Zbliża się termin nadsyłania tekstów na SKK 2018 – 29 grudnia br.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Egzamin w formie ustnej
 
Wykorzystanie dowodu nielegalnego – seminarium na ALK obiektywem Gospodarzy:
 
Wykorzystanie dowodu nielegalnego – seminarium na ALK
 
Z rynku wydawniczego
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Coroczna wizyta w SN
 
Postępowanie w sprawach nieletnich – prezentacja
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Zasady procesowe – wprowadzenie
 
Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza
 
Wykład w dniu 9 XI 2017 r.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Wyjazdy do SR w Wieliczce
 
 

Archiwum