Studia podyplomowe 2018

OGÓLNE INFORMACJE O STUDIACH

Katedra Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje, że wciąż trwa nabór na studia podyplomowe prawa karnego procesowego.  Jest to już V edycja studiów, które Katedra Postępowania Karnego UJ organizuje na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Uczestnikami wcześniejszych trzech edycji studium byli sędziowie i prokuratorzy. Czwarta poświęcona była przede wszystkim praktycznym aspektom najnowszych zmian w przepisach procedury karnej i uczestniczyli w niej licznie także przedstawiciele innych zawodów. Udział w zajęciach w ramach Studium wzięło dotychczas łącznie prawie 300 słuchaczy.

W niniejszej edycji w szczególności zapraszamy do uczestnictwa radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów do tych zawodów. W wypadku zgłoszenia się odpowiednio dużej liczby uczestników istnieje możliwość sprofilowania części zajęć. Komplet materiałów będzie dostępny dla uczestników online. Zgodnie z uchwałą nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20.07.2016 r.. ukończenie studiów podyplomowych daje także 20 punktów szkoleniowych.


MATERIAŁY I PREZENTACJE ZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Komplet materiałów będzie dostępny dla uczestników online.


PROGRAM I WYKŁADOWCY

Zajęcia będą dotyczyć aktualnych zagadnień z zakresu postępowania karnego oraz innych postępowań represyjnych (wykroczeniowego, nieletnich, o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych).

Wykładowcami na Studiach są nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ, ale także inni wybitni specjaliści z innych polskich uniwersytetów i szkół wyżśzych a także znakomici praktycy, w tym sędziowie SN oraz sędziowie TK w stanie spoczynku, a także adwokaci i radcy prawni.
Ramowy program: icon.pdf_small Program studiów

Szczegółowy lista wykładowców: icon.pdf_smallWykładowcy


CZAS I MIEJSCE

Zajęcia będą odbywać się w czasie 11 zjazdów odbywających się w rytmie sobotnio-niedzielnym (względnie piątkowo-sobotnim: możliwe uzgodnienie)
Inauguracja studiów odbędzie się wiosną 2018 r., zaś zakończenie studiów i uroczyste wręczenie dyplomów zaplanowano na grudzień 2018 r.


ZGŁOSZENIA

Aby się zapisać wystarczy wypełnić google_logo1600FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Po zakwalifikowaniu konieczne będzie dostarczenie stosowanych dokumentów na adres:

Mgr Marzena Szwiec
Sekretariat Studiów Podyplomowych Procesu Karnego
Katedra Postępowania Karnego UJ
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków


LIMIT

Uruchomienie zajęć może nastąpić, jeśli zgłosi się nie mniej niż 32 słuchaczy. W nadchodzącym roku akademickim jesteśmy w stanie przyjąć nie więcej niż 60 słuchaczy.


KOSZT

Koszt udziału słuchacza w zajęciach wynosi 3200,- PLN. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość płatności tej sumy w ratach. Płatność nastąpi na numer konta bankowego podanego każdemu słuchaczowi indywidualnie po uruchomieniu studiów.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacji udziela także Sekretarz Studiów – dr Paweł Czarneckipawellas@op.pl).

Poniżej znajdziesz:

Strona edycji 2015-2016

Strona wcześniejszych edycji

Zdjęcia z zakończenia edycji 2015-16