Szkoła Prawa Austriackiego

Szkoła Prawa Austriackiego oferuje studentom oraz absolwentom wydziałów prawa możliwość zapoznania się z austriackim porządkiem prawnym z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i wpływu prawa europejskiego na prawo krajowe austriackie i polskie. Zajęcia w Szkole prowadzone są przez profesorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Aby zostać studentem Szkoły należy mieć zaliczony egzamin z przedmiotu „Prawniczy język niemiecki” lub zdać wewnętrzny egzamin z tego języka. Zajęcia Szkoły odbywają się w drugim semestrze i składają się z 6 trzydniowych kursów obejmujących następujące zagadnienia: wprowadzenie do poszczególnych dziedzin prawa austriackiego i prawa europejskiego  prawo konstytucyjne, prawo pracy , prawo cywilne, prawo ubezpieczeń i bankowe, prawo konkurencji, prawo handlowe, postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawa karnego gospodarcze i postępowanie karne. Każdy kurs zakończony jest egzaminem pisemnym.

+48 12 6631946,
+48124220908

ul. Bracka 12, 31-005 Kraków

okspo@uj.edu.pl