Wykłady 2018/19

 

w roku akademickim 2018/19

WYKŁADY – PROCES KARNY

– wykład dla studentów studiów stacjonarnych – czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ;

– wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty „zjazdowe”, 10.45-13.15, sala 218, ul. Olszewskiego 2, dr Marcin Żak i dr Michał Rusinek;

– ćwiczenia – odbywać się będą w 17 grupach na studiach dziennych (poniedziałki przez cały dzień, wtorki i środy po południu, czwartki przed i po wykładzie) i 3 na studiach zaocznych (piątki „zjazdowe” wieczorem i soboty „zjazdowe” po południu),

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

I semestr
– MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin – poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12 w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański

– PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin – czwartki, 16.45, sala 12, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr Michał Rusinekdr Marcin Żak

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
– CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – wyłącznie dla studentów zagranicznych, 30 godzin, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ i inni, czwartki, 09.00-10.30, sala na razie Zielona, Krupnicza 33a

s, 15:00-16:30, Bracka 12 str., room 300, 3rd floor, the lecture in English for the foreign students).

WARSZTATY

I semestr
– PROCEDOWANIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM – 30 godzin – poniedziałki, 16.45-19.45, sala 103, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJdr Krzysztof Michalak

II semestr
- PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium stacjonarne – 30 godzin – II semestr – środa, 16.45, sala 221, Bracka 12 – dr Paweł Czarneckidr Marcin Żak
PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium niestacjonarne – 21 godzin – II semestr – soboty zjazdowe rano, II semestr, sala będzie podana – dr Marcin Żak (przepraszamy za wcześniejsza pomyłkę)

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

Zostaną utworzone dwie grupy seminaryjne IV roku:
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ (szczegóły) – poniedziałki, 9:00;
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (szczegóły) – poniedziałki, 11.30, pierwsze spotkanie 15 października.


Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – jako seminaria V roku:
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – poniedziałki, 13.15; pierwsze spotkanie 15 października;
–  dr hab. Adam Górski prof. UJ – poniedziałki, 15.00;
–  dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ – czwartki, 15.00 (zastępstwo – dr Michał Rusinek).

Ma być także – jak co roku – prowadzone proseminarium dla studentów III roku (w czwartki o 15.00 i według odrębnego terminarza, w sali 300)
– dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ przy współpracy pozostałych członków zespołu). Pierwsze spotkanie 11 października. Proseminarium ma być powiązane z Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Karnego, którego kolejne spotkanie planowane jest w maju 2019 we Wrocławiu).

SEMINARIA DOKTORSKIE

– dr hab. Adam Górski, prof. UJ , dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – według osobnych harmonogramów, zwykle 1 raz w miesiącu w czwartki, 16.45-18.15 (dzienne).

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

– zobacz osobne ogłoszenie.


 

 

w roku akademickim 2017/18

WYKŁADY – PROCES KARNY

wykład dla studentów studiów stacjonarnych – czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ   

wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty „zjazdowe”, 10.45-13.15, sala 218, ul. Olszewskiego 2, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckaprof. UJ (I semestr), dr Michał Rusinek (II semestr);

ćwiczenia – zgodnie z osobnym ogłoszeniem w zakładce „dydaktyka”

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

I semestr
MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin – poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12 w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin – czwartki, 16.45, sala 12, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr Michał Rusinek, dr Marcin Żak

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH – 30 godzin – czwartki, 15.00, Sala 219, Olszewskiego 2, – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ 

II semestr

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – 30 godzin, sala 300, ul. Bracka 12 („Pałac Larischa”), poniedziałki, 15.00 – prof. dr hab. Piotr Hofmańskidr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ,  dr Paweł Czarnecki, mgr Mateusz Popiel,  (Mondays, 15:00-16:30, Bracka 12 str., room 300, 3rd floor, the lecture in English for the foreign students).

II semestr
INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 20 godzin, poniedziałki, 11.30-14.30 5 razy, sala będzie podana – prof. dr hab. Piotr Hofmański, wykład w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych.

WARSZTATY

I semestr
PROCEDOWANIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM – 30 godzin – poniedziałki, 16.45-19.45, sala 103, Krupnicza 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ, dr Krzysztof Michalak

II semestr
- PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium stacjonarne – 30 godzin – II semestr – czwartki, 16.45, sala 300 – dr Paweł Czarnecki, dr Marcin Żak
PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium niestacjonarne – 21 godzin – II semestr – soboty zjazdowe, 08.15 – dr Marcin Żak

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckaprof. UJ  , dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – zobacz osobne ogłoszenia: seminaria, proseminarium, wyjazdy seminaryjne,

SEMINARIA DOKTORSKIE

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – według osobnych harmonogramów, zwykle 1 raz w miesiącu w czwartki, 16.30-18.30 (dzienne).

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

– zobacz osobne ogłoszenie.


 

w roku akademickim 2016/17

WYKŁADY – PROCES KARNY

wykład dla studentów studiów stacjonarnych – wtorki, 08.30-10.00, sala Audytoryjna, Bracka 12 („Pałac Larischa„), dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ ;

wykład dla studentów studiów niestacjonarnych – soboty „zjazdowe”, 10.45-13.15, sala 218, ul. Olszewskiego 2, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

ćwiczenia – zgodnie z osobnym ogłoszeniem w zakładce „dydaktyka”

WYKŁADY „SPECJALIZACYJNE”

I semestr
MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO KARNE – 45 godzin – poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12 w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”), dr hab. Adam Górski, prof. UJ oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański

PRAWNE ZAGADNIENIA DOWODÓW – 30 godzin – środy, 15.00, sala „Sztuka”, Bracka 12 („Pałac Larischa”), dr Michał Rusinek, dr Marcin Żak

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH – 30 godzin – czwartki, 15.00, Sala Wykładowa „Niebieska” w budynku wydziałowym przy ulicy Krupniczej 33a („Nowy Budynek”),  – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ 

II semestr
POSTĘPOWANIA KARNE SZCZEGÓLNE – 30 godzin – czwartki, 15.00, sala będzie podana – dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, dr Paweł Czarnecki

WYKŁADY W JĘZYKU OBCYM

I semestr
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF POLAND – 30 godzin, sala 300, ul. Bracka 12 („Pałac Larischa”), poniedziałki, 15.00 – prof. dr hab. Piotr Hofmańskidr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ,  dr Paweł Czarnecki, mgr Mateusz Popiel,  dr hab. Adam Górski, prof. UJ (Mondays, 15:00-16:30, Bracka 12 str., room 300, 3rd floor, the lecture in English for the foreign students.

II semestr
INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE – 20 godzin, poniedziałki, 11.30-14.30 5 razy, sala będzie podana – prof. dr hab. Piotr Hofmański, wykład w języku angielskim dla wszystkich zainteresowanych.

WARSZTATY

I semestr
PROCEDOWANIE PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM – 30 godzin – poniedziałki, 8.00-11.00 co 2 tygodnie, 10 i 24 października, 7 i 21 listopada, 5 grudnia, 9 i 23 stycznia, sala będzie podana, dr hab. Adam Górski, prof. UJ, dr Krzysztof Michalak, mgr Michał Toruński

II semestr
- PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium stacjonarne – 30 godzin – II semestr – środy, 15.00, sala będzie podana – dr Paweł Czarnecki, dr Marcin Żak
PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU KARNYM – studium niestacjonarne – 21 godzin – II semestr – środy, 15.00, sala będzie podana – dr Marcin Żak

PROSEMINARIUM, SEMINARIA IV i V ROKU

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , prof. dr hab. Piotr Hofmańskidr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczyckadr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – zobacz osobne ogłoszenia: seminaria, proseminarium, wyjazdy seminaryjne,

SEMINARIA DOKTORSKIE

dr hab. Adam Górski, prof. UJ , dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ – według osobnych harmonogramów, zwykle 2 razy w miesiącu w czwartki, 16.30-18.30 (dzienne) oraz zwykle w soboty „zjazdowe” raz w miesiącu, 16.45-19,00 (zaoczne).

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO

– zobacz osobne ogłoszenie.

Nadto na kierunku administracja II stopnia

OCHRONA INFORMACJI W POLSKIM USTAWODAWSTWIE – I semestr, środy, 13.15, sala 109, Krupnicza 33A („Nowy Budynek”) –  dr Michał Rusinek

Po dwuletniej przerwie nie zgłosiliśmy w tym roku prowadzonego wcześniej od kilkunastu lat wykładu „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”. Oznacza to rezygnację z tego przedmiotu w dotychczasowej formule. Problematyka ta jest niezmiernie ciekawa i żywo dyskutowana za granicą, niemniej znikoma liczba spraw prowadzonych na podstawie ustawy z 2002 roku powoduje, że poświęcanie tej tematyce całego trzydziestogodzinnego cyklu wykładów wydaje się mało rozsądne z punktu widzenia słuchaczy.

Podobnie, jak w ostatnich latach, zagadnienia postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym będą przedmiotem dwóch wykładów w ramach przedmiotu „Postępowania karne szczególne”, obok innych postępowań pozakodeksowych). Nadto problematyka ta będzie dyskutowana w ramach jednej z planowanych grup seminaryjnych, zainteresowani seminarzyści będą mogli wybrać temat pracy związany z tymi z pewnością interesującymi zagadnieniami.

—————————————————————————————————————————————————–

Wykłady i warsztaty w roku akademickim 2015/16

PRZEDMIOT PROWADZĄCY TERMIN I MIEJSCE
Proces karny – wykład
(studia stacjonarne)
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski przedmiot całoroczny
czwartki, 11.30-13.00,
s. Audytoryjna, Bracka 12
Proces karny – wykład
(studia niestacjonarne)
Prof. UJ, dr hab.Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Dr Marcin Żak
przedmiot całoroczny 
soboty zjazdowe, 10.45-13.15,
s. 218, ul. Olszewskiego 2
Procedowanie przed MTK – Warsztaty
(studia stacjonarne)
Dr hab. Adam Górski
Dr Krzysztof Michalak
Mgr Michał Toruński
semestr zimowy
poniedziałki, 11.30-13.45,
sala Sztuka, Bracka 12
Międzynarodowe i europejskie prawo karne
(studia stacjonarne)
Dr hab. Adam Górski semestr zimowy
wtorki, 11.30-13.45,
w sali 218, Olszewskiego 2
Prawne zagadnienia dowodów
(studia stacjonarne)
Dr Marcin Żak semestr zimowy
środy, 15.00-16.30,
s. Sztuka ul. Bracka 12
Postępowanie w sprawach nieletnich
(studia stacjonarne)
Prof. UJ, dr hab.Dobrosława Szumiło-Kulczycka semestr zimowy
czwartki, 15.00-16.30,
s. 218  ul. Olszewskiego 2
Postępowania karne szczególne
(studia niestacjonarne)
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski,
Dr Paweł Czarnecki
semestr zimowy
soboty zjazdowe, 8:15-10:30, Aud. Maksimum, sala konferencyjna, ul.Krupnicza 33
Postępowania karne szczególne
(studia stacjonarne)
Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski,
Dr Paweł Czarnecki
semestr letni
czwartki, 15.00-16.45 sala „Przewiązka”, ul. św. Anny 6
Pisma procesowe w postępowaniu karnym – warsztaty
(studia stacjonarne)
Dr Marcin Żak,
Dr Paweł Czarnecki
semestr letni
czwartek, 16.45-18.15, sala 300, ul.Bracka 12
Prawo karne procesowe w administracji
(dla studentów administracji II stopnia)
Prof. UJ, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka semestr letni
czwartki, 15.00-16.45 sala 52 CN  
Pisma procesowe w postępowaniu karnym – warsztaty
(studia niestacjonarne)
Dr Marcin Żak semestr letni
soboty zjazdowe, 8:15-10:30, sala 14, ul. Olszewskiego 2