legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Proseminarium i seminarium dla IV roku studiów niestacjonarnych

Proseminarium i seminarium dla IV roku studiów zaocznych. Studenci, którzy nie mogą przyjść na spotkanie organizacyjne 13.10 mogą przyjść na spotkanie 21.10 o godz. 16.00.
Piotr Tuleja