Seminaria 2016/17

Proseminarium

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, przy współpracy pozostałych pracowników Katedry
„Rzetelny proces karny”
– czwartki, 13.15-14.45 i według oddzielnego harmonogramu, sala 300

Seminaria IV roku

prof. dr hab. Piotr Hofmański i dr hab. Adam Górski, prof. UJ
limit 10 osób
„Międzynarodowe prawo karne”
– poniedziałki, 8.00-11.00 co drugi tydzień w 310
począwszy od 3 i 17 października

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
limit 10 osób
„Uczestnicy postępowań w sprawach o czyny karalne”
– wtorki, 11.30-13.00 w 308

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
limit 10 osób
„Procesowe prawo karne gospodarcze i skarbowe”
– czwartki, 11.30 w 310

Seminaria V roku (kontynuacja ubiegłorocznych seminariów IV roku)

dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
„Środki zaskarżenia”
– wtorki, 13.15-14.45 w 308

dr hab. Adam Górski, prof. UJ
„Międzynarodowe prawo karne i prawo medyczne”
– wtorki, 13.15 w 310