UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej
31-007 Kraków, ul.Olszewskiego 2
tel. (0048) (12) 6631363
fax: (0048) (12) 422-63-06
e-mail: barbara.stando-kawecka@uj.edu.pl
Nie jesteœ zalogowany.

Login:
Hasło:
  1. Nie pamiętasz hasła?
  2. Rejestracja nowego użytkownika


Untitled Document OGŁOSZENIA

10.06.2014
W roku akad. 2014/2015 w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ będą prowadzone dwa seminaria z prawa karnego wykonawczego dla studentów IV roku: seminarium prof. Jerzego Migdała, seminarium dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej. Pierwszeństwo zapisania do grupy mają studenci, którzy zdali egzamin z prawa karnego wykonawczego na ocenę dobrą plus lub bardzo dobrą, jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w takim seminarium w sekretariacie prawa karnego przed otwarciem zapisów w systemie USOS. W takim wypadku osoby te zostaną wpisane na listę seminarzystów do systemu USOS w sekretariacie. Po otwarciu zapisów w systemie USOS w miarę wolnych miejsc na seminarium może zapisać się każdy student IV roku.

10.06.2014
Terminy najbliższych dyżurów dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej: 24.06.2014, godz. 13-15; 1.07.2014, godz. 10-11; 8.07.2014, godz. 11-13.

10.06.2014
Z powodu wyjazdu służbowego za granicę nie odbędą się zajęcia z dr hab. Barbarą Stańdo-Kawecką w dniach 14.06.2014 i 17.06.2014.

2.06.2014
Studenci studiów niestacjonarnych, którzy przystąpili do egzaminu z prawa karnego wykonawczego w dniu 31 maja, mogą obejrzeć swoje prace egzaminacyjne we wtorek 3 i 10 czerwca o godz. 12.30-13.30, a ponadto we wtorek 3 czerwca o godz. 15-16.

20 maja 2014 r.
Przystąpienie do egzaminu przedterminowego z prawa karnego wykonawczego na studiach niestacjonarnych nie wymaga zaliczenia ćwiczeń. Egzaminy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są oddzielnie.

11 maja 2014 r.
Rejestracja na egzaminy z prawa karnego wykonawczego dla studentów niestacjonarnych będzie możliwa od 16 maja. Egzamin przedterminowy odbędzie się 31 maja w godz. 14-16 w sali amfiteatralnej (223) przy ul. Olszewskiego. Liczba miejsc na egzaminie przedterminowym nie jest ograniczona.

3.03.2014
Prof. dr hab. Jerzy Migdał Terminy egzaminów z Prawa Karnego Wykonawczego w roku akademickim 2013/2014: 29 maja 2014 godz. 12.15 s. 223 Olszewskiego 2, 17 czerwca 2014 godz. 12.30 s.223 Olszewskiego 2, 24 czerwca 2014 godz. 12.30 s. 223 Olszewskiego 2, 2 września 2014 godz. 15.00 s. 223 Olszewskiego 2.

19.10.2013
Terminy egzaminów z przedmiotu "Prawa człowieka" w roku akademickim 2013/2014: 9.01 2014 godz. 12.15 s. 219 ul. Olszewskiego 2, 29.01.2014 godz 12.00 s. 223 ul. Olszewskiego 2, 5.02.2014 godz. 12.00 s. 218 ul. Olszewskiego 2, 17.02.2014 godz. 12.00 s. 218 ul. Olszewskiego 2

9 października 2013 r.
Dyżury dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej odbywają się we wtorki, w godzinach 12.30-13.30.

27.09.2013
Dyżury prof. Jerzego Migdała będą odbywały się w roku akademickim 2013/2014 w każdy piątek w godz 13.15 do 14.15 w sali 226 (siedziba katedry) ul. Olszewskiego 2.

23 sierpnia 2013
W roku akademickim 2013/2014 w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ prowadzone będą nastepujące wykłady: 1. w semestrze zimowym wykład prof. J. Migdała z przedmiotu "Prawa człowieka" i wykład dr hab. B. Stańdo-Kaweckiej z przedmiotu "Juvenile justice systems in European countries", 2. w semestrze letnim wykład z przedmiotu "Prawo karne wykonawcze" dla studiów stacjonarnych (prof. J. Migdał) i niestacjonarnych (dr hab. B. Stańdo-Kawecka). Prowadzone będą dwa seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego dla V roku (prof. J. Migdał i dr hab. B. Stańdo-Kawecka) oraz 1 seminarium magisterskie dla IV roku (prof. J. Migdał).

Projekt i wykonanie Dobrochna Dopierała & Adam Behan