Zjazd 1 - 24-25 września 2016

Sobota

 1. Refleksje nad stanem prawa karnego
 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy
 3. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. I
 4. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. II

Niedziela

 1. Zakazy dowodowe, cz. I
 2. Zakazy dowodowe, cz. II

Zjazd 2 - 22-23 października 2016

Sobota

 1. Tendencje rozwojowe w zakresie prawa karnego materialnego
 2. Zakazy dowodowe
 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w sprawach karnych
 4. Instytucjonalne uwarunkowania zmian w procesie karnym

Niedziela

 1. Ochrona informacji niejawnych w postępowaniu karnym, cz. I
 2. Ochrona informacji niejawnych w postępowaniu karnym, cz. I I

Zjazd 3 - 5-6 listoapda 2016

Sobota

 1. Zagadnienia postępowania przygotowawczego, cz. I
 2. Zagadnienia postępowania przygotowawczego, cz. II
 3. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. I
 4. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. II

Niedziela

 1. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. III
 2. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. IV

Zjazd 4 - 26-27 listopada 2016

Sobota

 1. Prawo karne materialne i procesowe w najnowszym orzecznictwie ETPCz I TSUE, cz. I
 2. Prawo karne materialne i procesowe w najnowszym orzecznictwie ETPCz I TSUE, cz. II
 3. Wykładnia w prawie karnym, Prawo intertemporalne

Niedziela

 1. Grzywna, ograniczenie wolności, środki kompensacyjne, cz. I
 2. Grzywna, ograniczenie wolności, środki kompensacyjne, cz. II

Zjazd 5 - 5-6 grudnia 2016

Sobota

 1. Postepowanie przed sądem I instancji, cz. I
 2. Postepowanie przed sądem I instancji, cz. II
 3. Postepowanie przed sądem I instancji, cz. III
 4. Zagadnienia prawa dowodowego

Niedziela

 1. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. I
 2. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. II

Zjazd 6 - 21-22 stycznia 2017

Sobota

 1. Prawo karne w Internecie, cz. I
 2. Prawo karne w Internecie, cz. II
 3. Mediacja w sprawach karnych i w postępowaniu w sprawach nieletnich
 4. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Niedziela

 1. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. I
 2. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. II

Zjazd 7 - 11-12 luty 2017

Sobota

 1. Proces karny po zmianach, cz. I
 2. Proces karny po zmianach, cz. II
 3. Proces karny po zmianach, cz. III
 4. Proces karny po zmianach, cz. IV

Niedziela

 1. Postępowanie przed Sądem II instancji, cz. I
 2. Postępowanie przed Sądem II instancji, cz. II

Zjazd 8 - 11-12 marca 2017

Sobota

 1. Środki probacyjne po zmianach, cz. I
 2. Środki probacyjne po zmianach, cz. II
 3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, cz. I
 4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, cz. II

Niedziela

 1. Środki karne, przepadek
 2. Ochrona prywatności

Zjazd 9 - 1-2 kwietnia 2017

Sobota

 1. Kara łączna, cz. I
 2. Kara łączna, cz. II
 3. Środki zapobiegawcze, cz. I
 4. Środki zapobiegawcze, cz. II

Niedziela

 1. Środki zapobiegawcze, cz. III
 2. Prawo karne w Internecie, cz. I
 3. Prawo karne w Internecie, cz. II

Zjazd 10 - 27-28 maja 2017

Sobota

 1. Postępowania szczególne, cz. I
 2. Postępowania szczególne, cz. II
 3. Czynności operacyjne, cz. I
 4. Czynności operacyjne, cz. II

Niedziela

 1. Przestępstwa narkotykowe
 2. Dowody elektroniczne

Zjazd 11 - 10-11 czerwca 2017

Sobota

 1. Przestępstwa seksualne, cz. I
 2. Przestępstwa seksualne, cz. II
 3. Aktualne orzecznictwo SN w sprawach karnych, cz. I
 4. Aktualne orzecznictwo SN w sprawach karnych, cz. II

Niedziela

 1. Zasady sądowego wymiaru kary, cz. I
 2. Zasady sądowego wymiaru kary, cz. II

Zjazd 12 - 9-10 września 2017

Sobota

 1. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. I
 2. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. II
 3. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. III
 4. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. IV

Niedziela

 1. Zmiany w prawie karnym materialnym, cz. I
 2. Zmiany w prawie karnym materialnym, cz. II

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2018/2019

 • Sobota

  1. Prawo karne w Internecie, cz. I
  2. Prawo karne w Internecie, cz. II
  3. Mediacja w sprawach karnych i w postępowaniu w sprawach nieletnich
  4. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

  Niedziela

  1. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. I
  2. Obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym, cz. II
 • Sobota

  1. Proces karny po zmianach, cz. I
  2. Proces karny po zmianach, cz. II
  3. Proces karny po zmianach, cz. III
  4. Proces karny po zmianach, cz. IV

  Niedziela

  1. Postępowanie przed Sądem II instancji, cz. I
  2. Postępowanie przed Sądem II instancji, cz. II
 • Sobota

  1. Środki probacyjne po zmianach, cz. I
  2. Środki probacyjne po zmianach, cz. II
  3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, cz. I
  4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, cz. II

  Niedziela

  1. Środki karne, przepadek
  2. Ochrona prywatności
 • Sobota

  1. Kara łączna, cz. I
  2. Kara łączna, cz. II
  3. Środki zapobiegawcze, cz. I
  4. Środki zapobiegawcze, cz. II

  Niedziela

  1. Środki zapobiegawcze, cz. III
  2. Prawo karne w Internecie, cz. I
  3. Prawo karne w Internecie, cz. II
 • Sobota

  1. Postępowania szczególne, cz. I
  2. Postępowania szczególne, cz. II
  3. Czynności operacyjne, cz. I
  4. Czynności operacyjne, cz. II

  Niedziela

  1. Przestępstwa narkotykowe
  2. Dowody elektroniczne
 • Sobota

  1. Przestępstwa seksualne, cz. I
  2. Przestępstwa seksualne, cz. II
  3. Aktualne orzecznictwo SN w sprawach karnych, cz. I
  4. Aktualne orzecznictwo SN w sprawach karnych, cz. II

  Niedziela

  1. Zasady sądowego wymiaru kary, cz. I
  2. Zasady sądowego wymiaru kary, cz. II
 • Sobota

  1. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. I
  2. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. II
  3. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. III
  4. Aktualne problemy wykładni i stosowania instytucji prawa karnego wykonawczego w praktyce sądowej, cz. IV

  Niedziela

  1. Zmiany w prawie karnym materialnym, cz. I
  2. Zmiany w prawie karnym materialnym, cz. II
 • Sobota

  1. Refleksje nad stanem prawa karnego
  2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy
  3. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. I
  4. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. II

  Niedziela

  1. Zakazy dowodowe, cz. I
  2. Zakazy dowodowe, cz. II
 • Sobota

  1. Tendencje rozwojowe w zakresie prawa karnego materialnego
  2. Zakazy dowodowe
  3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w sprawach karnych
  4. Instytucjonalne uwarunkowania zmian w procesie karnym

  Niedziela

  1. Ochrona informacji niejawnych w postępowaniu karnym, cz. I
  2. Ochrona informacji niejawnych w postępowaniu karnym, cz. I I
 • Sobota

  1. Zagadnienia postępowania przygotowawczego, cz. I
  2. Zagadnienia postępowania przygotowawczego, cz. II
  3. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. I
  4. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. II

  Niedziela

  1. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. III
  2. Międzynarodowy obrót w sprawach karnych, cz. IV
 • Sobota

  1. Postepowanie przed sądem I instancji, cz. I
  2. Postepowanie przed sądem I instancji, cz. II
  3. Postepowanie przed sądem I instancji, cz. III
  4. Zagadnienia prawa dowodowego

  Niedziela

  1. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. I
  2. Czyn ciągły-ciąg przestępstw-ciągły problem, cz. II
 • Sobota

  1. Prawo karne materialne i procesowe w najnowszym orzecznictwie ETPCz I TSUE, cz. I
  2. Prawo karne materialne i procesowe w najnowszym orzecznictwie ETPCz I TSUE, cz. II
  3. Wykładnia w prawie karnym, Prawo intertemporalne

  Niedziela

  1. Grzywna, ograniczenie wolności, środki kompensacyjne, cz. I
  2. Grzywna, ograniczenie wolności, środki kompensacyjne, cz. II