Maciej Próchnicki

Absolwent prawa UJ (2016)

Magdalena Latacz

Absolwentka prawa UJ (2016)

Jakub Kret

Absolwent prawa UJ (2016)

Piotr Bystranowski

Magister prawa, licencjat z filozofii

European Master in Law and Economics (2016; Bologna, Hamburg, Haifa)

Izabela Skoczeń

Magister prawa (2014), doktorantka w Katedrze Teorii Prawa

Maciej Juzaszek

Łukasz Necio

Filip Gołba

Absolwent prawa UJ (2012)

Paweł Banaś

Absolwent prawa UJ (2011)

Oskar Pogorzelski

Absolwent prawa UJ. Student filozofii UJ. Ekspert z zakresu nielingwistycznej koncepcji normy prawnej.

Maksymilan Szeląg-Dylewski

Absolwent prawa UJ. Członek centrum ARS.

Dobrochna Minich

Magister prawa (2009) oraz politologii (2010). Obecnie doktorantka w Katedrze Teorii Prawa.