dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

dr Marek Bielski

dr Marek Bielski

dr Paweł Czarnecki

dr Paweł Czarnecki

Katedra Postępowania Karnego UJ
dr Wojciech Górowski

dr Wojciech Górowski

dr Mikołaj Iwański

dr Mikołaj Iwański

dr Jan Jodłowski

dr Jan Jodłowski

SSN, dr Dariusz Kala

SSN, dr Dariusz Kala

Katedra Postępowania Karnego UMK, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Piotr Kardas

prof. dr hab. Piotr Kardas

Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału PAN.
dr Mikołaj Małecki

dr Mikołaj Małecki

dr Kamil Mamak

dr Kamil Mamak

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

Katedra Prawa Karnego UJ, adwokat, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
dr Michał Rusinek

dr Michał Rusinek

Katedrza Postępowania Karnego UJ
SSN, Andrzej Ryński

SSN, Andrzej Ryński

sędzia Sądu Najwyższego
adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Katedra Postępowania Karnego UJ, adwokat
SSA, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

SSA, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki UG, SSA w Gdańsku
prok. Janusz Śliwa

prok. Janusz Śliwa

z-ca PPR w Krakowie
dr Tomasz Sroka

dr Tomasz Sroka

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ, radca prawny
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Katedra Postępowania Karnego KUL, Biuro Studiów i Analiz SN, w kadencji 2014-2016 - sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
SSN, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

SSN, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

kierownik Katedry Prawa Karnego UJ oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, sędzia Sądu Najwyższego, Członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, W latach 2013–2016 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości
dr Dominik Zając

dr Dominik Zając

dr Witold Zontek

dr Witold Zontek

mgr Adam Behan

mgr Adam Behan