• Kompleksowe ujęcie zawiłych relacji prawa i medycyny

    Kompleksowe ujęcie zawiłych relacji prawa i medycyny

    Interdyscyplinarne i praktyczne podejście do zagadnień prawa medycznego i bioetyki.

Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Katedrę Prawa karnego oraz działający w ramach Katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego już od 2009 roku. Stanowią one odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony zarówno prawników, jak i pracowników ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych, prawami i obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów został również wzbogacony o problematykę zagadnień bioetycznych, a także kwestie prawne związane m.in. z medycznie wspomaganą prokreacją, genetyką czy telemedycyną.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum UJ, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji publicznej. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia