Newsletter


Dodaj swój adres e-mail, aby otrzymywać wiadomości bezpośrednio do skrzynki pocztowej!

Aktualności

OKSPO

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły: Szkoła Prawa Amerykańskiego, Szkoła Prawa Francuskiego, Szkoła Prawa Austriackiego, Szkoła Prawa Niemieckiego oraz Szkoła Prawa Ukraińskiego.

Szkoły prawa polskiego dla studentów zagranicznych