• Sobota

  1. Zakazy dowodowe, cz. I
  2. Zakazy dowodowe, cz. II
  3. Przestępczość gospodarcza w Internecie, cz. I
  4. Przestępczość gospodarcza w Internecie, cz. II

  Niedziela

  1. Prawo karne w czasie kryzysu konstytucyjnego
  2. Wykładnia w prawie karnym
 • Sobota

  1. Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego
  2. Tajemnica w procesie
  3. Przestępczość gospodarcza w Internecie, cz. III
  4. Obiektywne przypisanie skutku, cz. I
  5. Praca własna w grupach - opracowywanie kazusów

  Niedziela

  1. Prawo karne intertemporalne
  2. Obiektywne przypisanie skutku, cz. II
 • Sobota

  1. Obiektywne przypisanie skutku, cz. III
  2. Przestępstwa korupcyjne
  3. Środki kompensacyjne
  4. Nowe typy przestępstw przeciwko dokumentom

  Niedziela

  1. Czyn ciągły, ciąg przestępstw, zbiegi, cz. I
  2. Czyn ciągły, ciąg przestępstw, zbiegi, cz. II
 • Sobota

  1. Zbieg przepisów
  2. Prawo karne międzynarodowe, aktualne orzecznictwo ETPCz i TSUE w sprawach karnych, cz. I
  3. Prawo karne międzynarodowe, aktualne orzecznictwo ETPCz i TSUE w sprawach karnych, cz. II
  4. Prawo karne międzynarodowe, aktualne orzecznictwo ETPCz i TSUE w sprawach karnych, cz. III

  Niedziela

  1. Kara łączna cz. I
  2. Kara łączna cz. II
 • Sobota

  1. Problemy stosowania polskiej ustawy karnej do czynów popełnionych za granicą
  2. Środki zapobiegawcze, cz. I
  3. Środki zapobiegawcze, cz. II
  4. Środki zapobiegawcze, cz. III

  Niedziela

  1. Zagadnienia postępowania przygotowawczego
  2. Zagadnienia postępowania przygotowawczego-świadek koronny i anonimowy
 • Sobota

  1. Aktualne problemy prawa wykroczeń
  2. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, wznowienie postępowania, cz. I
  3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, wznowienie postępowania, cz. II
  4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, wznowienie postępowania, cz. III

  Niedziela

  1. Czynności operacyjne, cz. I
  2. Czynności operacyjne, cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. I
  2. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. II
  3. Porozumienia procesowe
  4. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko rodzinie

  Niedziela

  1. Postępowania szczególne - wybrane zagadnienia
  2. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne
 • Sobota

  1. Przygotowanie i usiłowanie-wybrane zagadnienia
  2. Polska procedura karna z perspektywy dyrektyw harmonizujących prawo karne procesowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, cz. I
  3. Polska procedura karna z perspektywy dyrektyw harmonizujących prawo karne procesowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, cz. II
  4. Polska procedura karna z perspektywy dyrektyw harmonizujących prawo karne procesowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, cz. III

  Niedziela

  1. Mediacja
  2. Odszkodowanie za niesłuszne stosowanie represji karnej
 • Sobota

  1. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. I
  2. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. II
  3. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. III
  4. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. IV

  Niedziela

  1. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. II
 • Sobota

  1. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko czci
  2. Konfiskata rozszerzona
  3. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. I
  4. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. II

  Niedziela

  1. Ochrona danych osobowych i RODO w postępowaniu karnym
  2. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Sobota

  1. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. II
  3. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. III
  4. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. IV

  Niedziela

  1. Prawo karne przyszłości
  2. Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego
 • Sobota

  1. Zmiany w prawie karnym materialnym
  2. Prawnokarne aspekty kryptowalut
  3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, cz. I
  4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, cz. II

  Niedziela

  1. Wykład końcowy
  2. Rozdanie dyplomów
 • Sobota

  1. Zakazy dowodowe, cz. I
  2. Zakazy dowodowe, cz. II
  3. Przestępczość gospodarcza w Internecie, cz. I
  4. Przestępczość gospodarcza w Internecie, cz. II

  Niedziela

  1. Prawo karne w czasie kryzysu konstytucyjnego
  2. Wykładnia w prawie karnym
 • Sobota

  1. Prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego
  2. Tajemnica w procesie
  3. Przestępczość gospodarcza w Internecie, cz. III
  4. Obiektywne przypisanie skutku, cz. I
  5. Praca własna w grupach - opracowywanie kazusów

  Niedziela

  1. Prawo karne intertemporalne
  2. Obiektywne przypisanie skutku, cz. II
 • Sobota

  1. Obiektywne przypisanie skutku, cz. III
  2. Przestępstwa korupcyjne
  3. Środki kompensacyjne
  4. Nowe typy przestępstw przeciwko dokumentom

  Niedziela

  1. Czyn ciągły, ciąg przestępstw, zbiegi, cz. I
  2. Czyn ciągły, ciąg przestępstw, zbiegi, cz. II
 • Sobota

  1. Zbieg przepisów
  2. Prawo karne międzynarodowe, aktualne orzecznictwo ETPCz i TSUE w sprawach karnych, cz. I
  3. Prawo karne międzynarodowe, aktualne orzecznictwo ETPCz i TSUE w sprawach karnych, cz. II
  4. Prawo karne międzynarodowe, aktualne orzecznictwo ETPCz i TSUE w sprawach karnych, cz. III

  Niedziela

  1. Kara łączna cz. I
  2. Kara łączna cz. II
 • Sobota

  1. Problemy stosowania polskiej ustawy karnej do czynów popełnionych za granicą
  2. Środki zapobiegawcze, cz. I
  3. Środki zapobiegawcze, cz. II
  4. Środki zapobiegawcze, cz. III

  Niedziela

  1. Zagadnienia postępowania przygotowawczego
  2. Zagadnienia postępowania przygotowawczego-świadek koronny i anonimowy
 • Sobota

  1. Aktualne problemy prawa wykroczeń
  2. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, wznowienie postępowania, cz. I
  3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, wznowienie postępowania, cz. II
  4. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, wznowienie postępowania, cz. III

  Niedziela

  1. Czynności operacyjne, cz. I
  2. Czynności operacyjne, cz. II
 • Sobota

  1. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. I
  2. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, cz. II
  3. Porozumienia procesowe
  4. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko rodzinie

  Niedziela

  1. Postępowania szczególne - wybrane zagadnienia
  2. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne
 • Sobota

  1. Przygotowanie i usiłowanie-wybrane zagadnienia
  2. Polska procedura karna z perspektywy dyrektyw harmonizujących prawo karne procesowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, cz. I
  3. Polska procedura karna z perspektywy dyrektyw harmonizujących prawo karne procesowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, cz. II
  4. Polska procedura karna z perspektywy dyrektyw harmonizujących prawo karne procesowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej, cz. III

  Niedziela

  1. Mediacja
  2. Odszkodowanie za niesłuszne stosowanie represji karnej
 • Sobota

  1. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. I
  2. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. II
  3. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. III
  4. Postepowanie przed sądem I instancji – kwestie sporne, najnowsze orzecznictwo, cz. IV

  Niedziela

  1. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej, cz. II
 • Sobota

  1. Wybrane zagadnienia przestępstw przeciwko czci
  2. Konfiskata rozszerzona
  3. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. I
  4. System środków zabezpieczających po zmianach, cz. II

  Niedziela

  1. Ochrona danych osobowych i RODO w postępowaniu karnym
  2. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • Sobota

  1. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. I
  2. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. II
  3. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. III
  4. Wybrane zagadnienia postepowania odwoławczego, cz. IV

  Niedziela

  1. Prawo karne przyszłości
  2. Wybrane zagadnienia pozakodeksowego prawa karnego
 • Sobota

  1. Zmiany w prawie karnym materialnym
  2. Prawnokarne aspekty kryptowalut
  3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, cz. I
  4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, cz. II

  Niedziela

  1. Wykład końcowy
  2. Rozdanie dyplomów