Adam Dyrda stypendystą Fulbrighta

18.08.2019

Dr hab. Adam Dyrda zdobył stypendium Komisji Fulbrighta na pobyt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine (USA) w pierwszej połowie 2020 roku, gdzie będzie prowadził badania pod okiem prof. Margaret Gilbert.

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje na temat stypendium i realizowanego przez A. Dyrdę projektu na stronie Komisji Fulbrighta.