Egzaminy 2018/19

Terminy egzaminów z procesu karnego w roku akademickim 2018/19 oraz zaktualizowany regulamin zaliczenia przedmiotu będą podane w październiku. 


Egzaminy 2017/18  

Na wszystkich terminach egzaminu z KPK w 2017/2018 r. obowiązuje stan prawny z dnia pisania egzaminu. Egzaminy w wyjątkowej formie ustnej odbywają się w tych samych dniach, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i wpisanych na listę prowadzoną w sekretariacie dla danego terminu.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach: 

 • 27 listopada 2017 (poniedziałek, wyłącznie dla powtarzających przedmiot, jeszcze w „starej” formie), godzina 17.00, ul. Olszewskiego 2, sala 223; egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla posiadających zgodę: 12.00 w p.308 (Bracka 12);
 • 28 maja 2018 (poniedziałek, przedtermin, wyłącznie dla uczestników ćwiczeń), godzina 16:30; egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla posiadających zgodę: 12.15 w p.308 (Bracka 12);
 • 16 czerwca 2018 (sobota), godzina 9:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223; egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla posiadających zgodę: 9.20 w p.117 (Olszewskiego 2);
 • 27 czerwca 2018 (środa), godzina 15:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223; egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla posiadających zgodę: godzina 12:00 w pokoju 308 (Bracka 12);
 • 6 września 2018 (czwartek), godzina 11:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223; egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla posiadających zgodę: godzina 13:15 w pokoju 308 (Bracka 12);
 • 15 września 2018 (sobota), godzina 9:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223; egzamin w wyjątkowej formie ustnej, wyłącznie dla posiadających zgodę: godzina 9:30 w pokoju 117 (sekretariat – Olszewskiego 2);

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO  DOC , PDF (dla osób, które będą zdawać egzamin w roku akademickim 2017/2018 r.)

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w zwiazku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie.


Prawne zagadnienia dowodów

Prawo stacjonarne


Postępowanie w sprawach nieletnich

 • 25.01.2018 – godz. 15.00 – s. 219, ul. Olszewskiego 2
 • 09.02.2018 – godz. 9.00 – s. 219, ul. Olszewskiego 2
 • 23.02. 2018 – godz. 15.00 – s. 316, ul. Olszewskiego 2

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 


Prawo wykroczeń 

 • zgodnie z informacją na stronie Katedry Prawa Karnego oraz komunikatami przekazywanymi przez prof. Janusza Raglewskiego.

Postępowania karne szczególne

 • w bieżącym roku przedmiot się nie odbywa.