Studia podyplomowe 2018/19

OGÓLNE INFORMACJE O STUDIACH

Katedra Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie informuje, że w maju rozpocznie się nabór na studia podyplomowe prawa karnego procesowego.  Będzie to kolejna już  edycja studiów, które Katedra Postępowania Karnego UJ zapoczątkowała przed laty na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Uczestnikami wcześniejszych edycji studium byli głównie sędziowie i prokuratorzy. Ostatnia poświęcona była przede wszystkim praktycznym aspektom najnowszych zmian w przepisach procedury karnej i uczestniczyli w niej licznie także przedstawiciele innych zawodów. Udział w zajęciach w ramach Studium wzięło dotychczas łącznie prawie trzystu słuchaczy.

Do udziału w kolejnej edycji zapraszamy przede wszystkim radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów do tych zawodów, jak również tradycyjnie sędziów i prokuratorów, a także wszelkie osoby zainteresowane współczesnymi zagadnieniami prawa karnego procesowego i praktycznymi zagadnieniami postępowania karnego oraz innych postępowań o zbliżonym charakterze. W wypadku zgłoszenia się odpowiednio dużej liczby uczestników istnieje możliwość sprofilowania części zajęć. Komplet materiałów będzie dostępny dla uczestników online.

Zgodnie z uchwałą nr 282/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20.07.2016 r.. ukończenie studiów podyplomowych daje także 20 punktów szkoleniowych.


MATERIAŁY I PREZENTACJE ZE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Komplet materiałów będzie dostępny dla uczestników online.


PROGRAM I WYKŁADOWCY

Zajęcia będą dotyczyć aktualnych zagadnień z zakresu postępowania karnego oraz innych postępowań represyjnych (wykroczeniowego, nieletnich, o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych).

Wykładowcami na Studiach są nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ, ale także inni wybitni specjaliści z innych polskich uniwersytetów i szkół wyżśzych a także znakomici praktycy, w tym sędziowie SN oraz sędziowie TK w stanie spoczynku, a także adwokaci i radcy prawni.
Ramowy program: icon.pdf_small Program studiów

Szczegółowy lista wykładowców: icon.pdf_smallWykładowcy


CZAS I MIEJSCE

Zajęcia będą odbywać się w czasie 10 zjazdów odbywających się w rytmie sobotnio-niedzielnym.
Inauguracja studiów odbędzie się w październiku 2018 r., zaś zakończenie studiów i uroczyste wręczenie dyplomów zaplanowano na czerwiec 2019 r.


ZGŁOSZENIA

Aby się zapisać wystarczy wypełnić google_logo1600FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Po zakwalifikowaniu konieczne będzie dostarczenie stosowanych dokumentów na adres:

mgr Marzenna Szwiec
Sekretariat Studiów Podyplomowych Procesu Karnego
Katedra Postępowania Karnego UJ
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków


LIMIT

Uruchomienie zajęć może nastąpić, jeśli zgłosi się nie mniej niż 30 słuchaczy. W nadchodzącym roku akademickim jesteśmy w stanie przyjąć nie więcej niż 70 słuchaczy.


KOSZT

Koszt udziału słuchacza wynosi 2750 zł. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość płatności tej sumy w ratach. Płatność nastąpi na numer konta bankowego podanego każdemu słuchaczowi indywidualnie – po uruchomieniu studiów.


DODATKOWE INFORMACJE

Informacji udziela także Sekretarz Studiów – dr Paweł Czarneckipawellas@op.pl).

Poniżej znajdziesz:

Strona edycji 2015-2016

Strona wcześniejszych edycji

Zdjęcia z zakończenia edycji 2015-16