• Studia Podyplomowe

   

  "Prawo Medyczne i Bioetyka"

   

  Wydział Prawa i Administracji UJ  ZAPRSZAMY NA EDYCJĘ 2015/2016

  POCZĄTEK REJESTRACJI - MARZEC 2015

   

 • W programie studiów m.in.:


  • organizacja i zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • prawa pacjenta
  • umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • odpowiedzialność cywilna i karna w medycynie

  Zobacz informacje o naborze 2014Zapisz się!

 • Tematyka zajęć to m.in.:


  • kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
  • odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych
  • odpowiedzialność karna za tzw. błąd medyczny
  • prawne aspekty procedury in vitro

  Zobacz informacje o naborze 2014Zapisz się!

Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego. Stanowią one odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony prawników oraz pracowników ochrony zdrowia, szczególnie osób wykonujących zawody medyczne. Celem studiów jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, praw i obowiązków pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasad ich odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. Program studiów został również wzbogacony o problematykę zagadnień bioetycznych m.in. w związku z toczącą się w opinii publicznej dyskusją dotyczącą procedury in vitro, macierzyństwa zastępczego czy testamentów życia.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum UJ, ale także sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Najwyższego, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, eksperci z Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Trybunału Konstytucyjnego, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy podmiotów leczniczych i praktykujący lekarze. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.