Ramowy harmonogram dzienny

Wszystkie zajęcia prowadzone w czasie studiów są rejestrowane w formie video a następnie zamieszczane na stronie studiów dla uczestników umożliwiając zapoznanie się z wykładami w razie nieobecności.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point).

Studia podyplomowe „Prawo Karne Materialne i Procesowe” mają charakter niestacjonarnych studiów doskonalących.

SOBOTA

10.30-12.00 Wykład 1 (2 godz.)

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.45 Wykład 2 (2 godz.)

13.45-14.45 Przerwa obiadowa

14.45-16.15 Wykład 3 (2 godz.)

16.15-16.30 Przerwa kawowa

16.30-18.00 Wykład 4 (2 godz.)

 

NIEDZIELA

09.00-10.30 Wykład 1 (2 godz.)

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Wykład 2 (2 godz.)