Szkoła Prawa Francuskiego

Szkoła Prawa Francuskiego została założona w 2000 r. przez prof. Michela Pertué i prof. Krzysztofa Wojtyczka. Działa ona w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie. W ramach Szkoły funkcjonują dwa programy nauczania: Kurs Wprowadzający oraz program Master en droit privé. Celem pierwszego z nich jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu francuskiego języka prawniczego oraz podstawowych informacji o systemie prawa francuskiego. Celem drugiego z programów jest pogłębienie wiedzy z zakresu międzynarodowego i francuskiego prawa prywatnego. Program kończy się uzyskaniem francuskiego odpowiednika tytułu magistra (Master).

Poza działalnością dydaktyczną Szkoła organizuje wykłady gościnne prawników francuskojęzycznych i konferencje naukowe, jak również uczestniczy w przygotowaniu publikacji naukowych.

Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Prawa i Administracji
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych 
Szkoła Prawa Francuskiego 
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
+48 12 422 09 08
okspo@uj.edu.pl
koordynator.programyfrancuskie@gmail.com

Osoby prowadzące Szkołę Prawa Francuskiego

Strona francuska

Strona polska

Prof. Jacques Leroy

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania

 

Kierownik programu Master prawa prywatnego

Dr Piotr Szwedo

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. Programów Francuskich

 

Mateusz Gędźba

Koordynator Programów Francuskich

 

Julianna Kobierzyńska

Sekretariat w Krakowie

okspo@uj.edu.pl
  • Francuski język prawniczy
  • Instytucje polityczne
  • Prawo administracyjne cz. 2
  • Prawo administracyjne część 1
  • Prawo gospodarcze część 1
  • Prawo gospodarcze część 2
  • Prawo prywatne część 1
  • Prawo prywatne część 2
  • Wstęp do prawa francuskiego