Materiały

Postępowanie w sprawach nieletnich – prezentacja
 
Zasady procesowe – wprowadzenie
 
Prawne zagadnienia dowodów – materiały
 
Pouczenia w postępowaniu karnym
 
Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
 
 
Przykładowa magisterka