Dokumenty do ściągnięcia w plikach MS Word:

1. Informacje ogólne
2. Ankieta uczestnika
3. Program studiów


INFORMACJE OGÓLNE O STUDIACH PODYPLOMOWYCH
"PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ"

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych prawem Unii Europejskiej, które ukończyły dowolne studia wyższe magisterskie. Szczegółowe zasady przyjmowania uczestników, przebiegu studiów i ich ukończenia znajdują się w regulaminie.

  • Studia rozpoczynają się w październiku 2007 r., trwają dwa semestry i obejmują 150 godzin zajęć dydaktycznych.
  • W studiach dotychczas uczestniczyło ponad 330 osób.
  • W programie studiów zostały ujęte wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa Unii Europejskiej.
  • Po wykładach wspólnych dla wszystkich uczestników, studenci, według swojego wyboru, uczestniczą w zajęciach prowadzonych odrębnie dla grup "Wymiar Sprawiedliwości" oraz "Administracja i Gospodarka".
  • Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny prawa wspólnotowego, przede wszystkim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także z innych ośrodków akademickich, oraz przedstawicieli praktyki.
  • Uczestnicy studiów otrzymują zbiory aktów prawnych, podręczniki oraz dostęp do szczegółowych materiałów wykładowych zamieszczanych na bieżąco na specjalnej stronie internetowej.
  • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (w godzinach 16.30 - 19.45) i soboty (w godzinach 10-15).
  • Opłata za studia wynosi 4.000 złotych i może być uiszczona w trzech ratach: pierwszej w wysokości 1.000 zł, płatnej przy dokonywaniu zapisów, drugiej w wysokości 1.500 zł płatnej przed rozpoczęciem zajęć i ostatniej płatnej przed rozpoczęciem drugiego semestru zajęć.
  • Zapisy rozpoczynają się w dniu 23 kwietnia 2007 r., i odbywają się codziennie w dni robocze, w godz. 8.30 - 14.30, w sekretariacie Katedry Prawa Europejskiego (Kraków 31-007, ul. Olszewskiego 2, pok. 117). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc pod adres sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl albo telefonując pod numer telefonu +12 6631376.

 
 
 
 
English