Egzaminy 2019/20

Egzaminy 2019/20

Terminy egzaminów z procesu karnego w roku akademickim 2019/20 oraz zaktualizowany regulamin zaliczenia przedmiotu będą podane w połowie października.


Egzaminy 2018/19

Na wszystkich terminach egzaminu z KPK w 2018/2019 r. obowiązuje stan prawny z dnia pisania egzaminu, chyba że odmienna reguła będzie podana na wykładzie.
Egzaminy w wyjątkowej formie ustnej odbywają się w tych samych dniach, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i wpisanych na listę prowadzoną w sekretariacie dla danego terminu.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach: 

  • 3 grudnia 2018 (poniedziałek, 17:00, s. 223. wyłącznie dla powtarzających przedmiot, jeszcze w „starej” formie);
  • 27 maja 2019 (poniedziałek, s. 16:30 (UWAGA, ZMIANA GODZINY) Audytoryjna na Brackiej, przedtermin, wyłącznie dla uczestników ćwiczeń); egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – godzina 9:30 w pokoju 308, Bracka 12;
  • 15 czerwca 2019 (sobota, 11:00. s. 218, 219 i 223, egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – godzina 11:30 w pokoju 309, Bracka 12);
  • 26 czerwca 2019 (środa, 11:00. s. 218, 219 i 223);
  • 4 września 2019 (środa, 11:00. s. 218 i 223, egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – godzina 10:00 w pokoju 309, Bracka 12);
  • 14 września 2019 (sobota, 11:00. s. 218, 219 i 223, natomiast egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i zapisanych na listę prowadzoną w sekretariacie – o godzinie 9:00 w pokoju 309, Bracka 12).

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO  (PDF) dla osób, które będą zdawać egzamin w roku akademickim 2018/2019)

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w związku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie.


Prawne zagadnienia dowodów

  • wg osobnych komunikatów

Postępowanie w sprawach nieletnich

  • z powodu urlopu naukowego prof. D. Szumiło-Kulczyckiej, w bieżącym roku wykład wyjątkowo się nie odbywa

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 


Prawo wykroczeń 

  • zgodnie z informacją na stronie Katedry Prawa Karnego oraz komunikatami przekazywanymi przez prof. Janusza Raglewskiego.

Postępowania karne szczególne

  • w bieżącym roku przedmiot się wyjątkowo nie odbywa.