• Tematyka zajęć obejmuje m.in.:


  1. Oszustwo w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem oszustw kredytowych, ubezpieczeniowych i skarbowych
  2. Metodyka oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych
  3. Wspólnotowe prawo celne. Przestępstwa i wykroczenia celne oraz „hazardowe”
  4. Przestępstwa z zakresu obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi
  5. Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej – prawo autorskie i własności przemysłowej

  Zobacz program studiów Zapisz się!

 • Wykładowcy

  Wśród wykładowców m.in.:

  • prof. dr hab. Andrzej Zoll
  • SSN dr hab. Włodzimierz Wróbel, Prof. UJ
  • adw. dr hab. Piotr Kardas, Prof. UJ
  • adw. dr hab. Jarosław Majewski, Prof. UKSW
  • dr hab. Waldemar Rogowski (SGH)

  Zobacz wykładowców Zapisz się!

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rejestracji na Podyplomowe Studia Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej współorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Prowadzone w Katedrze Prawa Karnego UJ studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego od wielu lat przyciągają rzesze praktyków, zarówno prawników, jak i ekonomistów. Naszymi słuchaczami są prawnicy praktycy – sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i komornicy, a także ekonomiści – menedżerowie spółek kapitałowych, pracownicy banków komercyjnych oraz NBP, księgowi i biegli rewidenci oraz urzędnicy – zarówno urzędów skarbowych, kontroli skarbowej, jak i izb celnych. Pozwoliło to uruchomić z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury edycję studiów podyplomowych Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej. Studia adresowane są do 120 prokuratorów i sędziów orzekających w sprawach karnych.

Zajęcia na studiach podzielone zostały na dwa moduły tematyczne. Pierwszy dotyczący szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego obejmującego przestępstwa zawarte w rozdziałach XXXV i XXXVI Kodeksu karnego oraz przestępstwa pozakodeksowe m.in. dotyczące własności intelektualnej, rynku farmaceutycznego, rynku kapitałowego (giełda, banki oraz fundusze inwestycyjne), rynku tytoniowego, winiarskiego, paliw, baz danych itp.

Omawiane na zajęciach są nie tylko określone typy czynów zabronionych w kontekście ich interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa, ale także w znacznej mierze zajęcia przyjmują formę warsztatową, w ramach której prowadzone jest. tzw. case study. Wielokrotnie to sami uczestnicy studium prezentują kazusy (często ze swojej własnej praktyki). Ponadto, mając na uwadze specyfikę prawa karnego gospodarczego, poruszane są także szeroko zasady i podstawy odpowiedzialności karnej za naruszenia reguł obrotu gospodarczego (m.in. schematy dowodzenia strony podmiotowej, czy okoliczności uadekwatniające tę odpowiedzialność).

Między pierwszym a drugim modułem zajęć odbywają się zajęcia mające stricte ekonomiczny charakter, a dotyczące modeli analizy ekonomicznej przedsiębiorstw. Pokazują one w sposób, często prawnikom, ale także ekonomistom nieznany kulisy oraz szeroki kontekst podejmowania decyzji gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej – zarówno w skali mikro, jak i makro. Dopełnieniem tych zajęć są wykłady z tematyki tzw. ładu korporacyjnego.

Drugi moduł obejmuje szeroko pojęte prawo karne skarbowe obejmujące szereg zagadnień związanych z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi, ale także prawem podatkowym, celnym oraz meandrami procedury podatkowej. Dokładamy wszelkich starań, by nasze studia odpowiadały na aktualne potrzeby praktyki, tak więc każda edycja proponuje naszym słuchaczom nieco inny zestaw zajęć. W niniejszej edycji szerzej będą omawiane zagadnienia związane z tzw. parabankami, praniem brudnych pieniędzy przy obrocie stalą oraz wyłudzaniu podatku VAT oraz problematyce karnej tzw. spółek słupów, a także sięgniemy po zasady rządzące ochroną danych w Internecie oraz poruszona zostanie problematyka reglamentacji na rynku leków i przestępstw tam pojawiających się.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy naukowi skupieni wokół Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy i adwokaci, naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości czy legislacji. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.