Izabela Skoczeń,

Duty hours:

Contact:

Izabela.skoczen@uj.edu.pl izaskoczen@gmail.com
Absolwentka prawa (2014). W 2017 roku obroniła doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy „Implicatures within the legal language”. Laureatka stypendium “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016) oraz “Diamentowego grantu” (2013). Obecnie realizuje projekt badawczy “Preludium” przyznany przez Narodowe Centrum Nauki p.t. “Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa” oraz przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny filozofii języka w Instytucie Filozofii UJ.