Egzaminy 2018/19

Terminy egzaminów z procesu karnego w roku akademickim 2018/19 oraz zaktualizowany regulamin zaliczenia przedmiotu będą podane w październiku. Orientacyjne terminy są następujące:


Egzaminy 2018/19

Na wszystkich terminach egzaminu z KPK w 2018/2019 r. obowiązuje stan prawny z dnia pisania egzaminu, chyba że odmienna reguła będzie podana na wykładzie.
Egzaminy w wyjątkowej formie ustnej odbywają się w tych samych dniach, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i wpisanych na listę prowadzoną w sekretariacie dla danego terminu.

Egzaminy odbędą się w następujących terminach: 

 • 3 grudnia 2018 (poniedziałek, 17:00, s. 223. wyłącznie dla powtarzających przedmiot, jeszcze w „starej” formie);
 • 27 maja 2019 (poniedziałek, 11:00. s. 218, 219 i 223, przedtermin, wyłącznie dla uczestników ćwiczeń);
 • 15 czerwca 2019 (sobota, 11:00. s. 218, 219 i 223);
 • 26 czerwca 2019 (środa, 11:00. s. 218, 219 i 223);
 • 4 września 2019 (środa, 11:00. s. 218, 219 i 223);
 • 14 września 2019 (sobota, 11:00. s. 218, 219 i 223);

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO  (PDF) dla osób, które będą zdawać egzamin w roku akademickim 2018/2019)

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w związku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie.


Rok 2017/18

Prawne zagadnienia dowodów

Prawo stacjonarne


Postępowanie w sprawach nieletnich

 • 25.01.2018 – godz. 15.00 – s. 219, ul. Olszewskiego 2
 • 09.02.2018 – godz. 9.00 – s. 219, ul. Olszewskiego 2
 • 23.02. 2018 – godz. 15.00 – s. 316, ul. Olszewskiego 2

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 


Prawo wykroczeń 

 • zgodnie z informacją na stronie Katedry Prawa Karnego oraz komunikatami przekazywanymi przez prof. Janusza Raglewskiego.

Postępowania karne szczególne

 • w bieżącym roku przedmiot się nie odbywa.