Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie

Szkoły Polskiego i Europejskiego Prawa na Ukrainie

LWÓW. W roku akademickim 2007/2008 nawiązana została współpraca z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego. Wykłady w Szkole prowadzone są w języku polskim przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz zaproszonych wykładowców z innych ośrodków akademickich Polski i Europy. Pełny cykl zajęć Szkoły, składający się z kursu prawniczego języka polskiego oraz wykładów z przedmiotów prawniczych, trwa jeden rok akademicki. Studenci poznają wybrane gałęzie prawa polskiego i europejskiego.

TARNOPOL. Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu prowadzona jest już od roku 1999 według zasad podobnych do schematu działania Szkoły we Lwowie. Specyfiką Szkoły w Tarnopolu jest uczestnictwo w niej nie tylko studentów prawa, ale także studentów kierunków ekonomicznych.

 

Część wspólna Szkół we Lwowie i w Tarnopolu.
Na zakończenie każdej edycji obu Szkół organizowane jest w Polsce seminarium, na którym studenci przedstawiają w języku polskim referaty przygotowywane w czasie trwania kursów. Dzięki uczestnictwu studentów kierunków ekonomicznych z Tarnopola, seminaria obejmują z reguły także zagadnienia wykraczające poza ściśle rozumianą problematykę prawną, odnosząc się do ekonomicznego kontekstu omawianego tematu. Referaty prezentowane na seminarium umożliwiają uzyskanie ogólnych informacji o kulturze prawnej Ukrainy i praktycznych stosowanych tam rozwiązaniach.

Dla najlepszych studentów organizowane są praktyki zawodowe w Polsce, dające możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nawiązane kontakty i umiejętności sprawiają, że absolwenci Szkoły stają się atrakcyjnymi pracownikami na rynku ukraińskim, a także polskim.

okspo@uj.edu.pl
0048 (12)422 09 08
ul. Bracka 12
31-005 Kraków

okspo@uj.edu.pl