Materiały

Wprowadzenie do Procesu karnego 2019/2020 (gr. P. Czarnecki)
 
Ilustracja wykładu 17.01.2019 r.
 
PZD – pliki z prezentacjami
 
Intro – zaliczenie ćwiczeń (gr. P. Czarnecki)
 
Postępowanie w sprawach nieletnich – prezentacja
 
Zasady procesowe – wprowadzenie
 
Prawne zagadnienia dowodów – materiały
 
Pouczenia w postępowaniu karnym
 
Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
 
Przykładowa magisterka