Egzamin z procesu karnego w wyjątkowej formie ustnej
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego z 17 czerwca 2017 r.
 
Informacja przed egzaminem w dniu 17 czerwca 2017 r.
 
Ostatnie spotkanie uczestników seminarium sobotniego
 
Egzamin w wyjątkowej formie ustnej
 
Procesowe następstwa abolicji indywidualnej.
 
Niedopuszczalność wykorzystania dowodu nielegalnego. Wyrok SA we Wrocławiu.
 
Seminarium Doktorskie 3 czerwca 2017 r.
 
V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Postępowania Karnego – Białystok, 1-2 czerwca 2017 r.
 
Wykład Natalii Antolak-Saper – 29 maja 2017 r.
 
Dyżur – Marcin Żak
 
Czwarty wierzchołek trójkąta? – Grant NCN OPUS-12
 
Wyniki egzaminu z Procesu karnego z 22 maja 2017 r.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Spotkanie z profesorem Stanisławem Waltosiem
 
Termin wglądu do prac
 
 

Archiwum