• Kurs na aplikacje prawnicze 2014

  herb2

  ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2015!

  POCZĄTEK REJESTRACJI - 3 LISTOPAD 2014

   

 • W 2012 absolwenci UJ dominowali (...) pomyślnymi wynikami konkursu na aplikację ogólną(57 osób, tj. 28,5 proc. ogółu przyjętych)

  Nie dziwi mnie, że to właśnie absolwenci UJ są najliczniejszą grupą aplikantów –
  mówi „Rzeczpospolitej" sędzia Rafał Dzyr, zastępca dyrektora KSSiP
  do spraw aplikacji. Jako powód podaje doskonałe przygotowanie
  kandydatów do drugiego etapu konkursu, tj. rozwiązywania kazusów.  (kliknij TUTAJ aby przeczytać artykuł)

 • Nie miałeś kazusów na studiach?

  Chcesz się nauczyć rozwiazywać je lepiej?

  Ponad 1/4 wszystkich osób które dostały się w 2011 roku na aplikację ogólną kończyła Uniwersytet Jagielloński

  UCZELNIA

  LICZBA PRZYJĘTYCH NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ W 2011 

  Uniwersytet Jagielloński

  52

  Uniwersytet Warszawski

  24

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  21


  Kliknij TUTAJ aby zobaczyć pełen ranking uczelni 

 • Gazeta Prawna
 • Prawo 1Administacja 1
 • UJ ma najlepsze wyniki na aplikację ogólną
 • Uczący się rozwiązywać kazusy na Uniwersytecie JAgiellońskim mają ponad 2 razy większe szanse na aplikaję ogólną
 • Wg sprawozdania Ministerstwa Sprawiedliwości absolwenci UJ również najlepiej zdali egzaminy na na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną w 2011 r.
 • Po raz kolejny w 2012 WPiA UJ otrzymał od Gazety Prawnej zaszczytny tytuł najlepszego Wydziału Prawa i Administracji w Polsce.
 • Jak jedyna uczelnia w Polsce zarówno kierunek prawo jak i kierunek administracja prowadzone na naszym Wydziale otrzymały wyróżnienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących i najlepszych kierunków studiów w Polsce.
Witamy na stronie Kursu przygotowawczego na aplikacje prawnicze. Zapraszamy do uczestnictwa w jego trzeciej edycji. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na aplikacje prawnicze. Wymogi egzaminacyjne stawiane przed kandydatami powodują, iż oprócz wiedzy dotyczącej przepisów prawnych powinni oni umieć rozwiązywać określone typy zadań. W szczególności powinni potrafić posługiwać się argumentacją prawniczą podczas rozwiązywania kazusów, jak również rozwiązywać zadania testowe. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UJ daje możliwość nabycia takich umiejętności, jak również wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych dotyczących najbardziej kontrowersyjnych zagadnień będących przedmiotem egzaminu konkursowego na aplikację. Od wprowadzenia nowych form egzaminów na aplikacje prawnicze absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego osiągają w nich najlepsze wyniki w Polsce zaróno na aplikację ogólna jak i na aplikcje koropracyjne co jest związane ze sposobem prowadzenia zajęć na Wydziale Prawa i Administracji, w szczególności uczenia przedmiotów dogmatycznych w oparciu o rozwiązywanie kazusów.  

Zajęcia będą prowadzone w profilowanych grupach. W zależności od wyboru aplikacji przez uczestnika, dla każdej z grup został ułożony odrębny program oparty o ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości zagadnienia egzaminacyjne. Szczegóły w dziale Formy zajęć.
Planowane jest uruchomienie co najmniej dwóch 25 osobowych (maksymalnie 30 osób) grup:
- grupa Aplikacja Ogólna (AO)
- grupa Aplikacja Adwokacko-Radcowska (AAR) - także kandydaci na aplikację notorialną

 

KLIKNIJ NA WYBRANEJ KATEGORII ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 

PROGRAM KURSU

FORMY ZAJĘĆ

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

KADRA