Zasady odpowiadania na korespondencję mailową

4082588-bureaucracySzanowni Państwo,
jak co roku, uprzejmie przypominamy, że staramy się możliwie szybko odpowiadać na kierowaną do nas korespondencję mailową, z wyjątkiem jednak zapytań, wniosków i próśb bezprzedmiotowych lub zmierzających do obejścia regulaminu studiów lub regulaminu przedmiotu, na przykład o „przywrócenie terminu”, „wcześniejsze sprawdzenie”, „dodatkowe dopytanie”, wyznaczenie terminu poza terminami ogłoszonymi (w szczególności po ostatnim terminie wrześniowym) itp. Taką korespondencję zmuszeni jesteśmy pozostawiać zasadniczo bez odpowiedzi.