Izabela Skoczeń, dr

Godziny dyżurów:

środa 11.30-12.30 p.304, Pałac Larischa (Bracka 12) Przed przyjściem proszę przesłać e-mail (ze wskazaniem typu sprawy do załatwienia)

Kontakt:

Izabela.skoczen@uj.edu.pl izaskoczen@gmail.com
Absolwentka prawa (2014). W 2017 roku obroniła doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy „Implicatures within the legal language”. Laureatka stypendium “Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016) oraz “Diamentowego grantu” (2013). Obecnie realizuje projekt badawczy “Preludium” przyznany przez Narodowe Centrum Nauki p.t. “Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa” oraz przygotowuje rozprawę doktorską z dziedziny filozofii języka w Instytucie Filozofii UJ.

Projekty badawcze

 1. 2016 – kierownik grantu NCN “Preludium’ pt. ‘Implikatury skalarne w kontekstach prawnych i prawniczych – studium z eksperymentalnej filozofii prawa”
 2. 2016 – stypendium “START” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 3. 2013 – Laureatka Programu Diamentowy Grant, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. “Pragmatyka języka prawnego i prawniczego”

Publikacje

 1. „Law, Language and Their Influence on Cognition” w “Argumentation 2011, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Conference Proceedings”, Brno 2011, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-5579-7, 14 stron (109-123)
 2. “Prawno-kulturowe aspekty języka” w “Prawo a kultura – kultura a prawo”, Kraków 2011, AT wydawnictwo, ISBN 978-83-61026-82-2, 16 stron (221-237)
 3. „How to reach a compromise on compromise?” w “Argumentation 2012, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Conference Proceedings”, Brno 2012, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-5948-1, 8 stron (127-135)
 4. Sprawozdanie: Mgr Paweł BANAŚ, Mgr Bartosz JANIK, Izabela SKOCZEŃ The Many Faces of Contemporary Philosophy and Theory of Law – konferencja z okazji dziesięciolecia Sekcji Filozofii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w czasopiśmie naukowym „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, Kraków, 23–24 marca 2013 r. , numer 1(6)/2013, 3 strony (132-135)
 5. „Why do Pragmatics matter in the Legal Framework?” w “Argumentation 2013, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, Conference Proceedings”, Brno 2013, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-6410-2, 14 stron (51-65)
 6. “Implicatures within the legal context – a rule-based analysis of the possible content of conversational maxims in law.” w “Problems of Normativity, Rules and Rule-Following”, Springer, November 2014, ISBN-10: 3319093746, ISBN-13: 978-3319093741, 12 stron (351-363)
 7. ‘Marmor kontra Kelsen – czyli kto, kogo i dlaczego próbuje zredukować?’ w ‘Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych’, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Jurysprudencja 3/2014, ISBN 978-83-7969-149-4, 10 stron (91-101)
 8. ‘Problematyka lingwistycznej refleksyjności a problem ekshortatyw w ujęciu Andreia Marmora’ w ‘Refleksyjność w prawie – konteksty i zastosowania’, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2015, ISBN 978-83-235-2016-0, 24 strony (135-159)
 9. ‘Minimal Semantics and Legal Interpretation’ w International Journal for the Semiotics of Law, Springer 2015, DOI: 10.1007/s11196-015-9448-3, 19 stron (615-633)
 10. „Thick concepts, implicatures and the nature of law” w „Argumentation 2015, International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law” red. M. Klusonova et al., Brno 2015, Masaryk University, Muni Press, ISBN 978-80-210-7970-0, 20 stron (26-46)
 11. “Granica pomiędzy semantyką a pragmatyką języka prawnego” w Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 1(23), red. M. Dybowski, J. Malczewski ISSN 1689-9601, 12 stron (3-15)
 12. “Czy modny i sprawiedliwy mogą mieć ze sobą coś wspólnego? – czyli kilka słów o thick terms, thick concepts oraz thick properties”, Archiwum Filozofii Prawa I Filozofii Społecznej, numer 1(12)/2016, ISSN 2082-3304, 9 stron (55-64)
 13. „Zasada strategiczna i maksyma selektywności – nowe spojrzenie na implikatury Grice’owskie w prawie”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, numer 1(14)/2017, ISSN 2082-3304, 10 stron (115-125)
 14. 14. „Rozstrzyganie sporów w oparciu o zasady dobra i słuszności versus orzekanie w „trudnych przypadkach” w świetle współczesnych koncepcji metaetycznych”, Avant. Pismo awangardy Filozoficzno-Naukowej, numer 1(9)/2018, ISSN 2082-6710, 20 stron (91-110)
 15. przyjęte do druku: ‘Is a legal implicature in the eye of its beholder?’, w Language and Legal Interpretation in International Law, Oxford University Press
 16. książka przyjęta do druku: ‘Implicatures within legal language’, w Springer Law and Philosophy Library

Prowadzone zajęcia

 1. Ćwiczenia “Wstęp do prawoznawstwa” dla kierunku Administracja na WPiA UJ
 2. Ćwiczenia “Logika dla prawników” dla kierunku Prawo na WPiA UJ