Szkoła Prawa Ukraińskiego

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ od roku akademickiego 2010/11 działa Szkoła Prawa Ukraińskiego, która obejmuje następujące przedmioty:


1. Prawniczy język ukraiński (semestr zimowy),

- 2 ECTS, 40 godz. – autorski kurs – 10 іntensywnych spotkań,

- zaliczenie uprawnia do udziału w zajęciach ze „Wstępu do prawa ukraińskiego”

2. Wstęp do prawa ukraińskiego (semestr letni).

- Wstęp do 6 gałęzi ukraiskiego prawa,

- 60 godz. wykładów z profesorami z uczelni partnerskich, 

- zajęcia odbywają się w piątki i soboty,

- bardzo dobre przygotowanie do stypendium w Kijowie

Dodatkowe możliwości:

- wizyta studyjna na Ukrainę,

- międyznarodowe konferencje.

- zaliczenie Szkoły jako części LL.M.


Wykładowcy ukraińskiego prawa, to pracownicy naukowi naszych partnerskich uczelni w Kijowie (NaUKMA) oraz we Lwowie (LNU).

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/index.php

http://law.lnu.edu.ua/

Szkoła Prawa Ukraińskiego
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych (OKSPO)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Bracka 12, PL 31-007 Kraków
(pokój 205-206)

tel./fax +48-12 422 09 08,
tel. 12 422 10 33 wew. 1945, 1946, 1947


Koordynator SPU: mgr Aleksander Wróbel

spu.wpia@uj.edu.pl
  • Prawniczy język ukraiński (semestr zimowy)
  • Wstęp do prawa ukraińskiego (semestr letni)