Szkoła Prawa Niemieckiego

Program studiów Szkoły Prawa Niemieckiego podzielony jest na cztery semestry, z czego dwa odbywają się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dwa na niemieckim uniwersytecie partnerskim:

  • W pierwszym semestrze słuchacze SPN biorą udział w kursie prawniczego języka niemieckiego.
  • W drugim semestrze słuchacze SPN uczęszczają na kurs prawa niemieckiego, prowadzony przez profesorów z uniwersytetów Ruprechta Karola w Heidelbergu i Johannesa Gutenberga w Moguncji. Kurs oferuje 12 wykładów obejmującychwstęp do istotnych działów prawa niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na prawo cywilne. Wiedza uzyskana na wykładach jest powtarzana i pogłębiana na ćwiczeniach oraz sprawdzana podczas kolokwiów, ocenianych przez niemieckich profesorów w skali niemieckiej. Drugi semestr kursu kończy się egzaminami ustnymi oraz uroczystym wręczeniem dyplomów.
  • W ramach trzeciego semestru absolwenci kursu prawa niemieckiego  - po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce - mają możliwość kontynuowania nauki w formie skróconego programu LL.M.  „Prawo w Niemczech” na uniwersytetach w Moguncji i Heidelbergu. W ciągu jednego semestru uczęszczają na wykłady i ćwiczenia z niemieckimi studentami.
  • W trakcie czwartego semestru studenci przygotowują pracę magisterską pod opieką niemieckiego promotora. Po obronie pracy absolwenci uzyskują niemiecki dyplom LL.M.

Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie

ul. Gołębia 9, PL-31-007 Kraków

tel./fax +48-12 421 45 64,
tel. 12 663 12 13

Pełnomocnik Dziekana ds SPN: Dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ 

Osoby kontaktowe SPN: 
mgr Aleksandra Romanowska
Ass. iur. Przemysław Roguski, Mag. iur. (lektor DAAD na WPiA UJ)

Mail: spn@uj.edu.pl

www.law.uj.edu.pl/~spn

 

spn@uj.edu.pl
  • Prawniczy język niemiecki
  • Wstęp do prawa niemieckiego