UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej
31-007 Kraków, ul.Olszewskiego 2
tel. (0048) (12) 6631363
fax: (0048) (12) 422-63-06
e-mail: barbara.stando-kawecka@uj.edu.pl
Nie jesteœ zalogowany.

Login:
Hasło:
  1. Nie pamiętasz hasła?
  2. Rejestracja nowego użytkownika


Untitled Document OGŁOSZENIA

21.03.2014
Wizyta z prof. Jerzym Migdałem w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w dniu 27.03.2014 godz. 12:00. Proszę zabrać dowód osobisty.

3.03.2014
Prof. dr hab. Jerzy Migdał Terminy egzaminów z Prawa Karnego Wykonawczego w roku akademickim 2013/2014: 29 maja 2014 godz. 12.15 s. 223 Olszewskiego 2, 17 czerwca 2014 godz. 12.30 s.223 Olszewskiego 2, 24 czerwca 2014 godz. 12.30 s. 223 Olszewskiego 2, 2 września 2014 godz. 15.00 s. 223 Olszewskiego 2.

27.02.2014
Uprzejmie informuje iż z powodu wyjazdu służbowego seminarium z 28.02.2014 przełożone jest na 3.03.2014 (w tych samych godzinach) Migdał Jerzy

7 listopada 2013 r.
Z powodu uczestnictwa w sympozjum penitencjarnym w Kaliszu dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka odwołuje zajęcia w dniu 12 listopada 2013 r.

22 Otober 2013
Exams in juvenile justice systems in European countries will take place: a) 14.01.2014, 10.30-12.30, Olszewskiego Street, room 223, b) 30.01.2014, 12.30-14.30, Olszewskiego Street, room 218, c) 06.02.2014, 12.30-14.30, Olszewskiego Street, room 218, d) 20.02.2014, 10.30-12.30, Olszewskiego Street, room 316.

19.10.2013
Terminy egzaminów z przedmiotu "Prawa człowieka" w roku akademickim 2013/2014: 9.01 2014 godz. 12.15 s. 219 ul. Olszewskiego 2, 29.01.2014 godz 12.00 s. 223 ul. Olszewskiego 2, 5.02.2014 godz. 12.00 s. 218 ul. Olszewskiego 2, 17.02.2014 godz. 12.00 s. 218 ul. Olszewskiego 2

9 października 2013 r.
Dyżury dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej odbywają się we wtorki, w godzinach 12.30-13.30.

30.09.2013
Pierwszy wykład z przedmiotu „Juvenile justice systems in European countries” odbędzie się zgodnie z harmonogramem zajęć 8 października. First lecture on juvenile justice systems in European countries will take place on 8th October. Pierwsze zajęcia seminaryjne dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej dla studentów V roku odbędą się 15 października .

29.09.2013 r.
Szanowni Państwo, po raz kolejny proszę, by w sprawach dotyczących przedmiotów wykładanych przez prof. dra hab. Jerzego Migdała kontaktować się z wykładowcą, osobiście lub telefonicznie w godzinach dyżurów. Nikt inny w Zakładzie nie ma dostępu do protokołów z tych przedmiotów ani kompetencji do podejmowania decyzji dotyczących wpisów, skreśleń, itd. B. Stańdo-Kawecka

27.09.2013
Dyżury prof. Jerzego Migdała będą odbywały się w roku akademickim 2013/2014 w każdy piątek w godz 13.15 do 14.15 w sali 226 (siedziba katedry) ul. Olszewskiego 2.

27.09.2013
Seminarium magisterskie dla IV i V roku prowadzone przez prof. Jerzego Migdała rozpoczną się w roku akademickim 2013/2014 w piątek 18 października 2013r.

4.09.2013
Uprzejmie informuje iż zapisy na seminarium magisterskie dla IV roku prawa będą się odbywały od dnia 15 września 2013r. w sekretariacie katedry. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby które na egzaminie z prawa karnego wykonawczego otrzymały ocenę bardzo dobrą. prof. dr hab. Jerzy Migdał

23 sierpnia 2013
W roku akademickim 2013/2014 w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ prowadzone będą nastepujące wykłady: 1. w semestrze zimowym wykład prof. J. Migdała z przedmiotu "Prawa człowieka" i wykład dr hab. B. Stańdo-Kaweckiej z przedmiotu "Juvenile justice systems in European countries", 2. w semestrze letnim wykład z przedmiotu "Prawo karne wykonawcze" dla studiów stacjonarnych (prof. J. Migdał) i niestacjonarnych (dr hab. B. Stańdo-Kawecka). Prowadzone będą dwa seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego dla V roku (prof. J. Migdał i dr hab. B. Stańdo-Kawecka) oraz 1 seminarium magisterskie dla IV roku (prof. J. Migdał).

16 kwietnia 2013 r.
Egzaminy z przedmiotu "Prawa człowieka" odbywać będą się w następujących terminach: 1) 16.05., godz. 13.15, s.audytoryjna, ul. Bracka, 2) 13.06., godz. 13.15. s. audytoryjna, ul. Bracka, 3) 18.06., godz. 11, s. 219, ul. Olszewskiego 2, 4) 5.09., godz. 15., s. 223, ul. Olszewskiego 2.

13 lutego 2012 r.
W sprawach dotyczących przedmiotów wykładanych przez p. dra hab. Jerzego Migdała proszę kontaktować się wyłącznie z wykładowcą, osobiście lub telefonicznie w godzinach dyżurów. Nikt inny w Zakładzie nie ma dostępu do protokołów z tych przedmiotów ani kompetencji do podejmowania decyzji dotyczących wpisów, skreśleń, itd.

Projekt i wykonanie Dobrochna Dopierała & Adam Behan