dr Paweł Czarnecki

dr Paweł Czarnecki

Katedra Postępowania Karnego UJ
SSN, dr Dariusz Kala

SSN, dr Dariusz Kala

Katedra Postępowania Karnego UMK, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Piotr Kardas

prof. dr hab. Piotr Kardas

Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału PAN.
adw. dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW

adw. dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW

Katedra Prawa Karnego UKSW, adwokat, w latach 1997–1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Centrali PKO BP, w okresie 1999–2003 był dyrektorem Departamentu Prawnego Centrali BGŻ SA. Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

Katedra Prawa Karnego UJ, adwokat, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
dr Michał Rusinek

dr Michał Rusinek

Katedrza Postępowania Karnego UJ
SSN, Andrzej Ryński

SSN, Andrzej Ryński

sędzia Sądu Najwyższego
adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

adw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Katedra Postępowania Karnego UJ, adwokat
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof.UwB

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof.UwB

Katedra Postępowania Karnego UwB, Biuro Analiz Sejmowych
SSA, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

SSA, dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki UG, SSA w Gdańsku
SSO dr Wojciech Sych

SSO dr Wojciech Sych

SSO w Poznaniu i sędzia penitencjarny w tym sądzie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
prok. Janusz Śliwa

prok. Janusz Śliwa

z-ca PPR w Krakowie
dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ, radca prawny
SSN, dr hab. Dariusz Święcki, prof. UŁ

SSN, dr hab. Dariusz Święcki, prof. UŁ

Zakład Postępowania Karnego UŁ, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Stanisław Waltoś

prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Wieloletni kierownika Katedry Postępowania Karnego, Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2002), Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (od 2004 do 2006r.), autor ponad 250 publikacji.
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Katedra Postępowania Karnego KUL, Biuro Studiów i Analiz SN, w kadencji 2014-2016 - sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
SSN, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

SSN, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

kierownik Katedry Prawa Karnego UJ oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ, sędzia Sądu Najwyższego, Członek komisji nauk prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, W latach 2013–2016 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości
prof. dr hab. Andrzej Zoll

prof. dr hab. Andrzej Zoll

wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach 4 czerwca 1989 r., sędzia (od 1989 r.) i prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Premierze (1998 – 2000), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000-2006) i Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1990-1993). Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (2009-2013). Był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, która opracowała projekt kodeksu karnego z 1997 roku. Opublikował ponad 150 prac naukowych, głównie z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa.