News

M. Próchnicki i Sz. Mazurkiewicz z Etuidami NCN!

Doktoranci Katedry, mgr Maciej Próchnicki i mgr Szymon Mazurkiewicz otrzymali stypendia…

show article

Adam Dyrda stypendystą Fulbrighta

Dr hab. Adam Dyrda zdobył stypendium Komisji Fulbrighta na pobyt na…

show article

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko „Asystenta (post-doc)”

W dniu 17 czerwca 2019 r. zebrała się komisja powołana dla…

show article

Adam Dyrda laureatem nagrody Państwa i Prawa

Mamy przyjemność poinformować, że rozprawa habilitacyjna Adama Dyrdy pt. “Spory teoretyczne…

show article

Go to course:

Find

Our employees:

View All

Our doctoral students:

View All