Archiwum autora: Andrzej Światłowski

Zapisy na seminarium IV roku
 
zmiana terminu dyżuru
 
Zasady odpowiadania na korespondencję mailową
 
Sukces w Białymstoku
 
Wgląd do prac egzaminu z procesu karnego z 28 maja 2018 r.
 
Obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Doniec
 
Egzamin przedterminowy – godz. 16:30
 
Zakończenie proseminarium
 
Prezentacja podręcznika
 
dyżur
 
Planowana dydaktyka w roku 2018-19
 
Proseminarium w roku 2018-19
 
Seminaria IV roku w roku akad. 2018-19
 
Wyniki konkursu karnoprocesowego
 
Seminarium IV roku w roku 2018-19
 
Zmiana terminu dyżuru – jednorazowa