Na stronie zamieszczone są informacje na temat Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego.

 


Dokumenty do ściągnięcia w plikach MS Word:

1. Informacje ogólne
2. Ankieta uczestnika
3. Program studiów


 

ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE
"PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ"

W celu zapisania się na studia podyplomowe "Prawo Unii Europejskiej" prosimy:

 1. Złożyć w sekretariacie Katedry Prawa Europejskiego (Kraków 31-007, ul. Olszewskiego 2, pok. 117, poniedziałek - piątek, w godz. 8.30 - 14.30), komplet wymaganych dokumentów, t.j.:
  1. kopię dyplomu ukończenia magisterskich studiów wyższych,
  2. wypełnioną ankietę uczestnika,
  3. zdjęcie legitymacyjne.
 2. Odebrać z sekretariatu Katedry Prawa Europejskiego formularz przekazu, za pomocą którego należy uiścić opłatę za studia w wysokości określonej w regulaminie.
  W związku z wymogami systemu komputerowego każdy uczestnik studiów otrzymuje własny, odrębny numer wpłaty składający się m.in. z jego numeru PESEL. Stąd też, aby otrzymać formularz przekazu konieczne jest podanie numeru PESEL. Ze względu na wymogi techniczne wspomnianego systemu komputerowego nie możemy przyjmować numerów PESEL drogą telefoniczną czy e-mailową.
 3. W terminie 5 dni od dnia otrzymania formularza przekazu, dokonać zapłaty opłaty za studia na poczcie lub w banku.
Przyjęcie uczestnika studiów następuje po okazaniu dowodu zapłaty lub wpływie uiszczonej przez niego opłaty za studia na właściwe konto.

Przyjęcie uczestnika może nastąpić jedynie po złożeniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów, w szczególności nie jest możliwe przyjęcie uczestnika bez złożenia kopii dyplomu.

Zapisy są prowadzone w terminie od 23 kwietnia 2007 r. i odbywają się codziennie w dni robocze, w godz. 8.30 - 14.30, w sekretariacie Katedry Prawa Europejskiego (Kraków 31-007, ul. Olszewskiego 2, pok. 117), z przerwą wynikajacą z zamknięcia sekretariatu w dniach od 1 sierpnia do 24 sierpnia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 
 
 
English