LL.M. Program in American Law

Co to jest LL.M?

 

LL.M. jest międzynarodowo uznawanym prawniczym tytułem naukowym i zawodowym. Uzyskanie tego tytułu możliwe jest po odbyciu całorocznych studiów podyplomowych.

 

Co daje Program LL.M. oferowany przez CUA?

 

Adresatami oferty są prawnicy, których kariera wymaga styczności z prawem anglosaskim oraz umiejętności pracy nad anglojęzycznym tekstem prawnym. Program zawiera wprowadzenie do podstawowych instytucji prawa Stanów Zjednoczonych na tle porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego i handlowego.

Pozostałe, szczegółowe informacje o programie LLM znajdą Państwo tutaj:

http://www.law.edu/ju-llm/home.cfm

okspo@uj.edu.pl