legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Seminaria - dr hab. Monika Florczak-Wątor

Uprzejmie informuję, że pierwsze spotkania w ramach prowadzonych przeze mnie seminariów dla IV i V r. odbędą się 9 X w Katedrze Prawa Konstytucyjnego.
Monika Florczak-Wątor