Egzaminy 2016/17

Terminy egzaminów z procesu karnego w roku akademickim 2017/18 będą podane w październiku. 

Zakończyliśmy egzaminowanie w roku akademickim 2016/17.
Na wszystkich terminach egzaminu z KPK w 2016/2017 r. obowiązywał stan prawny obowiązujący w dniu pisania egzaminu. Egzaminy odbyły się w następujących terminach: 

 • 12 grudnia 2016 (poniedziałek, wyłącznie dla powtarzających przedmiot, jeszcze w „starej” formie), godzina 17.00, ul. Olszewskiego 2, sala 223;
 • 22 maja 2017 (poniedziałek, przedtermin, wyłącznie dla uczestników ćwiczeń), godzina 15:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223; 
 • 17 czerwca 2017 (sobota), godzina 9:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223;
 • 28 czerwca 2017 (środa), godzina 15:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223;
 • 2 września 2017 (sobota), godzina 9:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223;
 • 11 września 2017 (poniedziałek), godzina 9:00, ul. Olszewskiego 2, sala 218, 219 i 223; 

Egzaminy w wyjątkowej formie ustnej odbywały się w tych samych dniach, wyłącznie dla osób posiadających stosowną zgodę i wpisanych na listę prowadzoną w sekretariacie.

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO 2016/17  DOC (dla osób, które będą zdawać egzamin w 2017 r.) 

REGULAMIN EGZAMINU Z PROCESU KARNEGO 2016/17  PDF (dla osób, które będą zdawać egzamin w 2017 r.)

jak co roku zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że przyjęty system sprawdzania i punktacji prac egzaminacyjnych z procesu karnego bezwzględnie wyklucza „wcześniejsze sprawdzenie”. Proszę w zwiazku z tym nie kierować do nas indywidualnych zapytań w tej sprawie.


Prawne zagadnienia dowodów

Prawo stacjonarne


Postępowanie w sprawach nieletnich na tle porównawczym

 • 26.01.2017 – godz. 15.00 – aula niebieska , ul. Krupnicza 33a
 • 09.02.2017 godz. 10.00 – sala zostanie podana wkrótce
 • 23.02. 2017 godz. 10.00 – sala zostanie podana wkrótce

Międzynarodowe i europejskie prawo karne 


Prawo wykroczeń 

 • zgodnie z informacją na stronie Katedry Prawa Karnego oraz komunikatami przekazywanymi przez prof. Janusza Raglewskiego.

Postępowania karne szczególne

 • w bieżącym roku przedmiot się nie odbywa.