• Prawo karne w przyszłości

  Prawo karne w przyszłości

  Nowe typy przestępstw, problem bitcoinów, hacking, ochrona danych w procesie karnym, nowe sposoby prawnokarnej reakcji na przestępstwa.
 • Kierunki reformy prawa karnego materialnego i procesowego

  Kierunki reformy prawa karnego materialnego i procesowego

  aktualne prace legislacyjne , stanowiska ekspertów i analiza potrzeb nowelizacji prawa.
 • Europeizacja prawa karnego.

  Europeizacja prawa karnego.

  Regulacje UE dotyczące prawa karnego, orzecznictwo ETPC i TS UE w sprawach karnych.
 • Prawo karne wykonawcze

  Prawo karne wykonawcze

  aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej
 • ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 2018/2019

  W programie studiów m.in.:
  • kierunki reformy prawa karnego materialnego i procesowego
  • nowy model kary łącznej i wyroku łącznego
  • prokonstytucyjna wykładnia w prawie karnym - warunki i ograniczenia
  • przestępczość w Internecie
  • Praktyczne ujęcie obiektywnego przypisania skutku
  • nowe typy czynów zabronionych
  • postępowanie odwoławcze, nadzzwyczajne środki zaskarżenia
  • Wymiar sprawiedliwości w krainie Internetu – problemy i spory interpretacyjne z wiązane z cyberprzestępczością
  • wybrane zagadnienia dowodów, dowody prywatne, zakazy dowodowe
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  • najstarsza uczelnia wyższa w Polsce
  • najlepszy wydział prawa w kraju*
  • bogate doświadczenie dydaktyczne
  • wykwalifikowana kadra naukowa
  • wieloletnie doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych z prawa karnego materialnego i procesowego


  * wg rankingów Perspektywy 2016 oraz Dziennika Gazety Prawnej 2016
 • KRAKÓW

  Kraków to jedno z najpiękniejszych polskich miast, z tradycją sięgającą ponad 1000 lat wstecz. Każdy, kto był chociaż raz w tym mieście nie zapomni wrażenia, jakie zostawia tamtejszy klimat starych murów zamkowych, wzgórze na Wawelu z jaskinią smoka, rozciągające się tuż nad leniwie płynącą Wisłą, urokliwy rynek z przepięknym Kościołem Mariackim i mnóstwo zadbanej zieleni. Trudno mówić o zabytkach Krakowa, gdyż prawie całe miasto jest jednym wielkim zabytkiem.

Studia podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego. Stanowią one odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie następują już od wielu lat w tej dyscyplinie prawa, co bezpośrednio związane jest ze zmianami, jakie następują w obrazie przestępczości i pojawiającymi się nowymi typami czynów karalnych, europeizacją prawa karnego, zmianami w sposobie wykładni i rozwojem prawa sądowego, coraz bogatszym orzecznictwem w sprawach karnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego oraz rozwojem pozakodeksowego prawa karnego.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują wszakże nie tylko pracownicy skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy eksperci z Biura Analiz Sejmowych, Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

O STUDIACH

O STUDIACH

Zobacz informacje o studiach
KADRA

KADRA

Zobacz kadrę wykładowców
HARMONOGRAM

HARMONOGRAM

Zobacz harmonogram zjazdów
TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów
NABÓR

NABÓR

Zobacz informacje o naborze
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zapisz się na studia