Izabela Skoczeń,

Duty hours:

Contact:

Izabela.skoczen@uj.edu.pl izaskoczen@gmail.com
For an English version click here Absolwentka prawa (2014). W 2017 roku obroniła doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy „Implicatures within the legal language”. Laureatka stypendium “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016) oraz “Diamentowego grantu” (2013). Obecnie realizuje projekt badawczy “Preludium” przyznany przez Narodowe Centrum Nauki p.t. “Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa” oraz przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny filozofii języka w Instytucie Filozofii UJ. W roku akademickim 2013/2014 była członkiem drużyny UJ w międzynarodowym konkursie arbitrażowym Vis Moot odbywającym się na Uniwersytecie Wiedeńskim.