Przykładowa magisterka

120px-Adobe_PDF_iconMili Seminarzyści – prosiliście o przykładową pracę magisterską z zakresu Procesu karnego – nie jest w żadnej mierze wzorowa, ale możecie na spokojnie sobie przejrzeć formę, a nawet treść – przynajmniej nikt nie będzie zgłaszał roszczeń z zakresu ochrony praw autorskich.