udziału tych, którzy uczestniczyli w pracach nad tym aktem prawnym, tych, którzy przez ostatnie 20 lat badali i opisywali praktykę jego stosowania, oraz tych, którzy już jako kolejne pokolenie badaczy prawa konstytucyjnego będą decydowali o kierunku rozwoju naszej dyscypliny w przyszłości.

Załączona do niniejszego listu ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza, która zawiera pytania wymagające wyboru wskazanej odpowiedzi (zamknięta część ankiety) służy zebraniu i zbiorczemu przedstawieniu opinii naszego środowiska. Druga, obejmująca analogiczne pytania, umożliwia wyrażenie w sposób bardziej swobodny własnych przemyśleń i poglądów (otwarta część ankiety). Odpowiedzi na pytania z pierwszej części ankiety (zamkniętej) przeanalizujemy za pomocą metod badań statystycznych, a ich zbiorcze wyniki, z zachowaniem anonimowości respondentów, opublikujemy na łamach czasopisma „Państwo i Prawo” wiosną przyszłego roku. Odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w drugiej części ankiety (otwartej) chcielibyśmy udostępnić w formie publikacji elektronicznej, w pełnej wersji, z podaniem autorstwa (lub na życzenie – anonimowo).

Każdy z respondentów może wedle własnego uznania zdecydować o udziale w obu lub tylko jednej (dowolnej) części ankiety. Mamy nadzieję, że udział w części pierwszej (zamkniętej) zachęci do rozszerzenia swoich odpowiedzi w części drugiej (otwartej). Wyniki naszej ankiety chcielibyśmy ponadto poddać dyskusji na ogólnopolskiej konferencji naukowej na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Podsumowaniem całości badań będzie publikacja pokonferencyjna w renomowanym wydawnictwie naukowym. Mamy nadzieję, że osoby, które odpowiedzą na naszą ankietę zechcą również przyjąć zaproszenie do jej współtworzenia. O terminach wszystkich tych wydarzeń będziemy na bieżąco informować.

Ankietę kierujemy osobiście do szerokiego grona konstytucjonalistów – profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych. Kierowników katedr i zakładów prawa konstytucyjnego dodatkowo serdecznie prosimy o przekazanie niniejszej ankiety swoim współpracownikom i zachęcenie ich do udziału w tym przedsięwzięciu. Jednocześnie informujemy, że ankietę będzie można pobrać ze strony internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://law.uj.edu.pl/konstytucyjne. Zapewniamy, że nasza inicjatywa ma charakter społeczny (pro bono) i nie jest wspierana przez żadną partię polityczną czy organizację społeczną. Zależy nam na zachowaniu jej wyłącznie naukowego charakteru.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie konstytucyjnej. Pragniemy, aby stała się wspólnym przedsięwzięciem całego środowiska.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety do dnia 15 grudnia 2017 r. na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pocztowy Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, ul. Bracka 12, 31–005 Kraków.


Z wyrazami szacunku

dr hab. Monika Florczak–Wątor, UJ
dr hab. Piotr Radziewicz
dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG


KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ KONSTYTUCYJNĄ – CZĘŚĆ PIERWSZA (ZAMKNIĘTA)


KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ KONSTYTUCYJNĄ – CZĘŚĆ DRUGA (OTWARTA)