VII Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2018

 pkwws

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem:

„Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?” 

odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. (piątek-niedziela) w Krakowie – Nowej Hucie.
Jak co roku, w imieniu Komitetu Naukowego zachęcam do udziału wszystkich, przede wszystkim doktorantów i magistrantów oraz młodych praktyków zainteresowanych problematyką  pokrzywdzonego. Teksty o objętości od 0,5 do 0,8 arkusza (20-32 tysięcy znaków, łącznie ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów) proszę nadsyłać do 15 grudnia 2017 r. na adres emailowy,

skk.kpk.uj@o2.pl  

Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie nadesłane teksty będą poddane procedurze double-blind-review. Na tej podstawie zostaną wybrane najlepsze do zaprezentowania na konferencji. Będziemy przestrzegać wymogu związku nadesłanego tekstu z tematem konferencji.

Niektóre spośród zaprezentowanych tekstów będą skierowane do publikacji w monografii, która ukaże się w serii wydawniczej obejmującej wybrane teksty dyskutowane na poprzednich Studenckich Konferencjach Karnoprocesowych. Ich autorzy będą mieli jeszcze czas po marcowej konferencji na dokonanie zmian uwzględniających dyskusję, która zapewne się na konferencji wywiąże a także uwagi recenzentów i redaktora naukowego całej książki.

Każdy tekst powinien znajdować się w pliku, którego tytuł powinien odpowiadać tytułowi artykułu lub jego kilku pierwszym wyrazom. Ani w tekście pliku ani w metryczce nie powinno być danych identyfikujących autora/autorkę (w samym mailu – tak).

Nadsyłając tekst każdy powinien podać (w tekście maila)

  1. Tytuł artykułu
  2. Imię i nazwisko
  3. Afiliację (asystent UG, aplikant adwokacki ORA w Kielcach, student IV roku prawa UMK w Toruniu, doktorant UJ, prokurator PO w Łodzi)
  4. Ośrodek (miasto, w którym mieszka lub najsilniej jest związany zawodowo, mogą być dwa, np. Wrocław/Kraków)
  5. Adres email do korespondencji (jeśli inny, niz ten, z którego wysłano)
  6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji i ewentualnej publikacji

Ze względów organizacyjnych jest możliwa niewielka korekta terminu konferencji.

Tak było na szóstej konferencji, która odbyła się w Krakowie w marcu 2017 r. 

Tak zaś – na piątej konferencji, w Wiśle w marcu 2016 r.: 

Tak było w roku 2015 w Krakowie: 

Tak w roku 2014 w Krakowie: 

A tak – w 2013 w Wiśle: 

Przegląd konferencji katedralnych

Informacja o programie badawczym prowadzonym w Katedrze 


Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net