Egzamin przedterminowy – godz. 16:30

orologio_1630

Uwaga, egzamin z procesu karnego 28 maja 2018 r. odbędzie się w sali Audytoryjnej (Bracka 12) o godzinie 16:30. Prosimy o punktualne przybycie, tak aby można było egzamin sprawnie przeprowadzić. Proszę zapoznać się z regulaminem egzaminu i ustalić z prowadzącym ćwiczenia ocenę z zaliczenia. Przypominamy, że przedtermin jest wyłącznie dla uczestników ćwiczeń, natomiast nie jest obowiązkowe posiadanie zaliczenia.

Prosimy, aby osoby, które nie zjawią się na egzaminie niezwłocznie wyrejestrowały się z egzaminu w USOSweb.